Alla Kinsta’s planer inkluderar stöd för transaktionell e-post på både produktions- och iscensättnings-webbplatser.

Transaktionell e-post är e-post som genereras automatiskt av din WordPress-webbplats som svar på någon form av användaraktivitet. Alla följande e-postmeddelanden är exempelvis transaktionella meddelanden:

  • Meddelande om registrering av nya användare via e-post.
  • E-postmeddelanden för återställning av lösenord.
  • Automatiska orderbekräftelser som genereras av WooCommerce eller ett annat e-handelsplugin.
  • Nya meddelanden om moderering av kommentarer som skickas till en webbplatsadministratör.
  • Meddelanden om kommentarssvar som skickas till användare som har kommenterat på din webbplats.

Detta är inte en fullständig lista, men den visar vilka typer av e-postmeddelanden som anses vara transaktionella meddelanden.

Vilka typer av e-postmeddelanden anses inte vara transaktionella meddelanden? Transaktionell e-post skickas automatiskt som svar på användaraktivitet. E-postmeddelanden som inte uppfyller den definitionen betraktas inte som transaktionella meddelanden. De vanligaste typerna av icke-transaktionella e-postmeddelanden är marknadsförande e-postmeddelanden, nyhetsbrev och masstillgänglighets-uppdateringar för produkter (som skickas till grupper av användare samtidigt). Kinsta’s servrar bör inte användas för att skicka icke-transaktionell e-post.

Gränser för transaktionell e-post

Även om Kinsta tillåter transaktionell e-post så har vi dagliga gränser för hur mycket transaktionella meddelanden som tillåts. Fullständiga uppgifter finns i vår policy för godtagbar användning.

De dagliga begränsningarna för transaktionella meddelanden är följande:

  • Starter- och Pro-planer kan skicka upp till 150 transaktionella meddelanden per dag.
  • Business-planer kan skicka upp till 1 000 transaktionella meddelanden per dag.
  • Agency-och Enterprise-planer kan skicka upp till 3 000 transaktionella meddelanden per dag.

Hur hanterar Kinsta överträdelser?

Vi har olika övervakningsverktyg som räknar utgående e-post och varnar vårt supportteam för överträdelser av vår policy för transaktionella meddelanden. När en överträdelse upptäcks så kommer vårt supportteam att kontakta dig för att lösa problemet. I de flesta fall så innebär detta att vi uppmuntrar dig att hitta ett alternativt sätt att skicka e-post. Om det rör sig om en betydande överträdelse av vår policy för transaktionell e-post så kan funktionen för e-postsändning tillfälligt inaktiveras tills problemet är löst.

Hur kan jag skicka icke-transaktionell e-post eller mer transaktionell e-post?

Om du behöver skicka fler transaktionella meddelanden än vad vi tillåter eller om du behöver skicka icke-transaktionella meddelanden från din WordPress-webbplats så har du två alternativ:

  • För stora volymer av transaktionella meddelanden så kan du integrera en tredjepartsleverantör av tjänster för transaktionell e-post, exempelvis Sendgrid, Mailgun eller Mailjet.
  • För icke-transaktionell e-post så kan du antingen integrera en tredjepartsleverantör av tjänster för transaktionell e-post (för att skicka e-post direkt från din WordPress-webbplats) eller byta till en tredjeparts plattform för professionell e-postmarknadsföring som Mailchimp eller andra Mailchimp-alternativ.

Du kan lära dig mer om leverantörer av tjänster för transaktionella meddelanden och professionella plattformar för e-postmarknadsföring genom att läsa vårt blogginlägg Rekommendationer för programvara för e-postmarknadsföring.