Den här artikeln innehåller en lista över ramverk och språk samt information om huruvida de fungerar med Kinsta’s Applikationshosting och Databashosting.

För några av de applikationer som listas nedan så ser du att beständig lagring nämns. Vårt applikationshosting erbjuder för närvarande inte beständig lagring. Vi tillhandahåller en kortvarig miljö som stöder tillståndslösa applikationer.

Om du inte ser att det ramverk eller språk som du vill använda är listat här, vänligen kontakta vårat försäljnings– eller supportteam.

Adobe Content Server

Om Adobe Content Server behöver beständig disklagring så kan vi inte hosta den. Om det inte krävs en beständig lagring så kan vi hosta den men inte tillhandahålla teknisk support.

Angular-applikationer

Ja. Vi kan hosta Angular-applikationer; Se vår information om kompatibilitet med statisk webbplatsgenerator för mer information.

 

ASP.NET

Ja. Användarna kan köra applikationer som har byggts med Dotnet Core. DotNet Core kan köras i Linux-container, se det här exemplet.

.NET rör sig mot en miljö som stöds av Core/plattformsövergripande/cloud-ready. ASP.NET Core Runtime Docker-hubben inkluderar några färdiga Docker-containrar för Core, och .NET-exempel har några exempel på hur man använder typiska MS SQL + ASP.NET Core-uppsättningar med Docker compose.

Astro

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med snabbstartsexempel för Astro, och du kan följa vår guide om hur du skapar en statisk webbplats med Astro på Kinsta.

Bootstrap-applikationer

Ja. Bootstrap är ett frontend-ramverk, så det är kompatibelt med vår Applikationshosting. Du måste använda den i kombination med ett annat språk, som PHP eller JavaScript.

Builder.io

Ja. Builder.io är ett SDK (bibliotek) som du kan använda för att antingen bygga en statisk webbplats eller integrera i din kod för visuella effekter.

C#

Ja, du kan använda nästan alla språk på Applikationshosting, inklusive exempelvis C#, om du använder en Dockerfil.

Cascade CMS

Kanske. Du kanske kan hosta Cascade CMS med en Dockerfil. Det finns ett GitHub-arkiv. Detta kräver dock en hel del justeringar. Du måste veta hur man skriver Dockerfiler och förstå de tekniska kraven för Cascade CMS. Kinsta kan inte tillhandahålla teknisk support för detta.

CodeIgniter

Ja. CodeIgniter är en PHP-baserad applikation, så under distribueringsprocessen installerar Kinsta de beroenden som definieras i din composer.json-fil automatiskt.

ColdFusion

Nej. ColdFusion kräver beständig lagring, vilket vi för närvarande inte erbjuder som en del av vår Applikationshosting.

commercetools

Ja. commercetools använder Java, JavaScript och PHP och kan köras i vår Applikationshosting.

CraftCMS

Kanske. CraftCMS är en PHP-applikation med eget hosting som kan ansluta till MySQL- och PostgreSQL-databaser. Beroende på applikationen så kan den kräva en beständig lagring, vilket Applikationshosting för närvarande inte har stöd för. Om webbplatsen kan köras utan beständig lagring så kan den lagras på vår Applikationshosting.

Databasreplikor

Nej, vi tillhandahåller för närvarande inga databasreplikor.

Dedikerade IP-adresser

Nej, vi tillhandahåller inga dedikerade IP-adresser. Varje ny distribuering kan få en pod schemalagd på en annan host, vilket resulterar i en annan IP-adress. Det kan även ske en ändring av IP-adressen om Kubernetes behöver flytta en pod till en annan host på grund av resursförbrukning eller om nod-poolen som den ligger på håller på att uppgraderas.

Deno

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med snabbstartsexempel för Deno, och du kan följa vår guide om hur du skapar en statisk webbplats med Deno på Kinsta.

