Följande instruktioner gäller för att surfa på din DevKinsta-skapade webbplats på en annan enhet i samma nätverk.

Viktiga anmärkningar:

  • Den här självstudien innehåller avancerade ämnen, inklusive redigering av brandväggsregler och konfiguration. Om du inte är bekväm med att göra dessa ändringar eller har problem med att läsa in din lokala webbplats rekommenderar vi att du arbetar med en utvecklare eller ett IT-proffs för att konfigurera detta.
  • Alla berörda enheter måste vara anslutna till samma privata nätverk.
  • För mobila enheter så kommer detta endast att fungera på en sida åt gången.
  • Du kan behöva göra undantag för nätverksbrandväggen för HTTP/HTTPS-portarna (vanligtvis 80/443) på värddatorn.

Hitta värdenhetens nätverks IP-adress

Du kan hitta värdenhetens IP-adress med flera metoder.

Om du öppnar denna IP-adress i din webbläsare på valfri enhet i nätverket så bör en Nginx ”404 Not Found”-sida laddas.

Om webbplatsen inte blir inläst finns det troligen en brandvägg som blockerar åtkomsten till HTTP/HTTPS. I det här fallet måste nya brandväggsregler läggas till för att öppna portarna. Här är länkar till instruktioner om hur du gör detta i Windows, macOS och Ubuntu:

Alternativ 1: Stationära datorer och routrar

För att komma åt dina DevKinsta-webbplatser från en annan stationär/bärbar dator så måste du mappa dina hostnamn till nätverkets IP-adress som hittades under föregående steg. Om hostnamnet för en av dina webbplatser exempelvis är mysite.local så måste du redigera din hosts-fil för att rikta det hostnamnet till rätt IP-adress:

192.168.1.7 mysite.local

Mer information om hur du redigerar din hosts-fil finns i en av följande guider:

Du kan rikta mer än ett hostnamn till din DevKinsta host-IP när du använder det här alternativet.

Beroende på dess möjligheter/inställningar så kan du även redigera din nätverksrouter för att tillåta alla enheter att mappa hostnamnen korrekt.

 

Alternativ 2: Mobila enheter

Om du inte kan redigera enhetens/routerns host-inställningar så måste du komma åt din DevKinsta-webbplats med hjälp av host-enhetens IP-adress.

1. Bestäm vilken webbplats som du vill komma åt och öppna sedan dess Nginx .conf-fil (sitename.conf) i ~/DevKinsta/nginx_sites
2. Lägg till localhost på raden server_name:
server_name localhost wordpress.local *.wordpress.local;
3. När du har sparat conf-filen, starta om devkinsta_nginx-containern. Detta görs antingen via Docker Desktop eller med hjälp av kommandoraden:
docker container restart devkinsta_nginx

Du bör nu kunna komma åt din lokalt hostade webbplats från en mobil enhet på samma nätverk genom att använda DevKinsta-hostens IP-adress. Om du vill rikta mot en annan webbplats, ta bort localhost från .conf-filen som du lade till den i och lägg till den i den andra webbplatsens .conf-fil enligt stegen ovan.

Uppdatera wp-config.php för att tillåta normal navigering med IP-adressen

När sidan har blivit inläst kan det finnas trasiga formatmallar/resurser eller länkar som inte fungerar. Detta beror på att du kommer åt webbplatsen med IP-adressen istället för .local-domänen. Ett snabbt sätt att komma runt detta är att lägga till följande utdrag i webbplatsens wp-config.php-fil ovanför raden ” That’s all, stop editing ”:

define( 'WP_HOME', 'https://'.$_SERVER['HTTP_HOST'] );
define( 'WP_SITEURL', 'https://'.$_SERVER['HTTP_HOST'] );

I varje värde kan du ersätta https med http om det krävs, beroende på hur din lokala utvecklingsmiljö är konfigurerad. Om du försöker komma åt IP-adressen med HTTPS visas webbplatsen dock som osäker.

Nu bör din webbplats stilmallar/tillgångar och länkar fungera som förväntat när du tittar på webbplatsen på en mobil enhet i samma nätverk.

Visa din DevKinsta-webbplats på en annan enhet.
Visa din DevKinsta-webbplats på en annan enhet.