Du kan nu lägga till omdirigeringsregler direkt från MyKinsta-panelen! Omdirigeringsregler gör att du smidigt kan styra trafik från en plats till en annan. Det är särskilt användbart för att förhindra 404-fel, säkerställa korrekt SEO när du gör ändringar, och dirigera besökare till rätt platser på din webbplats.

Att använda gratis WordPressplugins för att genomföra omdirigeringar kan ibland orsaka prestandaproblem eftersom de flesta av dem använder wp_redirect-funktionen, vilket kräver ytterligare kodexekvering och resurser. Några av dem lägger också till autoladdade data till din wp_options-tabell, vilket gör att din databas sväller. Att lägga till dem i MyKinsta innebär att reglerna genomförs på servernivå, vilket är ett mycket mer optimalt sätt. Följ bara stegen nedan om hur du lägger till dem.

Så här lägger du till en omdirigeringsregel

Steg 1

För att lägga till en omdirigering, klicka på din webbplats i MyKinsta och gå till ”Omdirigeringar”. Klicka sedan på ”Lägg till Omdirigeringsregel”.

Lägg till omdirigeringsregler

Lägg till omdirigeringsregler

Steg 2

Du kan sedan välja vilken typ av omdirigeringsregel du vill ha. Kolla in den här artikeln om omdirigering för att lära dig mer om vilken typ av regel du borde använda. Vårt verktyg använder och stöder regex-uttryck.

 • 301-omdirigering: Används för webbadresser och eller innehåll som ”flyttas permanent”. Vanligtvis är detta den du vill använda för SEO ändamål.
 • 302-omdirigering: Används för webbadresser och eller innehåll som är ”hittade” eller ”flyttas tillfälligt”.

I exemplet nedan lägger vi till en 301-omdirigering till en blogginläggsadress som ändrades och uppdaterades till något annat. Detta säkerställer att all trafik, bakåtlänkar och länkjuice från Google nu skickas till den nya webbadressen. 301-omdirigeringar delar mellan 90-99% av all länkjuice. Du kan välja vilket domänprefix du vill att det ska läggas till för. I det här fallet vill vi att både www och icke-www-trafik omdirigeras.

Lägg till en 301-omdirigering i MyKinsta.

Lägg till en 301-omdirigering i MyKinsta.

Observera: Detta omdirigerar automatiskt UTM-parametrar eller allting i slutet av webbadressen. Om den gamla webbadressen till exempel delas på sociala medier med ett verktyg som Buffer kan det visas som följande:

https://wpdev.ink/blogpost/?utm_content=buffer

Detta kommer automatiskt att omdirigeras till:

https://wpdev.ink/newblogpost/?utm_content=buffer

Du kommer också att märka att vi lagt ^ på ”omdirigera från”-adressen ovan. Detta beror på att Kinstas omdirigeringsverktyg använder regex automatiskt. Därför bör du lägga till ^ i början av varje ”från”-sökväg om du inte vill att den ska matcha på andra platser än början av sökvägen. Till exempel, att enbart använda /blogpost kan skapa en omdirigering slinga på andra webbadresser, såsom /category/blogpost.

Det är också viktigt att kontrollera dina nuvarande bakåtlänkar i ett verktyg som Ahrefs. Du kan till exempel ha bakåtlänkar på tredjeparts webbplatser som pekar på två olika versioner av din webbadress:

https://wpdev.ink/blogpost
https://wpdev.ink/blogpost/

Lägg märke till att den andra har en framåtriktad backslash på slutet av den. Om du inte tar hänsyn till detta kan det förstöra omdirigeringen. Om du inte är säker på vilken version tredjeparts webbplatser länkar till, kan du alltid använda ett wildcard regex-kommando (?) i stället för att se till att båda fungerar. Se exempel nedan:

Add a wildcard redirect in MyKinsta.

Lägg till en Wildcard-omdirigering i MyKinsta.

I ovanstående exempel skulle alla länkar till både /blogpost och /blogpost/ (med backslash) omdirigeras till /newblogpost. Du kan sedan enkelt hantera alla dina omdirigeringsregler från instrumentpanelen.