Direkt SSH-åtkomst till pods

Delvis. Vi tillhandahåller för närvarande inte en fullständig SSH-åtkomst till pods. Du kan dock använda Applikations-webbterminalen för att köra skript och läsa filer i containern som din applikations webbprocess körs i. För att hantera en databas kan du använda en extern anslutning för att komma åt databasen.

Django

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med snabbstartsexempel för Django. Du kan följa den här guiden om hur du inrättar en Django-applikation på Kinsta.

Docusaurus

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv för snabbstartsexempel för Docusaurus, och du kan följa vår guide om hur du skapar en statisk webbplats med Docusaurus på Kinsta.

Drupal

Nej. Drupal kräver en beständig lagring, vilket vi för närvarande inte erbjuder som en del av Applikationshosting.

Eleventy

Ja. Vi har ett exempel på GitHub-arkiv för Eleventy, och du kan följa vår guide om hur du skapar en statisk webbplats med Eleventy på Kinsta.

Emotion

Ja. Emotion är ett bibliotek som kan kallas med hjälp av npm. Lägg till detta i beroende-trädet för package.json, när applikationen bygger. Då drar buildpack den angivna versionen av Emotion och eventuella andra angivna beroenden.

Flask

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med exempel på snabbstart för Flask, och du kan följa den här guiden om hur du ställer in en Flask-applikation på Kinsta.

Flutter

Ja. Om Flutter-appen är en webbapplikation och har en Dockerfil så kan du lägga upp den på vår applikationshosting.

Galera Clusters

Nej. Vi stöder för närvarande inte detta på Kinsta.

Gatsby

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med snabbstartsexempel för Gatsby.

GitLab Runner

Ja. GitLab Runner är baserat på Go som stöds av vår Applikationshosting. De tillhandahåller även dokumentation om hur man kör GitLab Runner som en Docker-container, vilket också stöds.

Go

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med snabbstartsexempel för Go, och du kan följa den här guiden om hur du konfigurerar en Go-applikation på Kinsta.

Huvudlösa tillämpningar som Sanity

Ja. Backend använder den huvudlösa plattformen (i det här exemplet Sanity), och frontend (hostas av Kinsta) använder det bibliotek eller ramverk som du föredrar. Du måste även lägga till domännamnet för din frontend-applikation i din huvudlösa plattforms CORS-inställningar (i det här exemplet, Inställningar > API-inställningar > CORS-ursprung och klicka på knappen Lägg till CORS-ursprung i ditt Sanity-projekt).

Inkrementell statisk regenerering på Next.js

Ja, det här fungerar på  vår applikationshosting; för mer information om hur du konfigurerar appen, se den här artikeln om Next.js.

Jamstack

Ja. Vi har följande exempel på GitHub-arkiv:

Java

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv för snabbstart för Java.

Jekyll

Ja. Vi har ett exempel på GitHub-arkiv för Jekyll. Du kan dessutom följa vår guide om hur du skapar en statisk webbplats med Jekyll på Kinsta.

Jigsaw

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv för snabbstartsexempel för Jigsaw, och du kan följa vår guide om hur du skapar en statisk webbplats med Jigsaw på Kinsta.

Joomla

Kanske. Applikationshosting stöder endast tillståndslösa applikationer och Joomla är inte utformat för användning i en tillståndslös miljö. Det är dock tekniskt möjligt att köra Joomla som en tillståndslös app. Det finns ett plugin som kan lagra de statiska filerna på S3, och det finns en officiell Joomla docker-avbildning.

Laravel

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv för snabbstartsexempel för Laravel.

Magento

Nej. Magento kräver beständig disklagring, vilket vi för närvarande inte erbjuder som en del av applikationshosting.

