Nedan finns fel med beskrivningar och lösningar som du kan kolla in om ett problem uppstår i DevKinsta. Ge de föreslagna lösningarna ett försök och om problemet kvarstår, rapportera till DevKinsta Community Forum.

Visa applikations-loggfilen

Det rekommenderas ibland att man kontrollerar applikationsloggfilen (main.log) för att undersöka fel. Denna loggfil kan nås från hjälp- och supportskärmen i DevKinsta; klicka på frågetecknet (?) i det vänstra sidofältet och klicka sedan på Visa loggfil i filhanteraren under rubriken Supportforum. På macOS kan du även gå till Hjälp > Visa loggfilen i DevKinsta’s program-meny högst upp på skärmen.

Om du inte kan starta DevKinsta och komma åt loggfilen via skärmen Hjälp och support, så kan du öppna och visa loggfilen manuellt på din dator. Sökvägen till applikations-loggfilen (main.log) varierar något mellan operativsystemen.

Windows

%userprofile%\AppData\Roaming\DevKinsta\logs

Mac

/Users/<yourusername>/Library/Logs/DevKinsta

Linux

~/.config/DevKinsta/logs on Ubuntu

DK0001

Beskrivning: Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme.

Under vissa åtgärder (DevKinsta-installation, webbplatsskapande, webbplatsimport från MyKinsta, osv.) kontrollerar DevKinsta det aktuella tillgängliga diskutrymmet. Om det inte finns tillräckligt med diskutrymme på den lokala datorn visas det här felet.

Lösning

Frigör diskutrymme på datorn och upprepa åtgärden som orsakade det första felet.

DK0002

Beskrivning: Det finns ingen internetanslutning.

Under vissa åtgärder (DevKinsta-installationen, webbplatsimport från MyKinsta osv.) söker DevKinsta efter en stabil internetanslutning. Om den lokala datorn inte är ansluten till Internet visas det här felet.

Lösning

Kontrollera att datorn är ansluten till internet och upprepa den åtgärd som orsakade det första felet.

DK0003

Beskrivning: Det gick inte att installera Docker.

DevKinsta kunde inte installera Docker Desktop.

Lösning

Kontrollera att datorn klarar av systemkraven och försök att installera Docker Desktop manuellt. När du är klar med Docker Desktop-installationen försöker du att starta om DevKinsta.

DK0004

Beskrivning: Jag kunde inte starta Docker. Försök starta Docker manuellt.

DevKinsta kunde inte starta Docker Desktop.

Lösning

Försök att starta Docker Desktop manuellt och därefter starta om DevKinsta.

DK0005

Beskrivning: Det gick inte att skapa docker-containers.

DevKinsta kunde inte skapa Docker-containers.

Lösning

Starta om Docker Desktop manuellt och starta därefter om DevKinsta.

DK0006

Beskrivning: Det gick inte att ladda ner docker-avbildningar.

DevKinsta kunde inte läsa in nödvändiga Docker-avbildningar.

Lösning

Kontrollera din internetanslutning. Om den är stabil, kan du försöka att starta om DevKinsta.

DK0007

Beskrivning: Det gick inte att ladda ner Docker.

DevKinsta kunde inte ladda ner Docker Desktop.

Lösning

Kontrollera först din internetanslutning. Om den är stabil, kan du försöka att starta om DevKinsta.

DK0008

Beskrivning: Det gick inte att hämta IP.

DevKinsta kunde inte hitta Dockers IP-adress.

Lösning

Försök att starta om Docker Desktop manuellt och starta därefter om DevKinsta.

DK0009

Beskrivning: Det går inte att starta docker-containern.

DevKinsta kunde inte starta Docker-containers.

Lösning

Försök att stoppa DevKinsta-relaterade Docker-containers och starta därefter om DevKinsta.

docker kill devkinsta_fpm && docker kill devkinsta_nginx && docker kill devkinsta_adminer && docker kill devkinsta_db && docker kill devkinsta_mailhog

DK0010

Beskrivning: Det gick inte att läsa in docker-avbildningarna.

DevKinsta kunde inte läsa in nödvändiga Docker-avbildningar.

Lösning

Kontrollera din internetanslutning. Om den är stabil, kan du försöka att starta om DevKinsta.

DK0011

Beskrivning: Okänt serverfel inträffade. Försök igen.

