Följ instruktionerna nedan för att komma igång med DevKinsta. Du kan alternativt ansluta dig till vårt nästa webbseminarium för att lära dig hur du installerar och använder DevKinsta. Vårt webbseminarium hålls regelbundet, så hitta en tid som passar ditt schema och registrera dig nu!

Ladda ner DevKinsta

Besök först nedladdningssidan för DevKinsta. Du måste ange ditt namn och din e-postadress för att påbörja nedladdningen.

För Mac, välj installationsfilen för din hårdvara:

 • För Apple silicon Mac: DevKinsta_arm64.dmg
 • För Intel Mac: DevKinsta_x64.dmg

DevKinsta krav och installation

Beroende på ditt operativsystem, följ instruktionerna nedan.

Windows

Minimum Rekommenderat Note
Diskutrymme 5GB 10GB
Minne 2GB 4GB
Docker Desktop v2.0.0 >=v4.17.0 Installera eller uppdatera till den senaste versionen

Windows 10 64-bitars: Pro, Enterprise eller Education (Version 16299 eller senare)

 • Det rekommenderas att du aktiverar Hyper-V och Containers Windows-funktionerna.
 • Följande maskinvaruförutsättningar krävs för att Client hyper-V ska kunna köras i Windows 10:
  • 64-bitars processor med Second Level Address Translation (SLAT)
  • 4GB system RAM
  • Stöd för maskinvaru-virtualisering på BIOS-nivå måste vara aktiverat i BIOS-inställningarna.

Windows 10 Home, version 1903 eller senare

 • Aktivera WSL 2-funktionen i Windows. Detaljerade instruktioner finns i Microsoft-dokumentationen.
 • Följande maskinvaruförutsättningar krävs för att WSL 2 ska kunna köras på Windows 10 Home:
  • 64-bitars processor med Second Level Address Translation (SLAT)
  • 4GB system RAM
  • Stöd för maskinvaruvirtualisering på BIOS-nivå måste vara aktiverat i BIOS-inställningarna.

Installation i Windows

 1. Dubbelklicka på den nedladdade filen för att starta installationsprogrammet som guidar dig genom installationsprocessen. Vi föreslår att du kör installationen i administratörsläget (alla användare) eftersom detta krävs för behörighet att skriva till host-filen och SSL-generatorn.
 2. Om du uppmanas, ladda ner och installera Docker Desktop.
 3. När du startar appen för första gången behöver den 5-10 minuter (beroende på din anslutningshastighet) för att ladda ner dependencies och andra objekt som den behöver för att fungera. Du behöver dock bara göra detta en gång, varje gång du öppnar DevKinsta på nytt kommer du att tas direkt till din webbplatslista.
 4. Välj Ja när Windows begär: Vill du tillåta att den här appen gör ändringar på din enhet.
 5. När installationen är klar kan du gärna ta bort installationsprogrammets .exe-fil.

Mac

Minimum Rekommenderat Note
Diskutrymme 5GB 10GB
Minne 2GB 4GB
Docker Desktop v2.0.0 >=v4.17.0 Installera eller uppdatera till den senaste versionen
 • Mac-hårdvaran måste vara en 2010 eller nyare modell, med antingen:
  • Intels hårdvarustöd för virtualisering av minneshanteringsenheter (MMU), inklusive Extended Page Tables (EPT) och Unrestricted Mode.
  • eller Apple silicons virtualiseringstillägg.

  Du kan kontrollera om din maskin har detta stöd genom att köra följande kommando i en terminal:

  sysctl kern.hv_support

  Om din Mac stöder Hypervisor-ramverket skrivs detta kommando ut

  kern.hv_support: 1

 • macOS måste vara version 10.14 eller senare. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av macOS.

Installation på macOS

 1. Dubbelklicka på den nedladdade DMG-filen. Detta skapar en ikon för installationsprogrammet och gör att det öppnas direkt.
 2. Dra DevKinsta-programmet i det öppnade fönstret till mappen Applikationer.
 3. Du kan nu starta DevKinsta från dina program. Du kan även trycka Command + Mellanslag för att öppna Spotlight-sökningen och börja skriva ”DevKinsta”och tryck på retur/Enter när den dyker upp.
 4. Om du uppmanas, ladda ner och installera Docker Desktop.
 5. När du startar appen för första gången behöver den 5-10 minuter (beroende på din anslutningshastighet) för att ladda ner dependencies och andra objekt som den behöver för att fungera. Du behöver dock bara göra detta en gång, varje gång du öppnar DevKinsta på nytt kommer du att tas direkt till din webbplatslista.
 6. Ange ditt lösenord när det behövs
 7. Stäng fönstret när du är klar och ta bort DMG-filen och installationsprogrammet.

Linux

Minimum Rekommenderat Note
Diskutrymme 5GB 10GB
Minne 2GB 4GB
Docker Engine v2.0.0 >=v2.5.0

Ubuntu 20.04 LTS (eller senare)

 • DevKinsta har officiellt endast stöd för Ubuntu.
 • Du får gärna prova det på någon annan Debian-baserad distro, men de stöds ännu inte officiellt.

Installera på Linux

 1. Dubbelklicka på den nedladdade DevKinsta installer-filen. Detta öppnar installationsprogrammet direkt.
 2. Fortsätt med installationen genom att följa instruktionerna.
 3. Om du uppmanas, ladda ner och installera Docker Engine.
 4. När du startar appen för första gången tar det 5-10 minuter (beroende på din anslutningshastighet) att ladda ner beroenden och andra nödvändiga objekt. Detta händer bara första gången du startar DevKinsta.
 5. Efterföljande uppstarter tar dig direkt till din webbplatslista.
 6. Ange ditt lösenord när du blir tillfrågad. När du är klar stänger du fönstret och tar bort alla skapade installationsfiler.

Ställ in Docker Context till Engine

Om både Docker Desktop och Docker Engine är installerade på Ubuntu så kan du bara komma åt en av dem åt gången. Docker-kontext avgör vilken din Docker-klient är ansluten till.

Kontrollera vilken kontext som för närvarande används med docker context list eller docker context ls, vilket returnerar en lista med sammanhang. Det aktiva sammanhanget indikeras med en asterisk (*).

En lista över Docker-kontexter, med den aktiva kontexten indikerad med en asterisk (*).

För att byta kontext till Docker Engine, kör:

docker context use default