Mastadon

Kanske. Det är möjligt att köra Mastadon på vår applikationshosting. Det kräver dock mycket resurser, så kostnaden för att köra det kan vara hög. Du skulle troligen behöva 4 GB-podden eftersom den använder ~1,5 GB RAM-minne. Det finns inte heller någon beständig lagring ännu, så om din pod flyttas måste den hämta allting på nytt. Pods startas inte om så ofta, men när de gör detta så återställs filsystemet till det ursprungliga container-filsystemet.

Matomo

Kanske. Matomo kräver MySQL/MariaDB. Om den inte stöder databasen över en nätverksanslutning kommer den att kräva beständig lagring, vilket vi för närvarande inte erbjuder. Om den stöder databasen över en nätverksanslutning måste du konfigurera Docker Compose-filen för att installera de nödvändiga serverpaketen (t.ex. Apache/NGINX, PHP8 med konfigurationen och MySQL) innan du hämtar Matomo-filerna.

MERN-stack

Kanske. MERN står för MongoDB, Express, React och Node, efter de fyra nyckeltekniker som utgör stacken.

  • MongoDB – dokument-databas
  • Express – Node.js-webbramverk
  • React – ett JavaScript-bibliotek på klientsidan
  • Node.js – en JavaScript-körningsmiljö

Kinsta har för närvarande inte stöd för MongoDB. Du kan dock exempelvis lägga upp applikationen på Kinsta och samtidigt lägga upp databasen någon annanstans.

Microsofts programmeringsspråk

Ja. Om du kan containerisera applikationen med en Dockerfil så kan du lägga upp den på Applikationshosting även om den använder ett MS-programmeringsspråk.

Mobila appar

Kanske. Det beror på appen; du kan hosta backend för en mobilapp med applikationshosting men inte för att bygga eller distribuera själva mobilappen.

MODX

Kanske. MODX är en CMS-plattform med öppen källkod i PHP, men den kan kräva permanent lagring som applikationshosting för närvarande inte stöder. Om webbplatsen kan köras utan permanent lagring så kan den lagras på vår applikationshosting.

MongoDB

Nej. Kinsta har för närvarande inte stöd för MongoDB.

Moodle

Nej. Moodle kräver en permanent lagring/volym för att fungera korrekt. Den kan inte fungera som ett tillståndslöst program (där inga kritiska filer skrivs till filsystemet för att applikationen ska fungera korrekt). Det innebär att vi inte kan stödja detta, eftersom varje distribuering skulle radera vissa data som Moodle är beroende av.

MSSQL

Nej. MSSQL kräver permanent lagring, vilket vi för närvarande inte erbjuder som en del av vår applikationshosting. När permanent lagring finns tillgänglig i vår applikationshosting så bör det vara möjligt att köra, enligt den här artikeln.

Multisides-applikation

Ja. En multisides-applikation låter dig hantera flera webbplatser på ett ställe. Du kan göra detta med vår Applikationshosting, men det kan kräva mer resurser än en enda webbplats.

n8n

Ja. Enligt dokumentationen för Docker n8n så rekommenderas permanent lagring som bästa praxis, men det är inte uttryckligen ett krav:

”Det är viktigt att fortfarande kunna bevara data i mappen /root/.n8n eftersom den inkluderar n8n-användardata och, ännu viktigare, krypteringsnyckeln för autentiseringsuppgifter… …Det är rekommenderad bästa praxis att bevara katalogen /root/.n8n även när alternativa databaser används, men inte uttryckligen ett krav.”

Det borde fungera på Applikationshosting utan beständig lagring även om du använder en databas. Det fungerar dock bäst med beständig lagring.

Netlify

Kanske. Netlify är en hosting-tjänst som liknar Kinsta. Det är troligt att den applikation som du hostar på Netlify även kan hostas på Kinsta, beroende på applikations-ramverket.

Nextcloud

Nej. Nextcloud kräver beständig lagring, vilket vi för närvarande inte erbjuder som en del av vår Applikationshosting.

Node.js

Ja. Vi har följande exempel på GitHub-arkiv och guider för Node.js:

Nuxt

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med snabbstartsexempel för Nuxt, och du kan följa den här guiden om hur du ställer in en Nuxt-applikation på Kinsta.

