Följ instruktionerna nedan för att komma igång med DevKinsta. Du kan alternativt ansluta dig till vårt nästa webbseminarium för att lära dig hur du installerar och använder DevKinsta. Vårt webbseminarium hålls regelbundet, så hitta en tid som passar ditt schema och registrera dig nu!

Ladda ner DevKinsta

Först  ladda ner DevKinsta från nedladdningssidan.

För Mac, välj installationsfilen för din hårdvara:

 • För Apple silicon Mac: DevKinsta_arm64.dmg
 • För Intel Mac: DevKinsta_x64.dmg

Du måste ange ditt namn och din e-postadress för att börja ladda ner.

Följ anvisningarna nedan beroende på operativsystemet.

DevKinsta krav och installation

Windows

Minimum Rekommenderat Note
Diskutrymme 5GB 10GB
Minne 2GB 4GB
Docker Desktop v2.0.0 >=v2.5.0 (Installed by DevKinsta)

Windows 10 64-bitars: Pro, Enterprise eller Education (Version 16299 eller senare)

 • Windowsfunktionerna Hyper-V och Containers måste vara aktiverade
 • Följande maskinvaruförutsättningar krävs för att Client hyper-V ska kunna köras i Windows 10:
  • 64-bitars processor med Second Level Address Translation (SLAT)
  • 4GB system RAM
  • Stöd för maskinvaru-virtualisering på BIOS-nivå måste vara aktiverat i BIOS-inställningarna.

Windows 10 Home, version 1903 eller senare

 • Aktivera WSL 2-funktionen i Windows. Detaljerade instruktioner finns i Microsoft-dokumentationen.
 • Följande maskinvaruförutsättningar krävs för att WSL 2 ska kunna köras på Windows 10 Home:
  • 64-bitars processor med Second Level Address Translation (SLAT)
  • 4GB system RAM
  • Stöd för maskinvaruvirtualisering på BIOS-nivå måste vara aktiverat i BIOS-inställningarna.

Installation i Windows

 1. Dubbelklicka på den nedladdade filen för att starta installationsprogrammet som guidar dig genom installationsprocessen. Vi föreslår att du kör installationen i administratörsläget (alla användare) eftersom detta krävs för behörighet att skriva till host-filen och SSL-generatorn.
 2. När du startar appen för första gången behöver den 5-10 minuter (beroende på din anslutningshastighet) för att ladda ner dependencies och andra objekt som den behöver för att fungera. Du behöver dock bara göra detta en gång, varje gång du öppnar DevKinsta på nytt kommer du att tas direkt till din webbplatslista.
 3. Välj Ja när Windows begär: Vill du tillåta att den här appen gör ändringar på din enhet.
 4. När installationen är klar kan du gärna ta bort installationsprogrammets .exe-fil.

Mac

Minimum Rekommenderat Note
Diskutrymme 5GB 10GB
Minne 2GB 4GB
Docker Desktop v2.0.0 >=v2.5.0 (Installed by DevKinsta)
 • Mac-hårdvaran måste vara en 2010 eller nyare modell, med antingen:
  • Intels hårdvarustöd för virtualisering av minneshanteringsenheter (MMU), inklusive Extended Page Tables (EPT) och Unrestricted Mode.
  • eller Apple silicons virtualiseringstillägg.

  Du kan kontrollera om din maskin har detta stöd genom att köra följande kommando i en terminal:
  sysctl kern.hv_support
  Om din Mac stöder Hypervisor-ramverket skrivs detta kommando ut
  kern.hv_support: 1

 • macOS måste vara version 10.14 eller senare. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av macOS.

Installation på macOS

 1. Dubbelklicka på den nedladdade DMG-filen. Detta skapar en ikon för installationsprogrammet och gör att det öppnas direkt.
 2. Dra DevKinsta-programmet i det öppnade fönstret till mappen Applikationer.
 3. Du kan nu starta DevKinsta från dina program. Du kan även trycka Command + Mellanslag för att öppna Spotlight-sökningen och börja skriva ”DevKinsta”och tryck på retur/Enter när den dyker upp.
 4. När du startar appen för första gången behöver den 5-10 minuter (beroende på din anslutningshastighet) för att ladda ner dependencies och andra objekt som den behöver för att fungera. Du behöver dock bara göra detta en gång, varje gång du öppnar DevKinsta på nytt kommer du att tas direkt till din webbplatslista.
 5. Ange ditt lösenord när det behövs
 6. Stäng fönstret när du är klar och ta bort DMG-filen och installationsprogrammet.

Linux

Minimum Rekommenderat Note
Diskutrymme 5GB 10GB
Minne 2GB 4GB
Docker Desktop v2.0.0 >=v2.5.0 (Installed by DevKinsta)

Ubuntu 20.04 LTS (eller senare)

 • DevKinsta har officiellt endast stöd för Ubuntu.
 • Du får gärna prova det på någon annan Debian-baserad distro, men de stöds ännu inte officiellt.

Installera på Linux

 1. Dubbelklicka på den nedladdade DevKinsta installer-filen. Detta öppnar installationsprogrammet direkt.
 2. Fortsätt med installationen genom att följa instruktionerna.
 3. När du startar appen för första gången tar det 5-10 minuter (beroende på din anslutningshastighet) att ladda ner beroenden och andra nödvändiga objekt. Detta händer bara första gången du startar DevKinsta.
 4. Efterföljande uppstarter tar dig direkt till din webbplatslista.
 5. Ange ditt lösenord när du blir tillfrågad. När du är klar stänger du fönstret och tar bort alla skapade installationsfiler.