Manage redirect rules in the MyKinsta dashboard.

Hantera omdirigeringsregler i MyKinsta-instrumentpanelen.

Att använda Regex

Ett reguljärt uttryck är en sekvens av tecken som definierar ett sökmönster. Nedan finns några ytterligare exempel på det som kan användas med MyKinstas omdirigeringsverktyg. Fältet ”Omdirigera från” stöder reguljära uttryck och fältet ”Omdirigera till” kommer fånga gruppreferenser och vissa variabler (t.ex. $host, $scheme). Här är några viktiga saker att vara medveten om:

 • Omdirigeringar kollas i den ordning du lägger till dem. Bästa praxis är att ha de mer specifika före de allmänna omdirigeringarna.
 • Som standard är vårt omdirigeringsverktyg skiftlägeskänsligt (se nedan för att använda omdirigeringar som inte är skifteskänsliga).
 • Begränsade tecken: #, mellanslag, ”, och radbrytningstecken.
 • Du kan inte omdirigera med argument.

Här är några vanliga regex-syntaxregler:

 • ^ – Matcha endast om följande är i början av raden
 • $ – Matcha endast om föregående är i slutet av raden
 • ? – Matcha föregående 0 eller 1 gånger (gör det frivilligt)
 • . – Matcha alla enstaka tecken
 • * – Matcha föregående 0 eller flera gånger
 • \ – Ignorera specialtecken
 • (?i) – Inte skiftlägeskänsligt
 • .* – Wildcard för att matcha vad som helst (varje tecken som helst som matchar någon sträng)
 • (.* )- Uppfångstgrupp som innehåller en wildcard-matchning för en sträng i en given plats

Regex-exempel

Inkludera din https://domain.com/store-sida

^/store

Inkludera din https://domain.com/store-sida (med icke-skiftlägeskänslig omdirigering)

(?i)^/store

Inkludera en enda fil, till exempel https://domain.com/store.php:

^/store\.php

Inkludera alla filer av samma typ, till exempel alla PHP-filer.

^/store/.*\.php

Inkludera allt som innehåller en viss fras, till exempel https://domain.com/*store*

Det rekommenderas att ange omdirigeringssträngen ”/” för att minska risken att omdirigera något oönskat. Observera: Eftersom vårt verktyg automatiskt tillämpar regex, tillämpas .* automatiskt och behövs inte i det här fallet.

/store or /store/

Inkludera båda följande webbadresser:  https://mydomain.com/fast-racing och https://mydomain.com/fast-car-racing

^/fast(-car)?-racing

Här är ett annat exempel från vår artikel om att inaktivera Google AMP. Vi behövde omdirigera alla blogginlägg som innehåller /amp/till deras ursprungliga icke-AMP-URL för att säkerställa att de blev omindexerade till sina ursprungliga webbadresser. Med andra ord fångar vi allt före /amp/ i URI och ändrar endast det i stället för ”$1”.

/(.*)\/amp
Inaktivera Google AMP Regex-exempel

Inaktivera Google AMP Regex-exempel

Omdirigera www-trafik till icke-www (och vice versa)

Lägg till en 301-omdirigering för all www-trafik till icke-www.

www.mydomain.com - ^(.*)$ - https://mydomain.com$1
Redirect www traffic with a 301 redirect.

Omdirigera www-trafik med en 301-omdirigering

För många omdirigeringar

Om du konfigurerar dina omdirigeringar felaktigt kan det skapa en oändlig omdirigeringsslinga, i vilket fall kan du se ett fel som ERR_TOO_MANY_REDIRECTS. Om så är fallet behöver du gå tillbaka genom dina omdirigeringsregler och dubbelkolla dem. Detta händer ofta när webbadressen ingår i både ”omdirigera från” och ”omdirigering till”.

