StackPath’s CDN är väldigt anpassningsbart, och inkluderar exempelvis funktionerna innehållsskydd och tillgångsoptimering. När du väl har lanserat din webbplats på Kinsta, så visar den här guiden hur du kan använda StackPath’s CDN istället för Kinsta’s CDN.

StackPath erbjuder två olika konfigurationer för WordPress: Fullständig webbplatsintegrering och Integrering av statiska tillgångar. Fullständig webbplatsintegrering cachelagrar hela webbplatsen i samma domän, medan integrering av statiska tillgångar använder en underdomän för att endast cachelagra statiskt innehåll. Båda konfigurationerna är kompatibla med vår Cloudflare-integrering.

Du behöver en underdomän för att använda integrering av statiska tillgångar. Den underdomänen behöver dock inte läggas till i webbplatsens domänlista i MyKinsta. Detta beror på att vi lägger till wildcard-underdomänen (*.example.com) automatiskt när du lägger till din domän i MyKinsta. Du måste även använda ett plugin som CDN Enabler för att skriva om resurs-webbadresserna från StackPath-adressen till din underdomän. Vi kommer att gå igenom detta lite mer nedan i avsnittet Integrering av statiska tillgångar.

Det krävs en underdomän för integrering av statiska tillgångar. Men utöver detta är inställningarna och alternativen på StackPath för båda integreringarna desamma när det gäller kompatibiliteten med vår Cloudflare-integrering. Det krävs även ett plugin för att ändra webbadresserna när det gäller integrering av statiska tillgångar, som vi går in på nedan i avsnittet Integrering av statiska tillgångar.

Kom igång med StackPath CDN

Om du inte redan har ett StackPath-konto kan du registrera dig på deras registreringssida. Logga sedan in på ditt StackPath-konto och klicka på knappen Skapa webbplats i Webbplats-sektionen.

Klicka på knappen Skapa webbplats i StackPath för att börja ansluta webbplatsen.
Klicka på knappen Skapa webbplats i StackPath för att börja ansluta webbplatsen.

På sidan Välj en integrering klickar du på knappen för den typ av integrering som du vill konfigurera, Fullständig webbplats eller Statiska tillgångar.

Välj Fullständig webbplatsintegrering eller Integrering av statiska tillgångar på StackPath.
Välj Fullständig webbplatsintegrering eller Integrering av statiska tillgångar på StackPath.

Fullständig webbplatsintegrering

Steg 1

När du har valt Fullständig webbplatsintegrering och avancerat till nästa sida anger du ditt domännamn, väljer de tjänster som du vill använda med din webbplats och klickar på knappen Konfigurera ditt ursprung.

Ange din domän och välj dina tjänster för fullständig webbplatsintegrering.
Ange din domän och välj dina tjänster för fullständig webbplatsintegrering.

Steg 2

På sidan Konfigurera ditt ursprung kontrollerar du att den IP-adress som stackPath har skapat automatiskt matchar webbadressens IP-adress för din webbplats i MyKinsta.

Om din Kinsta-webbplats är lösenordsskyddad väljer du Ja för ”Är lösenordet för din ursprungsadress skyddat?” Ange sedan användarnamnet och lösenordet som ska användas för autentiseringen så att StackPath kan komma åt innehållet.

Det är inte nödvändigt att lägga till en anpassad domän eftersom du redan har angett leveransdomänen i föregående steg.

Klicka på knappen Bekräfta ursprungsadress för att fortsätta till nästa sida.

Bekräfta din ursprungliga IP-adress och dina ursprungsinställningar.
Bekräfta din ursprungliga IP-adress och dina ursprungsinställningar.

Steg 3

För SSL-metoden rekommenderar vi att du nyttjar kostnadsfritt SSL som tillhandahålls av StackPath och som inte kommer att störa Cloudflare SSL som ingår i Kinsta’s Cloudflare-integrering.

Du har även möjlighet att ladda upp ett SSL-certifikat om din webbplats använder en anpassad SSL som du har köpt från en tredje part.

När du har bekräftat de domäner som du vill skydda med SSL klickar du på knappen Bekräfta SSL-metod.

Bekräfta kostnadsfritt SSL-certifikat och domäner i StackPath.
Bekräfta kostnadsfritt SSL-certifikat och domäner i StackPath.