Du kan se det här felet om DevKinsta inte kan komma åt Kinsta API.

Lösning

Kontrollera först internetanslutningen för att se om det finns några problem. Om inte, försök igen senare för att se om problemet finns på MyKinsta API-sidan.

DK0012

Beskrivning: Din begäran är utgången. Försök igen.

Du kan se det här felet om DevKinsta inte kan komma åt Kinsta API på grund av en timeout.

Lösning

Kontrollera först internetanslutningen för att se om det finns några problem. Om inte, försök igen senare för att se om problemet finns på MyKinsta API-sidan.

DK0013

Beskrivning: Fjärrservern tog emot felaktiga data. Försök igen.

Det här felet kan visas om DevKinsta får en felaktig begäran från Kinsta API.

Lösning

Rapportera det här felet till DevKinsta Community Forum.

DK0014

Beskrivning: Du är oautentiserad. Försök att logga in på MyKinsta-kontot igen.

Det här felet kan visas om DevKinsta får en obehörig begäran från Kinsta API.

Lösning

Gå till skärmen Inställningar för DevKinsta, försök att logga in på ditt MyKinsta-konto igen och försök än en gång.

DK0015

Beskrivning: Du har inte behörighet för den här åtgärden.

Det här felet kan visas om DevKinsta stöter på ett MyKinsta-behörighetsfel när du öppnar Kinsta API.

Lösning

Gå till din MyKinsta-profil och se till att du har nödvändiga webbplatsbehörigheter.

DK0016

Beskrivning: Det gick inte att hitta fjärrservern. Försök igen.

Det här felet kan visas om DevKinsta får ett 404-fel från Kinsta API.

Lösning

Rapportera det här felet till DevKinsta Community Forum.

DK0017

Beskrivning: Du gjorde för många begäranden. Försök igen om några minuter.

Det här felet kan visas om DevKinsta stöter på ett ” för många begäranden”-fel från Kinsta API. Det här felet uppstår när Kinsta API anropas för ofta.

Lösning

Vänta några minuter och försök igen.

DK0018

Beskrivning: Du har inte beviljat behörighet för borttagning av webbplatser.

Det här felet kan visas om DevKinsta inte kan ta bort en webbplats på grund av felaktiga behörigheter för att utföra borttagningsåtgärden.

Lösning

Windows macOS
Försök att ta bort webbplatsen igen och godkänn Windows dialogruta för bekräftelse. Försök att ta bort webbplatsen igen och ange ditt korrekta lösenord när du uppmanas av macOS.

DK0019

Beskrivning: NGINX-konfigurationen misslyckades

Det här felet kan visas om DevKinsta inte kan uppdatera Nginx-konfigurationsfilen.

Lösning

Försök först att starta om DevKinsta och återskapa webbplatsen. Om det inte fungerar   kontrollerar du sites.ini-filen i projectFolder/kinsta-mappen med en textredigerare och tar bort dubblettposter.

DK0020

Beskrivning: Det gick inte att skapa databasen

Det här felet kan visas om DevKinsta inte kan skapa MySQL-databasen. Databasnamnet härleds från webbplatsnamnet. Det här felet uppstår om databasnamnet inte är giltigt.

Lösning

Försök att återskapa webbplatsen med ett annat namn. Om det inte fungerar kan du försöka att starta om DevKinsta.

DK0021

Beskrivning: WordPress webbplatsinställning misslyckades

Du kan möta det här felet om DevKinsta inte kan installera WordPress.

Lösning

Försök att starta om DevKinsta och återskapa webbplatsen.

DK0022

Beskrivning: Det gick inte att uppdatera Host-filen

Under skapandet av webbplatsen kunde DevKinsta inte uppdatera hosts-filen. Det här felet kan visas om DevKinsta inte kan uppdatera datorns hosts-fil.

Lösning

Windows macOS
Försök att återskapa webbplatsen och godkänn Windows dialogruta för bekräftelse. Försök att återskapa webbplatsen och ange rätt lösenord när du uppmanas av macOS.

DK0023

Beskrivning: Det går inte att lägga till certifikat i nyckelringen

Det här felet kan visas om DevKinsta inte kan lagra säkerhetscertifikatet i macOS Keychain.

Lösning

Försök att återskapa webbplatsen och se till att du anger rätt lösenord till macOS-dialogprompten.