Till exempel skulle följande orsaka en omdirigeringsslinga:

Omdirigera från: ^/blog/about Omdirigera till: https://domain.com/blog/about-me

Kämpar du med driftstopp och WordPress-problem? Kinsta är hosting-lösningen som är utformad för att spara tid! Kolla in våra funktioner

Varför? Eftersom när processen når ^/blog/about, skulle den återstående delen -me inte spela någon roll, och det skulle orsaka en oändlig slinga. Du måste ange slutet på strängen och startpunkten. Så här gör du för att fixa det:

Omdirigera från: ^/blog/about$ Omdirigera till: https://domain.com/blog/about-me

$-tecknet kommer att tala om för Nginx att sluta och matcha förfrågan endast om strängen är exakt, men ingenting efter det.

Ytterligare Regex-läsning

Här är några användbara länkar för vidare läsning om vad du kan göra med Regex, och förstå grunderna:

Kolla in vår video för att lära dig de bästa metoderna för WordPress-omdirigering för att maximera SEO och sidhastighet:

Hur du massimporterar omdirigeringsregler

Kanske har du en mer komplex konfigurering eller vill bli av med ditt 301-omdirigeringsplugin på din WordPresswebbplats. Vi har också möjlighet för dig att massimportera omdirigeringsregler från en CSV-fil.

Steg 1

För att lägga till massimporterade omdirigeringsregler, klicka på din webbplats i MyKinsta och gå till ”omdirigeringar”. Klicka sedan på ”Massimportera”.

MyKinsta's redirects tool supports bulk import.

MyKinstas omdirigeringsverktyg stöder bulkimport.

Steg 2

Klistra in innehållet från en CSV-fil i fältet. CSV-filen bör innehålla information åtskilda av kommatecken i denna ordning: statuskod, domän (allt för alla domäner), omdirigera från-sökväg och omdirigera till-URL. Varje omdirigeringsregel ska placeras på en ny rad. Klicka sedan på ”Importera omdirigeringar”.

Massimport av omdirigeringsregler

Massimport av omdirigeringsregler

Massradering av omdirigeringsregler stöds också.

Så här exporterar du omdirigeringar

Vi inser att några av er har hundratals eller till och med tusentals omdirigeringar. Att ha möjlighet att exportera dem möjliggör enklare redigering offline och återimport, samt möjligheten att enkelt överföra dina omdirigeringar till ett annat verktyg eller tjänst efter behov. Det är här alternativet ”export till CSV” är till nytta.

Export redirects to CSV.

Exportera omdirigeringar till CSV.

Exportera omdirigeringar från WordPress

Om du vill migrera dina nuvarande omdirigeringar från ett WordPressplugin till MyKinsta, har många av dem exportalternativ tillgängliga i sina inställningar (exempel på exportalternativ nedan från omdirigeringspluginet EPS). Se bara till att de är korrekt formaterade innan du massimporterar.

EPS plugin exportera omdirigeringar

EPS plugin exportera omdirigeringar

Om du använder Pluginet Simple 301 Redirects kan du använda detta plugin: Export Simple 301 Redirects to CSV.

Observera

Vårt team hjälper gärna till med att ställa in enkla omdirigeringar. Men eftersom vi inte kör Apache, kan du inte använda .htaccess. Istället kör vi Nginx som har sin egen omskrivningsregelsyntax. Allt du kan göra med .htaccess-filer kan du ”översätta” till Nginxs syntax så lägger vi till dem i din webbplats Nginx config-fil. Om din webbplats .htaccess-fil innehåller många komplexa regler, måste du arbeta med en utvecklare för att konvertera dessa till Nginx-format och sedan leverera de konverterade reglerna till vårt team.


Spara tid, kostnad och maximera webbplatsens prestanda med:

 • Omedelbar hjälp från WordPress -hostingexperter, 24/7.
 • Cloudflare Enterprise-integration.
 • Global publik räckvidd med 28 datacenter över hela världen.
 • Optimering med vår inbyggda Application Performance Monitoring.

Allt detta och mer, i en plan utan långsiktiga kontrakt, assisterad migration och en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Kolla in våra paket, eller prata med säljteamet för att hitta den plan som fungerar för dig.