Odoo

Nej. Odoo kräver beständig lagring, vilket vi för närvarande inte erbjuder som en del av vår Applikationshosting.

OpenCart

Nej, OpenCart kräver beständig lagring, vilket vi för närvarande inte erbjuder som en del av vår Applikationshosting.

Perfex

Kanske. Vår Applikationshosting stöder för närvarande inte applikationer som kräver beständig lagring. Om Perfex-applikationen exempelvis behöver en beständig disklagring så kan Kinsta för närvarande inte hosta den. Om Perfex-applikationen inte kräver beständig lagring kan Kinsta hosta den men inte tillhandahålla någon teknisk support.

PERL

Ja. Det finns inget byggpaket för PERL; Kinsta’s Applikationshosting stöder dock PERL-skript om du använder en Dockerfil.

PHP

Ja. Vi har följande exempel på GitHub-arkiv och snabbstartsguider för PHP:

phpCMS

Kanske. Vår Applikationshosting stöder för närvarande inte tillämpningar som kräver beständig lagring. Om applikationen kräver beständig disklagring så kan Kinsta inte hosta den. Om det inte krävs någon beständig lagring så kan vi hosta den. Som ett resultat så kan vi dock inte ge någon teknisk support.

PostGIS

Nej, PostGIS stöds för närvarande inte av vår databashosting.

Prestashop

Nej. Den officiella docker compose-filen anger en permanent lagringsvolym och vi har för närvarande inte stöd för permanent lagring.

Publii

Ja. Publii är ett CMS-system som skapar statiska HTML-sidor, så detta kommer att fungera på vår Applikationshosting.

Python

Ja. Vi har följande exempel på GitHub-arkiv och snabbstartsguider för Python:

QPDF

Kanske. QPDF är ett kommandoradsverktyg som ingår i de flesta Linuxdistribueringar (och många andra programvarudistribueringar).

Det finns några offentliga arkiv på GitHub som installerar QPDF som ett beroende i Dockerfilen. Om du lägger till samma kommandon i en Dockerfil så kommer QPDF att installeras.

Anmärkningar:

  • Vi har inte testat detta i vår Applikationshosting.
  • QPDF är en C++ lib och kan kräva att ytterligare komponenter installeras på Linuxinstansen för att den ska kunna kompileras framgångsrikt.

Qwik

Ja. Vi har ett exempel på GitHub-arkiv för Qwik. Du kan dessutom följa den här guiden för att sätta upp en statisk webbplats med Qwik på Kinsta.

React

Ja. React är ett frontend JavaScript-bibliotek, som ofta används i kombination med Node.js, som används för backend. Vi har följande exempel på GitHub-kodförråd och snabbstartsguider för React:

Ruby

Ja. Vi har följande exempel på GitHub-arkiv och snabbstartsguider för Ruby on Rails:

Scala

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med snabbstartsexempel för Scala, och du kan följa den här guiden om hur du ställer in en Scala-applikation på Kinsta.

Shopify

Kanske. Alla de arkiv som visas på Shopifys GitHub-konto är för olika delar av deras applikation; du kan inte själv hosta hela webbplatsen. Du kan dock använda Hydrogen för att skapa en egenhostad anpassad butiksfasad, som skulle kunna användas på vår Applikationshosting om du skapar en Dockerfil för den.

Shopware

Ja. Shopware är en öppen huvudlös e-handelsplattform som drivs av Symfony (PHP) och Vue.js och kan köras på vår Applikationshosting.

Spider Storage Engine i MariaDB

Nej, detta stöds för närvarande inte eftersom det använder en högre nivå av databaskluster än vad vi erbjuder.

Spring

Ja. Spring är ett Java-ramverk som stöds av vår Applikationshosting.