Steg 4

För att SSL-certifikatet från StackPath ska kunna utfärdas måste du verifiera ägarskapet för din domän. Det finns två tillgängliga alternativ: DNS Challenge eller HTTP Request. Vi använder metoden DNS Challenge i det här exemplet, med hanteringen av vårt DNS i Kinstas DNS.

Om du har en annan DNS-leverantör (det kan vara din registrator eller en annan DNS-host, beroende på var du har riktat domänens namnservrar) kan stegen vara lite annorlunda.

Klicka på varje kopieringsikon (Urklipp) bredvid Namn och värde för att kopiera informationen för den anpassade CNAME-posten som du måste lägga till i dina DNS-poster för verifiering.

Kopiera namnet och värdet för CNAME-posten för att verifiera ägarskapet av domänen.
Kopiera namnet och värdet för CNAME-posten för att verifiera ägarskapet av domänen.

För att lägga till den nya CNAME-posten i Kinstas DNS, logga in på MyKinsta och klicka på DNS i vänster sidofälts navigering.

 1. Klicka på domänen som du vill lägga till en DNS-post för.
 2. Klicka på knappen Lägg till en DNS-post.
 3. Klicka på fliken CNAME och lägg till information om hostnamn (namn) och riktas mot (värde) som du kopierade från sidan Verifiera domänägarskap på StackPath. Klicka på knappen Lägg till DNS-post för att spara din nya CNAME-post.

Obs: Beroende på DNS-postens TTL-inställning kan det ta allt från några minuter till flera timmar innan DNS-posten sprids.

Lägg till din domänverifierings CNAME i Kinstas DNS.
Lägg till din domänverifierings CNAME i Kinstas DNS.

Steg 5

När du är tillbaka i StackPath markerar du rutan bredvid ”Jag har slutfört ett av ovanstående valideringssteg för att verifiera att jag äger domänen.” och klickar på knappen Verifiera ägarskap av domänen.

Bekräfta att DNS-posten har lagts till och verifiera ägarskapet av domänen.
Bekräfta att DNS-posten har lagts till och verifiera ägarskapet av domänen.

Steg 6

När DNS har spridits verifieras ditt domänägarskap och du ser information om hur du riktar ditt DNS mot StackPath. Klicka på ikonen för att kopiera (Urklipp) för att kopiera den IP-adress som visas.

Steg 7

Vi ska återigen visa dig hur du gör detta i Kinstas DNS. De här stegen kan variera beroende på din DNS-leverantör.

 1. Om du inte redan befinner dig i DNS i MyKinsta klickar du på DNS i vänster sidofälts navigering.
 2. Klicka på domänen som du vill lägga till en DNS-post för.
 3. Om du redan har en befintlig A-post för din domän klickar du på ikonen Redigera (penna) för att uppdatera den till den första IP-adressen som visas på StackPath. Annars klickar du på knappen Lägg till en DNS-post.
  1. Lämna hostnamnet tomt om du inte lägger till A-posten i en underdomän.
  2. IPv4-adress: IP-adressen som du kopierade från StackPath.
  3. Klicka på knappen Ändra DNS-post (uppdatera en DNS-post) eller knappen Lägg till DNS-post (lägga till en ny DNS-post) för att spara DNS-posten.
   Ändra A-posten så att den riktas mot StackPath.
   Ändra A-posten så att den riktas mot StackPath.

   Lägg till en A-post som riktas mot StackPath.
   Lägg till en A-post som riktas mot StackPath.

Obs: Det kan ta upp till 1 timme innan DNS-posterna sprids.

Steg 8

När du är tillbaka i stackpath-instrumentpanelen markerar du rutan som bekräftar att du har slutfört stegen för att uppdatera DNS och klickar på knappen Slutför installationen.

Bekräfta att DNS riktas mot StackPath och slutför installationen.
Bekräfta att DNS riktas mot StackPath och slutför installationen.

Steg 9

Du kommer till översiktssidan för din webbplats i StackPath. Där bör du se ytterligare en DNS-post som måste läggas till eller ändras för www CNAME (www.example.com). Klicka på ikonen kopiera (Urklipp) för att kopiera värdet.

Kopiera värdet åt din www CNAME-post.
Kopiera värdet åt din www CNAME-post.

