Några av er kanske föredrar att migrera er webbplats själva, kanske på grund av känsliga data eller kanske vill du bara göra det omedelbart i stället för att samordna med oss. För migrering av din webbplats till Kinsta, är ett av de plugins som vi rekommenderar den kostnadsfria versionen av WordPress Duplicator.

Observera dock att Duplicator kanske inte är helt kompatibelt med vissa WordPress-webbplatser. Vår support hjälper alltid gärna till med grundläggande migreringsfrågor, men kan inte hjälpa till med misslyckade migreringar efter att de inträffat, eftersom detta faller utanför vår support.

Alla våra planer inkluderar en eller flera gratismigreringar. Om du alls är orolig för integriteten hos dina data rekommenderar vi starkt att du använder vårt professionella migreringsteam. Ytterligare migreringar kan köpas för en engångsavgift på $100 och vi erbjuder även prissättning för flera migreringar.

Översikt över Duplicator-migrering

Duplicator genererar två filer: en ZIP-fil som innehåller ett arkiv av alla filer och databasen, och en installer.php-fil som kan användas för att återställa webbplatsen med hjälp av arkivet.

När du har genererat arkivfilen och hämtat både arkivfilen och installer.php-filen, laddar du helt enkelt upp dessa två filer till din nya Kinsta-webbplats och kör sedan installer.php-filen genom att komma åt den med din tillfälliga Kinsta-adress.

Duplicator kommer då att ta dig igenom återställningsprocessen. Under återställningsprocessen kommer du att bli ombedd om dina nya anslutningsuppgifter för databasen. Du måste kopiera och klistra in databasåtkomstsuppgifterna som finns under fliken Info för webbplatsen i MyKinsta.

Duplicator kommer sedan att uppdatera din wp-config.php-fil och skriva om webbadresserna i databasen med den tillfälliga Kinsta-adressen (t. ex. example.kinsta.com). Omskrivning av webbadresserna gör att du kan testa din webbplats som den hostas på Kinsta utan att faktiskt peka din livewebbplats till Kinsta. (Vi gör det i slutet när du har bekräftat att webbplatsen migrerades utan problem, då kommer vi också att vända URL-omskrivningsprocessen för att byta ut den tillfälliga webbadressen mot din riktiga webbadress i databasen.)

Förberedelser inför migreringen

Migrera en Multisite

Om du migrerar ett WordPress Multisitenätverk finns det några saker du måste ta hänsyn till. Om du migrerar en underkatalogs-multisite måste du kontakta Kinstas support för att få dem att aktivera den nödvändiga Nginx-konfigurationen för underkatalogs-multisite.

Vi rekommenderar också att granska dokumentationen för Duplicator-pluginet för migrering av WordPress Multisite. Förutom de ytterligare steg som anges i Duplicators dokumentation gäller stegen nedan fortfarande.

Skapa en säkerhetskopia hos din nuvarande hostingleverantör

Om ditt befintliga webbhotell har ett sätt att skapa en webbplatstäckande säkerhetskopiering kan du gå vidare och göra det innan du fortsätter med migreringen. Migreringsprocessen i sig bör inte ha någon effekt på din live-webbplats, men det skadar inte att skapa en säkerhetskopia i förväg och säkerhetskopior är alltid en bra idé.

Om din befintliga hostingleverantör inte har möjlighet att skapa en säkerhetskopia för hela webbplatsen kan du hoppa över det här steget.

Skapa webbplatsen på Kinsta

Skapa en ny webbplats i ditt Kinsta-konto för denna migrering. På MyKinsta väljer du WordPress WebbplatserLägg till webbplats och var noga med att välja Installera inte WordPress (vi migrerar din befintliga WordPress-webbplats så det finns ingen anledning att installera WordPress).

Lägg till en ny webbplats utan WordPress (tom miljö).
Lägg till en ny webbplats utan WordPress (tom miljö).

Skapa arkivet

Nästa steg är att skapa ett arkiv över din nuvarande webbplats med hjälp av Duplicator-pluginet. I det här avsnittet installerar vi WordPresspluginet Duplicator på din webbplats, bygger ett arkivpaket som innehåller alla dina filer och databaser och laddar ner arkivet och installer.php-filen.

Inaktivera Cachningsplugins

Cachning kan orsaka problem vid migreringar, så det är bäst att inaktivera alla cachningsplugins (t.ex. Autoptimize, W3 Total Cache, etc.) innan du skapar arkivet som du överför till Kinsta. Vi har en lista över otillåtna plugins som du också borde granska.

Installera och aktivera Duplicator-pluginet

På WordPresspanelen för webbplatsen du vill migrera, navigera till Plugins Lägg till nytt och Sök efter ”Duplicator”. Installera och aktivera ”Duplicator – WordPress Migration Plugin”.