SQLite

Nej. SQLite kräver en beständig lagring, vilket vi för närvarande inte erbjuder som en del av vår Applikationshosting. Det kräver även att databasen finns i samma container som applikationen, vilket inte är möjligt med vår Applikationshosting.

Statamic

Ja. Vi har ett exempel på GitHub-arkiv för Statamic. Du kan dessutom följa den här guiden om hur du ställer in en Statamic-applikation på Kinsta.

Strapi

Ja. Strapi är ett CMS som använder JavaScript och kan köras på vår Applikationshosting. Strapi kräver dessutom en databas och stöder PostgreSQL, MySQL och MariaDB, som alla kan hostas med Kinsta’s Databashosting.

STUN (Session Traversal Utilities for NAT)

Nej. En STUN-server hjälper till att upprätta peer-to-peer-kommunikation mellan enheter bakom nätverksadressöversättare (NAT) eller brandväggar. STUN-servrar kräver att du öppnar specifika portar, vilket för närvarande inte är möjligt på vår Applikationshosting.

SuiteCRM

Nej. SuiteCRM kräver en beständig lagring, vilket vi för närvarande inte erbjuder som en del av vår Applikationshosting.

Symfony

Ja. Symfony är ett PHP-ramverk för att skapa webbplatser och webbapplikationer och kan köras på vår applikationshosting.

SvelteKit

Ja, SvelteKit är ett ramverk för användargränssnitt som kompilerar dina komponenter till vanilla JavaScript och kan köras på vår applikationshosting.

Tailwind

Ja. Tailwind är ett CSS-ramverk, så det kommer att fungera i kombination med en applikation på Kinsta’s Applikationshosting.

TURN (Traversal Using Relays around NAT)

Nej. En TURN-server hjälper till att upprätta peer-to-peer-kommunikation mellan enheter bakom nätverksadressöversättare (NAT) eller brandväggar. TURN-servrar kräver att du öppnar specifika portar, vilket för närvarande inte är möjligt på vår Applikationshosting.

VB.net

Ja, du kan lägga upp nästan alla språk i vår Applikationshosting, inklusive VB.net (Visual Basic) om du använder en Dockerfil.

Velo från Wix

Nej, Velo har inget alternativ för självhushållning. Du kan endast använda Wix Cloud, så du kan inte få tillgång till koden för att använda den på vårt applikationshosting.

Vite

Ja. Vite använder CSS, JavaScript och Typescript för att skapa webbapplikationer och kan hostas på Kinsta’s applikationshosting. Vi har ett exempel på GitHub-kodförråd för React med Vite, och du kan följa den här guiden för att ställa in en React-applikation med Vite på Kinsta.

Vue.js

Ja. Vue.js är ett JavaScript-ramverk med öppen källkod och kan distribueras på vår Applikationshosting.

VuePress

Ja. Vi har ett GitHub-arkiv med snabbstartsexempel för VuePress, och du kan följa vår guide om hur du skapar en statisk webbplats med VuePress på Kinsta.

Webflow CMS

Nej. Webflow är en hanterad tjänst utan en självhostad version. Detta innebär att endast Webflow kan hosta Webflow-webbplatser.

WHMCS

Nej. WHMCS är olämpligt för Kinsta-plattformen; den är mer lämpad att köras på en VM (virtuell maskin) istället för en container.

Windows Server-applikationer

Kanske. Om applikationen kan köras i en Linux-container så kan du kanske lägga upp dessa i vår Applikationshosting.

Wix

Nej. Wix har inte öppen källkod, så du kan inte komma åt koden för att flytta applikationen eller webbplatsen till våra hosting-tjänster.

Yarn

Ja, Yarn stöds av vår applikationshosting.

Ramverk Yii

Kanske. Yii kan vara tillståndslöst men behöver inte vara det. Om applikationen är tillståndslös så kan den lagras på vår Applikationshosting. Om den inte är det så kan den inte hostas av Kinsta.