Steg 10

Vi ska återigen visa dig hur du lägger till eller redigerar den här DNS-posten i Kinstas DNS. De här stegen kan variera beroende på din DNS-leverantör.

 1. Om du redan har en befintlig CNAME-post för www-hostnamnet klickar du på ikonen Redigera (penna) för att uppdatera den. Annars klickar du på knappen Lägg till en DNS-post och väljer fliken CNAME.
 2. Hostnamn: www
 3. Riktas mot: Hostnamnet som du vill rikta www mot som det visas i StackPath.
 4. Klicka på knappen Ändra DNS-post (uppdatera en DNS-post) eller knappen Lägg till DNS-post (lägga till en ny DNS-post) för att spara DNS-posten.
  Redigera din www CNAME-post så att den riktas mot StackPath.
  Redigera din www CNAME-post så att den riktas mot StackPath.

  Lägg till en www CNAME-post som riktas mot StackPath.
  Lägg till en www CNAME-post som riktas mot StackPath.

Obs: Det kan ta upp till 1 timme innan DNS-posterna sprids.

Steg 11

När du är tillbaka i StackPath-instrumentpanelen klickar du än en gång på knappen Kontrollera DNS-inställningar.

Kontrollera DNS igen i StackPath när du har lagt till eller uppdaterat CNAME-posten.
Kontrollera DNS igen i StackPath när du har lagt till eller uppdaterat CNAME-posten.

Din webbplats är nu ansluten till StackPaths CDN och du är redo att kontrollera och konfigurera inställningarna (nedan) för att slutföra det hela.

Integrering av statiska tillgångar

Steg 1

När du har valt Integrering av statiska tillgångar och avancerat till nästa sida anger du underdomänen för dina statiska resurser, kontrollerar att Content Delivery Network (CDN) är markerat och klickar på knappen Konfigurera ditt ursprung.

Ange din domän för integrering av statiska tillgångar.
Ange din domän för integrering av statiska tillgångar.

Steg 2

På sidan Konfigurera ditt ursprung anger du webbplatsens primära domännamn i fältet Ursprungshostnamn.

Om din Kinsta-webbplats är lösenordsskyddad väljer du Ja för ”Är lösenordet för din ursprungsadress skyddat?” Ange sedan användarnamnet och lösenordet som ska användas för autentiseringen så att StackPath kan komma åt innehållet.

Det är inte nödvändigt att lägga till en anpassad domän eftersom du redan har angett leveransdomänen i föregående steg.

Klicka på knappen Slutför installationen för att fortsätta till nästa sida.

Ange ditt ursprungshostnamn och bekräfta inställningarna.
Ange ditt ursprungshostnamn och bekräfta inställningarna.

Steg 3

Du kommer till översiktssidan för din webbplats i StackPath. Härifrån kan du komma åt några ytterligare saker som behövs för att slutföra installationen. Till att börja med måste du konfigurera ett SSL-certifikat för din underdomän. För att StackPath ska kunna betjäna dina statiska tillgångar på ett säkert sätt på din underdomän måste du verifiera underdomänen och lägga till ett anpassat SSL-certifikat i StackPath. Klicka på länken Klicka här för att konfigurera under Konfigurera SSL för att komma igång.

Börja konfigurera SSL för integreringen av dina statiska tillgångar.
Börja konfigurera SSL för integreringen av dina statiska tillgångar.

Steg 4

På sidan EdgeSSL klickar du på knappen Skapa certifikat.

Skapa ett anpassat leveranscertifikat på sidan EdgeSSL.
Skapa ett anpassat leveranscertifikat på sidan EdgeSSL.

Steg 5

Vi rekommenderar det kostnadsfria dedikerade certifikatet som tillhandahålls av StackPath, det kommer inte att störa Cloudflare SSL som ingår i Kinsta’s Cloudflare-integrering.

Du har även möjlighet att ladda upp ett SSL-certifikat om du föredrar att använda ett SSL-certifikat som du har köpt från en tredje part.

Klicka på knappen Generera under Kostnadsfritt dedikerat certifikat för att börja skapa ditt anpassade certifikat på StackPath.

Generera ett kostnadsfritt dedikerat certifikat på StackPath.
Generera ett kostnadsfritt dedikerat certifikat på StackPath.

Steg 6

Välj din anpassade underdomän och klicka på knappen Fortsätt till validering.