DK0024

Beskrivning: Det går inte att skriva till certifikatarkivet

Det här felet kan visas om DevKinsta inte kan lagra säkerhetscertifikatet i Windows-certifikathanteraren.

Lösning

DevKinsta måste köras i administratörsläge för att certifikatet ska kunna skapas. Försök att återskapa webbplatsen och se till att du anger rätt lösenord till Windows dialogruta för bekräftelse.

DK0025

Beskrivning: Det går inte att ladda ner webbplatsen

Det här felet kan visas om DevKinsta inte kan hämta en webbplats från Kinsta.

Lösning

Starta om DevKinsta, logga in på ditt MyKinsta-konto igen i DevKinsta-inställningar och försök att hämta webbplatsen på nytt.

DK0026

Beskrivning: Webbplats push misslyckades

Det här felet kan visas om DevKinsta inte kan skicka en webbplats från Kinsta.

Lösning

Starta om DevKinsta, logga in på ditt MyKinsta-konto i DevKinsta-inställningarna och försök att trycka på webbplatsen igen. Om problemet kvarstår bör du kontrollera applikationsloggfilen (main.log). Att söka efter felkoden (DK0026) i loggfilen kan hjälpa till att begränsa sökningen och leda till en lite mer detaljerad information om grundorsaken.

Om felet kvarstår ska du rapportera det här felet till DevKinsta Community Forum.

DK0027

Beskrivning: Hostfil-inledning saknas

Det här felet kan visas  om det saknas en inledning i en hosts-fil. I det här fallet kommer du inte att kunna öppna den här webbplatsen via domännamnet.

Lösning

Klicka på knappen Fixa det här.

DK0028

Beskrivning: Du har inte beviljat behörighet för redigering av Host-filen.

Det här felet kan visas om du inte beviljar behörighet för modifieringar av hosts-filen.

Lösning

Upprepa processen och ge den behörighet som krävs.

DK0029

Beskrivning: Det går inte att skapa mysql dump

Det här felet kan visas om DevKinsta inte kan skapa MySQL-dump på fjärrservern under sid-förflyttningen.

Lösning

Försök igen senare. Om det inte hjälper, rapportera detta fel till DevKinsta Community Forum.

DK0030

Beskrivning: ÅTGÄRDEN AVBRÖTS

Det här felet kan visas om du stänger DevKinsta när webbplatsen skapas.

Lösning

Klicka på knappen Försök igen. Om DevKinsta inte kan återskapa webbplatsen kan du försöka ta bort och återskapa webbplatsen.

DK0031

Beskrivning: Port 80 eller 443 används.

Det här felet kan visas om port 80 används.

Lösning

Försök att stänga processen som använder port 80.

hitta och döda processen på macOS

# find & kill processes which are using port 80
sudo lsof -i tcp:80 | grep LISTEN | awk '{print $2}' | xargs kill -9

hitta och döda process i Windows

# find processes which are using port 80
netstat -ano | findstr :80

# kill process by PID. replace "" with result from the above command.
taskkill /PID /F

DK0032

Beskrivning

Det här felet kan visas i Windows om WSL2 inte är installerat eller aktiverat.

Lösning

Starta om DevKinsta för att automatiskt initiera WSL2-installationen. Om DevKinsta inte kan installera WSL2 kan du även hämta det direkt från Microsoft.

DK0033

Beskrivning: Det går inte att ansluta till databasen

Det här felet uppstår när DevKinsta inte kan ansluta till MySQL-databasen.

Lösning

Följ stegen nedan för att lösa det här problemet.

  1. Exportera webbplatsens databas med Adminer. (valfritt)
  2. Stäng DevKinsta.
  3. Kör det här kommandot i terminalen – docker container rm devkinsta_db && docker volume rm devkinsta_db_data.
  4. Starta DevKinsta.
  5. Importera databasen med Adminer. (valfritt)

DK0034

Beskrivning: Starta om datorn för att slutföra installationen.

Det här felet uppstår när det krävs en omstart av datorn.

Lösning

Starta om datorn och öppna DevKinsta.

DK0035

Beskrivning

Det här felet uppstår i Windows om DevKinsta inte kan hämta WSL2 under installationsprocessen.

Lösning

Starta om DevKinsta för att på nytt starta WSL2-nedladdningen.

