Den här artikeln innehåller en lista över ramverk och språk samt information om huruvida de fungerar med Kinsta’s Applikationshosting och Databashosting.

Om du inte ser att det ramverk eller språk som du vill använda är listat här, vänligen kontakta vårat försäljnings- eller supportteam.

Adobe Content Server

Kanske. Hosting av applikationer och databaser har för närvarande inte stöd för applikationer som kräver permanent lagring. Om Adobe Content Server behöver permanent disklagring så kan vi för närvarande inte hosta den. Om så inte är fallet så kan vi hosta den men inte ge teknisk support.

Angular-applikationer

Ja. Vi kan hosta Angular-applikationer, men du bör följa guiden för Hosting av statiska webbplatser.

Statiska webbplatser kräver ett skript som kallas start i sina package.json-filer och använder serve-paketet för att servera sina statiska tillgångar. (index.html, stilar, typsnitt, teckensnitt, bilder). Likt Gatsby hello world-arkivet.

ASP.NET

Ja. Användarna kan köra applikationer som har byggts med Dotnet Core. DotNet Core kan köras i Linux-container, se det här exemplet.

.NET rör sig mot en miljö som stöds av Core/plattformsövergripande/cloud-ready. ASP.NET Core Runtime Docker-hubben inkluderar några färdiga Docker-containrar för Core, och .NET-exempel har några exempel på hur man använder typiska MS SQL + ASP.NET Core-uppsättningar med Docker compose.

Astro

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med snabbstartsexempel för Astro.

Cascade CMS

Kanske. Du kanske kan hosta Cascade CMS med en Dockerfil, det finns ett GitHub-arkiv. Detta kräver dock en hel del justeringar. Du måste veta hur man skriver Dockerfiler och förstå de tekniska kraven för Cascade CMS. Kinsta kan inte tillhandahålla teknisk support för detta.

CodeIgniter

Ja. CodeIgniter är en PHP-baserad applikation, så under distribueringsprocessen installerar Kinsta de beroenden som definieras i din composer.json-fil automatiskt.

commercetools

Ja. commercetools använder Java, JavaScript och PHP och kan köras i vår Applikationshosting.

Databasreplikor

Nej, vi tillhandahåller för närvarande inga databasreplikor.

Dedikerade IP-adresser

Nej, vi tillhandahåller inga dedikerade IP-adresser. Varje ny distribuering kan få en pod schemalagd på en annan host, vilket resulterar i en annan IP-adress. Det kan även ske en ändring av IP-adressen om Kubernetes behöver flytta en pod till en annan host på grund av resursförbrukning eller om nod-poolen som den ligger på håller på att uppgraderas.

Deno

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med snabbstartsexempel för Deno.

Direkt SSH-åtkomst till pods

Nej, vi erbjuder för närvarande inte direkt SSH-åtkomst till pods, men det är något som vi hoppas kunna utveckla i framtiden. För en databas så kan du använda externa anslutningar för att få tillgång till data.

Django

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med snabbstartsexempel för Django. Du kan följa den här guiden om hur du inrättar en Django-applikation på Kinsta.

Docusaurus

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv för snabbstartsexempel för Docusaurus. Du kan följa vår guide om hur du inrättar en statisk webbplats med Docusaurus.

Flask

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med exempel på snabbstart för Flask.

Flutter

Ja. Om Flutter-appen är en webbapplikation och har en Dockerfil så kan du lägga upp den på vår applikationshosting.

Gatsby

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med snabbstartsexempel för Gatsby.

Go

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med snabbstartsexempel för Go.

Huvudlösa tillämpningar som sanity.io

Ja, backend skulle använda Sanity-plattformen och frontend ReactJS.

För att detta ska fungera på applikationshosting så måste du ändra skript i package.json i Sanity-projektet så att det ser ut på följande sätt:

"scripts": {
"dev": "npx -y @sanity/cli start",
"build": "npx -y @sanity/cli build",
"start": "npx -y serve dist"
},

Du måste även addera det tillfälliga MyKinsta-domännamnet (deras-app-namn.kinsta.app) som tilldelas appen i inställningarna för projekt/API/CORS-ursprung.

Inkrementell statisk regenerering på Next.js

Ja, det här fungerar på  vår applikationshosting; för mer information om hur du konfigurerar appen, se den här artikeln om Next.js.

Jamstack

Ja. Vi har följande exempel på GitHub-arkiv:

Java

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv för snabbstart för Java.

Joomla

Kanske. Applikationshosting stöder endast tillståndslösa applikationer och Joomla är inte utformat för användning i en tillståndslös miljö. Det är dock tekniskt möjligt att köra Joomla som en tillståndslös app. Det finns ett plugin som kan lagra de statiska filerna på S3, och det finns en officiell Joomla docker-avbildning.

Laravel

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv för snabbstartsexempel för Laravel.

Magento

Nej. Magento kräver beständig disklagring, vilket vi för närvarande inte erbjuder som en del av applikationshosting.

Mastadon

Kanske. Det är möjligt att köra Mastadon på vår applikationshosting. Det kräver dock mycket resurser, så kostnaden för att köra det kan vara hög. Du skulle troligen behöva 4 GB-podden eftersom den använder ~1,5 GB RAM-minne. Det finns inte heller någon beständig lagring ännu, så om din pod flyttas måste den hämta allting på nytt. Pods startas inte om så ofta, men när de gör detta så återställs filsystemet till det ursprungliga container-filsystemet.