Välj din underdomän och fortsätt till valideringen.
Välj din underdomän och fortsätt till valideringen.

Steg 7

För att SSL-certifikatet från StackPath ska kunna utfärdas måste du verifiera ägarskapet för din domän. Det finns två tillgängliga alternativ: DNS Challenge eller HTTP Request. Vi använder metoden DNS Challenge i det här exemplet, med hanteringen av vårr DNS i Kinstas DNS.

Om du har en annan DNS-leverantör (kan vara din registrator eller en annan DNS-host, beroende på var du har riktat domänens namnservrar) kan stegen vara lite annorlunda.

Klicka på länken Visa instruktioner bredvid DNS Challenge Validering och klicka på varje kopieringsikon (Urklipp) bredvid Namn och värde för att kopiera informationen för den anpassade CNAME-posten som du behöver lägga till i dina DNS-poster för verifieringen.

Kopiera namnet och värdet för CNAME-posten för att verifiera ägarskapet av domänen.
Kopiera namnet och värdet för CNAME-posten för att verifiera ägarskapet av domänen.

För att lägga till den nya CNAME-posten i Kinstas DNS, logga in på MyKinsta och klicka på DNS i vänster sidofälts navigering.

 1. Klicka på domänen som du vill lägga till en DNS-post för.
 2. Klicka på knappen Lägg till en DNS-post.
 3. Klicka på fliken CNAME och lägg till information om hostnamn (namn) och riktas mot (värde) som du kopierade från sidan Verifiera domänägarskap på StackPath. Klicka på knappen Lägg till DNS-post för att spara din nya CNAME-post.

Obs: Beroende på DNS-postens TTL-inställning kan det ta allt från några minuter till flera timmar innan DNS-posten sprids.

Lägg till din domänverifiering CNAME-post i Kinstas DNS.
Lägg till din domänverifiering CNAME-post i Kinstas DNS.

Steg 8

När du är tillbaka i StackPath klickar du på knappen Jag har konfigurerat mitt DNS, Fortsätt. På sidan EdgeSSL bör du se att ditt kostnadsfria dedikerade certifikat är aktivt. Om så inte är fallet, får du ge DNS:et mera tid att spridas för att ditt certifikat ska aktiveras.

Kostnadsfritt dedikerat certifikat på StackPath är aktiverat.
Kostnadsfritt dedikerat certifikat på StackPath är aktiverat.

Steg 9

Nästa steg är att rikta underdomänen mot StackPath så att CDN:et kan betjäna dina statiska tillgångar. Gå till sidan Översikt och klicka på ikonen kopiera (Urklipp) för att kopiera CNAME-värdet.

Kopiera värdet för underdomänens CNAME-post.
Kopiera värdet för underdomänens CNAME-post.

Steg 10

Vi ska nu återigen visa dig hur du lägger till eller redigerar den här DNS-posten i Kinstas DNS. De här stegen kan variera beroende på din DNS-leverantör.

 1. Om du inte redan befinner dig i DNS i MyKinsta klickar du på DNS i vänster sidofälts navigering.
 2. Klicka på domänen som du vill lägga till en DNS-post för.
 3. Klicka på knappen Lägg till en DNS-post.
  1. Klicka på fliken CNAME och lägg till den första delen av din underdomän i fältet Hostnamn (t.ex. statisk).
  2. Lägg till det värde som du kopierade från StackPath i fältet Riktas mot.
  3. Klicka på knappen Lägg till DNS-post för att spara din nya CNAME-post.

   Lägg till CNAME-posten för underdomänen för statiska tillgångar.
   Lägg till CNAME-posten för underdomänen för statiska tillgångar.

Obs: Det kan ta upp till 1 timme innan DNS-posterna sprids.

Steg 11

När du är tillbaka i StackPath klickar du på knappen Kontrollera DNS-inställningarna igen på sidan Översikt.

Kontrollera DNS igen i StackPath när du har lagt till CNAME-posten för din underdomän.
Kontrollera DNS igen i StackPath när du har lagt till CNAME-posten för din underdomän.

Om det krävs kan du låta DNS:et spridas en lite längre tid och kontrollera DNS-inställningarna igen. När DNS:et sprids försvinner anvisningarna om att rikta din webbplats och du ser alternativ för hantering av din webbplats på sidan Översikt.