DK0036

Beskrivning

Det här felet uppstår om WSL2-funktionen (Windows Subsystem for Linux) inte är aktiverad.

Lösning

Aktivera WSL2 genom att följa Microsofts dokumentation.

DK0037

Beskrivning: Det gick inte att hitta containern

Det här felet kan uppstå eftersom Docker-containern inte finns.

Lösning

Följ alla instruktioner i felmeddelandet. Om instruktionerna inte finns eller inte löser felet startar du om DevKinsta.

DK0038

Beskrivning: Ställ in WP-konfiguration

Det här felet uppstår när wp-config.php-filen saknas eller är felkonfigurerad.

Lösning

Klicka på knappen Försök igen som visas i DevKinsta.

DK0039

Beskrivning: Docker stannar ofta

Det här felet visas om Docker stannar och DevKinsta inte kan kommunicera med Docker.

Lösning

Starta om Docker Desktop manuellt och starta sedan om DevKinsta.

DK0040

Beskrivning: Det gick inte att förnya SSH-nyckeln.

Det här felet kan uppstå när DevKinsta försöker förnya SSH-nyckeln under webbplatsimporten.

Lösning

Kontrollera först internetanslutningen för att se om det finns några problem. Om inte, försök igen senare. Problemet kan finnas på MyKinsta API-sidan.

DK0041

Beskrivning: Ogiltig TwoFA. Endast Authy och TOTP TwoFA stöds.

Det här felet säkerställer att DevKinsta är tydligt med vilka TwoFA-metoder som stöds.

Lösning

Använd en TwoFA-metod som stöds.

 

DK0044

Beskrivning: Det går inte att skriva till certifikatarkivet

Det här felet kan visas när DevKinsta försöker skapa ett lokalt certifikat på webbplatsens system.

Lösning

Försök att återskapa webbplatsen och se till att du anger rätt lösenord i Linux-dialogprompten.

DK0045

Beskrivning: Certifikatet är inte verifierat

Det här felet kan visas när DevKinsta försöker skapa ett lokalt certifikat, men verifieringsprocessen misslyckas på grund av ett redan befintligt certifikat eller certifikat i databasen.

Lösning

För avancerade användare: försök att hitta och manuellt ta bort motsvarande certifikat från databasen som finns på ”home/yourusername/.pki/nssdb/cert9.db”

DK0046

Beskrivning: Det gick inte att installera certutil-paketet

Det här felet kan visas när DevKinsta försöker installera paket som saknas och som är nödvändiga för att skapa och hantera certifikat på ditt Linux-system.

Lösning

Öppna ett terminalfönster, kör en sudo apt-uppdatering och pröva sedan att göra om SSL-skapandet i DevKinsta. Du kan även försöka installera nödvändiga paket manuellt genom att köra sudo apt install libnss3-verktyg eller kombinera två kommandon och köra sudo apt update & & apt install libnss3-verktyg. Om du vill kontrollera om installationen lyckades kör du certutil i terminalen och kontrollerar utdata.

DK0047

Beskrivning: DevKinsta kunde inte skriva över sites.ini. Det gick inte att skapa webbplatsen.

Det här felet kan visas när DevKinsta vill skriva över sites.ini-filen i devkinsta-rotmappen.

Lösning

Gå till DevKinsta’s rotmapp och gå till kinsta-mappen. Ta bort sites.ini-filen och starta sedan DevKinsta.

DK0048

Beskrivning: Du har inte de privilegier som krävs för att starta Dockerklienten. Ange nödvändiga behörigheter och försök igen.

Det här felet kan visas om du använder Linux och Dockerklienten inte har de privilegier eller behörigheter som krävs för att starta på ditt system.

Lösning

Du måste kontrollera din användarprofil för att vara säker på att du har de behörigheter som krävs för att köra Dockerklienten.

Om du vill ge en tillfällig behörighet till din användarprofil (endast för den aktuella sessionen) ska du köra sudo chmod 666 /var/run/Docker.sock i terminalen och sedan klicka på knappen Försök igen i DevKinsta för att fortsätta startprocessen.

Om du vill ange behörigheterna permanent (rekommenderas) lägger du till din användarprofil i Docker-gruppen genom att följa stegen nedan.