Mobila appar

Kanske. Det beror på appen; du kan hosta backend för en mobilapp med applikationshosting men inte för att bygga eller distribuera själva mobilappen.

MODX

Kanske. MODX är en CMS-plattform med öppen källkod i PHP, men den kan kräva permanent lagring som applikationshosting för närvarande inte stöder. Om webbplatsen kan köras utan permanent lagring så kan den lagras på vår applikationshosting.

Moodle

Nej. Moodle kräver en permanent lagring/volym för att fungera korrekt. Den kan inte fungera som ett tillståndslöst program (där inga kritiska filer skrivs till filsystemet för att applikationen ska fungera korrekt). Det innebär att vi inte kan stödja detta, eftersom varje distribuering skulle radera vissa data som Moodle är beroende av.

MSSQL

Nej. MSSQL kräver permanent lagring, vilket vi för närvarande inte erbjuder som en del av vår applikationshosting. När permanent lagring finns tillgänglig i vår applikationshosting så bör det vara möjligt att köra, enligt den här artikeln.

n8n

Ja. Enligt dokumentationen för Docker n8n så rekommenderas permanent lagring som bästa praxis, men det är inte uttryckligen ett krav:

”Det är viktigt att fortfarande kunna bevara data i mappen /root/.n8n eftersom den inkluderar n8n-användardata och, ännu viktigare, krypteringsnyckeln för autentiseringsuppgifter… …Det är rekommenderad bästa praxis att bevara katalogen /root/.n8n även när alternativa databaser används, men inte uttryckligen ett krav.”

Det bör därför fungera på vår applikationshosting utan permanent lagring även om du använder en databas; det fungerar dock bäst när permanent lagring finns tillgänglig i applikationshostingen.

NodeJS

Ja. Vi har följande GitHub-arkiv för snabbstartsexempel för NodeJS:

Vi har olika guider som du kan följa:
Konfigurera en Node.js-applikation
Konfigurera en Node.js-applikation med en Docker-fil
Konfigurera en Node.js-applikation för att skicka e-postmeddelanden

NuxtJS

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med snabbstartsexempel för NuxtJS.

PHP

Ja. Vi har följande GitHub-arkiv för snabbstartsexempel för PHP:

Du kan följa den här guiden om hur du installerar en PHP-applikation på Kinsta.

Prestashop

Nej. Den officiella docker compose-filen anger en permanent lagringsvolym och vi har för närvarande inte stöd för permanent lagring.

QPDF

Kanske. QPDF är ett verktyg för kommandoraden. På webbplatsen står det även detta:

QPDF ingår i de flesta Linux-distribueringar och många andra applikations-distribueringar.

Detta tyder på att de har ett Dockerfil-baserat program som bygger på CLI-verktyget. Det finns några offentliga arkiv på GitHub som installerar QPDF i Dockerfilen med några kommandon; här är ett exempel. Om du lägger till samma kommandon i Dockerfilen så kommer du att kunna använda QPDF; vi har dock inte testat detta på vår plattform.

QPDF är en C++ lib och kan kräva att ytterligare komponenter installeras på Linuxinstansen för att den ska kunna kompileras framgångsrikt.

Ruby

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med snabbstartsexempel för Ruby on Rails.

Scala

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med snabbstartsexempel för Scala.

Shopify

Kanske. Alla arkiv i Shopify github är för olika delar av deras applikation; du kan inte själv hosta hela webbplatsen. Du kan dock använda Hydrogen för att skapa en självhostad anpassad butiksfasad, som skulle kunna användas på applikationshosting om du skapar en Dockerfil för den.

Shopware

Ja. Shopware är en öppen och huvudlös handelsplattform som drivs av Symfony 5.4 (PHP) och Vue.js 2.6 och kan köras på vår applikationshosting.

Spider Storage Engine i MariaDB

Nej, detta stöds för närvarande inte eftersom det använder en högre nivå av databaskluster.

Statamic

Ja. Statamic är baserat på Laravel, vilket innebär att det är en vanlig PHP-baserad applikation, så under distribueringsprocessen installerar Kinsta beroenden som definieras i din composer.json-fil automatiskt.

Symfony

Ja. Symfony är ett PHP-ramverk för att skapa webbplatser och webbapplikationer och kan köras på vår applikationshosting.

SvelteKit

Ja, SvelteKit är ett ramverk för användargränssnitt som kompilerar dina komponenter till vanilla JavaScript och kan köras på vår applikationshosting.

Velo från Wix

Nej, Velo har inget alternativ för självhushållning. Du kan endast använda Wix Cloud, så du kan inte få tillgång till koden för att använda den på vårt applikationshosting.

VuePress

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med snabbstartsexempel för VuePress.

Windows Server-applikationer

Kanske. Om applikationen kan köras i en Linux-container så kan du kanske lägga upp dessa i vår Applikationshosting.

Wix

Nej. Wix har inte öppen källkod, så du kan inte komma åt koden för att flytta applikationen eller webbplatsen till våra hosting-tjänster.

Yarn

Ja, Yarn stöds av vår applikationshosting.