Steg 12

Om du vill skriva om webbadresserna för statiska tillgångar från StackPath-adressen till din underdomän måste du lägga till och konfigurera pluginet CDN Enabler. Detta plugin är tillverkat av KeyCDN men fungerar även med andra CDNs. När pluginet har installerats och aktiverats går du till pluginets inställningssida, anger den anpassade underdomänen för webbplatsens statiska tillgångar (exempelvis static.example.com) och klickar på knappen Spara ändringar och validera konfigurationen.

Ange underdomänen för statiska tillgångar och spara och validera sedan konfigurationen i CDN Enabler.
Ange underdomänen för statiska tillgångar och spara och validera sedan konfigurationen i CDN Enabler.

Om allt är korrekt konfigurerat visas ett meddelande om att CDN-hostnamnet är giltigt och statusen 200 returneras. Om du upptäcker några fel när du sparar, dubbelkontrollera alla inställningar ovan, stavningen av din underdomän och se till att DNS:et har spridits.

Giltigt CDN-hostnamn och bekräftad 200 HTTP-statuskod i CDN Enabler-inställningarna.
Giltigt CDN-hostnamn och bekräftad 200 HTTP-statuskod i CDN Enabler-inställningarna.

Din webbplats är nu ansluten till StackPath. StackPath’s CDN betjänar de statiska tillgångarna och du är redo att kontrollera och konfigurera inställningarna (i nästa avsnitt) för att slutföra det hela.

Konfigurera StackPath-inställningarna

Nu när din domän är helt riktad mot StackPath kan du börja justera och kontrollera några inställningar för bästa kompatibilitet med Kinsta.s Cloudflare-integrering.

Inställningar

(Webbplatser > inställningar)

Pull Protocol: Ställ in detta på ENDAST HTTPS för att undvika omdirigeringsslingor/fel.

CDN

(Webbplatser > CDN)

 1. Kontroll av frågesträng: Ha kvar standardinställningen på detta, dvs Cachelagra alla frågesträngar för att undvika att felaktigt innehåll blir inläst.
 2. Innehållsbeständighet: Detta är inaktiverat som standard men kan aktiveras om du vill säkerställa innehållstillgänglighet om ditt ursprung är offline.
 3. Webbadress-cachelagring: Lämna detta inaktiverat, särskilt om du har en dynamisk webbplats. Om du har en dynamisk webbplats och vill cachelagra vissa sektioner utan filtillägg skapar du istället en anpassad EdgeRule.

Annan konfiguration och andra inställningar

 1. Webbplatser > EdgeSSL > Tvinga HTTPS Anslutningar: Om du vill omdirigera alla besökare till HTTPS i stället för HTTP tvingar du antingen HTTPS i MyKinsta eller aktiverar Tvinga HTTPS i StackPath. Aktivera inte båda alternativen, eftersom detta sannolikt kommer att orsaka omdirigeringsfel och slingor.
 2. Webbplatser > EdgeRules > Leveransregler: Under vissa omständigheter kan det ske en oavsiktlig cachelagring av adminverktygsfältet och andra användarelement. För att förhindra den här potentiellt allvarliga säkerhetsrisken måste du skapa en ny leveransregel:
  1. If: Cookie Matches wordpres_logged_in*
  2. Then: Bypass Cache
 3. Webbplatser > EdgeRules > Tvinga www-anslutningar: Vi rekommenderar att du lämnar detta inaktiverat eftersom det kan komma i konflikt med flera domäner och host-sidhuvudet. Om det är aktiverat ska du kontrollera att DNS för www-underdomänen (www.example.com) riktas mot StackPath.

Nu är din webbplats konfigurerad på StackPath. Kolla in några vanliga problem och lösningar i felsökningsavsnittet nedan om du stöter på några problem.

Felsökning av vanliga StackPath-problem

Nu när du har konfigurerat din webbplats med StackPath kan det finnas tillfällen när något inte fungerar som förväntat. Med ett extra CDN-lager finns det några saker som man kan prova vid felsökningen. Vi har gått igenom de vanligaste nedan.