 1. Kontrollera att Docker-gruppen finns genom att köra sudo groupadd docker i terminalen.
 2. Kör sedan kommandot groups för att kontrollera om användaren har lagts till i Docker-gruppen.
 3. Om du behöver lägga till din användare i Docker-gruppen kör du sudo usermod -aG Docker $USER.
 4. Kör sudo chmod 666 /var/run/docker.sock för att ange behörigheten.
 5. Logga in och logga ut för att ändringarna ska träda i kraft.

DK0049

Beskrivning: Det gick inte att ta bort webbplatsens innehåll.

Det här felet kan visas om devkinsta_nginx Dockercontainer inte körs medan du försöker ta bort innehållet på en webbplats.

Lösning

Se till att devkinsta_nginx körs och försök igen.

DK0050

Beskrivning: Det gick inte att ta bort webbplatsposten från sites.ini.

Det här felet kan visas om devkinsta_nginx Dockercontainer inte körs medan du försöker ta bort webbplatsens post från sites.ini-filen.

Lösning

Se till att devkinsta_nginx körs och försök igen.

DK0051

Beskrivning: Det gick inte att ta bort databasen.

Det här felet kan visas när webbplatsens databas inte kan tas bort på grund av interna problem.

Lösning

Du kan försöka ta bort databasen manuellt med CLI genom att köra docker exec devkinsta_db bin/sh -c 'mysql -u root -p[YOUR_DB_PASSWORD] -e "drop database [YOUR_SITE];"' i terminalen.

Du kan kontrollera om databasen har tagits bort eller inte genom att köra docker exec devkinsta_db bin/sh -c 'mysql -u root -p[YOUR_DB_PASSWORD] -e "show databases;"' i terminalen.

DK0052

Beskrivning: Det gick inte att spara php.ini-innehåll

Du kan möta det här felet om devkinsta_fpm-containern inte körs när du försöker spara dina ändringar i php.ini-redigeraren.

Lösning

Se till att devkinsta_fpm-containern är igång och försök igen.

DK0053

Beskrivning: Det gick inte att spara php.ini-innehåll

Det här felet kan visas om devkinsta_fpm-containern inte kan startas om efter att php.ini-filen har uppdaterats.

Lösning

Om det inte hjälper att klicka på knappen Försök igen, kan du antingen försöka starta containern manuellt eller starta om DevKinsta.

DK0054

Beskrivning: Det gick inte att uppdatera sites.ini med de nya portarna.

Det här felet kan visas om devkinsta_nginx-containern inte körs medan du försöker uppdatera sites.ini-filen med de nya valda portarna.

Lösning

Kontrollera att devkinsta_nginx-containern körs och försök igen.

DK0055

Beskrivning: Det gick inte att återskapa Nginx-containern med nya portar.

Det här felet kan visas när DevKinsta inte kan återskapa devkinsta_nginx-containern på de nya valda portarna.

Lösning

Om det inte hjälper att klicka på knappen Försök igen kan du antingen försöka starta om DevKinsta eller återskapa devkinsta_nginx-containern själv med Docker CLI.

Om du exempelvis vill skapa containern på portarna 80 och 443 på macOS och Linux kan du köra följande i terminalen och ersätta eller ställa in variabeln ${LATEST_IMAGE_VERSION} med den senaste versionen av vår DevKinsta Docker-avbildning:

docker run --network devkinst_network --name devkinsta_nginx \\
-p 80:80 -p 443:443 \\
-v "[YOUR_HOME_PATH]/kinsta:/kinsta" \\
-v "[YOUR_HOME_PATH]/logs:/www/kinsta/logs" \\
-v "[YOUR_HOME_PATH]/private:/www/kinsta/private" \\
-v "[YOUR_HOME_PATH]/public:/www/kinsta/public" \\
-v "[YOUR_HOME_PATH]/ssl:/www/kinsta/ssl" \\
-d kinsta/devkinsta_nginx:${LATEST_IMAGE_VERSION} \\

I Windows kan du använda samma kommando utan radbrytningar och \\ avgränsare.

För att få den senaste versionen av våra avbildningar, kör: docker image ls --filter=reference='kinsta/devkinsta_*'

DK0056

Beskrivning: Det gick inte att uppdatera webbplatsens webbadressre med nya portar.

Det här felet kan visas om devkinsta_fpm inte körs när du försöker byta namn på webbplatsens webbadresser efter att du har valt de nya portarna.

Lösning