Ändringar visas inte på din webbplats

Om du använder StackPath med din webbplats skapas ytterligare ett lager av cachelagring som måste rensas när du behöver rensa cacheminnet. Om du har problem med att se ändringar på din webbplats eller om ett plugin inte beter sig som förväntat efter installation eller ominstallation, se till att du rensar cacheminnet i alla lager, inklusive:

 1. Plugins (om tillämpligt)
 2. Teman (om tillämpligt)
 3. Webbplats – servercache på Kinsta (från antingen MyKinsta eller Kinsta MU-pluginet)
 4. Cache på StackPath
 5. Webbläsarens cache

IP-adress blockerad av falsk positiv

Om du har WAFand / eller brandvägg aktiverad på StackPath och du eller en webbplatsbesökare blir felaktigt blockerade från att visa din webbplats kan det bero på en falsk positiv. Om detta händer måste du arbeta med StackPath-supporten och vårt supportteam på Kinsta för att spåra var blockeringen inträffar.

Om du har konfigurerat anpassade regler i EdgeRules > Leveransregler måste du även kontrollera dem och kan behöva tillhandahålla en kopia av alla regler till vårt supportteam när du begär hjälp.

HTTP-HTTPS-omdirigeringsslingor

Om du upptäcker några HTTP till HTTPS-omdirigeringsslingor på din webbplats ska du kontrollera följande inställningar:

 1. I StackPath kontrollerar du att Pull Protocol (Webbplatser > Översikt > Inställningar) är inställt på ENDAST HTTPS.
 2. Se till att Tvinga HTTPS endast är aktiverat på ett ställe, antingen i MyKinsta (Webbplatser > webbplatsnamn > Verktyg > Tvinga HTTPS) eller på StackPath (Webbplatser > EdgeSSL > Tvinga HTTPS-anslutningar), men inte på båda ställena.

Avancerade inställningar och kompatibilitet

Host-sidhuvud

Webbplatser > Inställningar > Host-sidhuvud: Host-sidhuvudet måste matcha domänen som har lagts till i MyKinsta. Den första domänen som läggs till i StackPath är standard och är det host-sidhuvud som används för att hämta innehåll från ditt ursprung. Om flera domäner läggs till i både MyKinsta och StackPath ändrar du detta till Dynamiskt.

Autentisering av ursprung

Webbplatser > Inställningar > Ursprungs-autentisering: Om din Kinsta-webbplats är lösenordsskyddad konfigurerar du StackPath så att den har åtkomst till innehållet.

Livstid

Webbplatser > CDN > Livstid: Standardvärdet är ursprungskontrollerat, vilket innebär att StackPath respekterar ursprungs-sidhuvudena. Förfallotiden är inställd på max för statiska filer i Kinstas Cloudflare-integrering. Om du vill att detta ska konfigureras annorlunda kan du ändra detta i StackPath.

Cachelagring efter sidhuvud

Webbplatser > CDN > Cachelagring efter sidhuvud: Detta behöver endast aktiveras om du serverar annat innehåll (helt annat innehåll, inte bara en annan layout som styrs av CSS eller JavaScript) för mobil och stationär dator på samma webbadress. Du kan även behöva kontakta vårt supportteam för att skapa anpassade Nginx-regler för att visa innehållet.

Leveransregler

Webbplatser > EdgeRules > Leveransregler: Om du har anpassat WordPress inloggnings-webbadress måste du skapa en anpassad leveransregel i EdgeRules för att kringgå cacheminnet för den sökvägen. I följande exempel är vår anpassade inloggnings-webbadress https://example.com/mylogin:

 1. If: URL Matches https://example.com/mylogin*
 2. Then: Bypass Cache

Anpassad robots.txt-fil

Webbplatser > EdgeRules > Anpassad robots.txt-fil: Om du aktiverar detta i StackPath ignoreras robots.txt-filen som betjänas av Kinsta och du måste hantera din robots.txt-fil i StackPath. Eventuella ändringar som görs i robots.txt-filen hos Kinsta kommer inte att påverka robots.txt-filen som betjänas av StackPath och kommer inte att vara synlig för sökmotorer.

Hänvisningsskydd

Webbplatser > EdgeRules > Hänvisningsskydd: Om det krävs, ska du aktivera detta med försiktighet eftersom det kan blockera all trafik till din webbplats. Om besökarens hänvisare inte matchar domänerna som anges i StackPath får de ett 403 Forbidden-svar och kan inte se din webbplats.