Installera WordPresspluginet Duplicator
Installera WordPresspluginet Duplicator

Skapa Webbplatsarkivet

När du har aktiverat Duplicator besöker du Duplicator Paket och klickar på knappen Skapa nytt för att skapa ett nytt arkivpaket.

Följ anvisningarna genom de tre stegen för att bygga ett arkivpaket. I de flesta fall bör du kunna använda standardinställningarna.

Skapa nytt paket med WordPress Duplicator
Skapa nytt paket med WordPress Duplicator

Det rekommenderas starkt att du aktiverar lösenordskydd under installationsalternativet.

WordPress Duplicering-installeringslösenord
WordPress Duplicering-installeringslösenord

Ladda ner arkivet och installationsfilen

När arkivpaketet har byggts, ladda ner både arkivfilen och installationsfilen till din lokala dator. Du måste ladda upp dessa filer till din nya Kinsta-webbplats i nästa steg.

Ladda ner arkiv och installationsfiler
Ladda ner arkiv och installationsfiler

Återställ arkivet

Överför arkivet och installationsfilen till Kinsta

Nästa steg är att ladda upp arkivpaketet och installationsfilen till din nya Kinsta-webbplats via SFTP (se hur du använder SFTP). Ladda upp båda filerna till public/-katalogen. public/-katalogen ska vara tom. Om den inte är tom kanske du redan har en WordPress-installation på den här webbplatsen och då bör du ta bort den innan du laddar upp och återställer arkivet.

Ladda upp arkiv- och installationsfiler till servern (via SFTP)
Ladda upp arkiv- och installationsfiler till servern (via SFTP)

Återställ arkivet

När du har laddat upp arkivfilen och installationsfilen kan du köra Duplicator-installeraren genom att besöka installer.php-filen i din webbläsare med hjälp av den tillfälliga Kinsta-adressen. Du hittar den temporära Kinsta-webbadressen på fliken Domäner för din webbplats i MyKinsta.

I det här exemplet är den temporära webbadressen example.kinsta.com så webbadressen till installationsfilen som vi behöver besöka är http://example.kinsta.com/installer.php.

WordPress Dublicator-plugin: distribution
WordPress Dublicator-plugin: distribution

På Steg 2 i Duplicator-processen, se till att du anger databasuppgifter för din nya Kinsta-webbplats. Du hittar information om databasåtkomst för din Kinsta-webbplats på fliken Info för webbplatsen i MyKinsta.

Databasuppgifter i MyKinsta.
Databasuppgifter i MyKinsta.

Använd knappen Testa Databas för att bekräfta att du har angett rätt Databasdetaljer i Duplicator-formuläret innan du fortsätter med återställningen genom att klicka på Nästa-knappen.

WordPress Duplicator: installera databas
WordPress Duplicator: installera databas

I steg 3 i Duplicator-processen kommer Duplicator att uppdatera databasen för att använda Kinstas temporära URL. Detta steg säkerställer att du kommer att kunna logga in och testa webbplatsen när migreringen är klar. Om din befintliga webbplats använder SSL (HTTPS), se till att den temporära webbadressen i URL-fältet är uppdaterat för att inkludera https://.

WordPress Duplicator: uppdatera data
WordPress Duplicator: uppdatera data

När Duplicator-processen är klar klickar du på Webbplatsinloggningsknappen (Inloggningsknapp för webbplatsen) för att logga in på din webbplats.

WordPress Duplicator: testa webbplatsen
WordPress Duplicator: testa webbplatsen
Logga in på Kinstas temporära URL
Logga in på Kinstas temporära URL

Om allt gick OK bör du se ett meddelande som indikerar en lyckad migrering vid inloggning.

Migrerat med WordPress Duplicator
Migrerat med WordPress Duplicator

Städa upp arkivfilerna

När du är klar med att återställa webbplatsen på Kinsta, rekommenderas du att ta bort Duplicator-arkivet och installationsfilerna för säkerhetsändamål. Om du helst inte vill ta bort dem kan du tillfälligt flytta dem utanför public/-katalogen och till private/-katalogen. Följande filer ska raderas eller flyttas ut ur public/-katalogen:

  • installer-backup.php
  • installer.php
  • database.sql
  • installer-data.sql
  • *_archive.zip

Förhandsgranska din webbplats innan du uppdaterar DNS

Vid denna tidpunkt i migreringsprocessen bör du kunna bläddra och testa din webbplats på Kinsta med den tillfälliga Kinsta-webbadressen (t.ex. http://example.kinsta.cloud/). Om det finns referenser till live-domänen i databasen eller filer som ger dig problem med detta, kolla in vår artikel om hur du förhandsgranskar din webbplats med vårt webbplatsförhandsgransknings-verktyg innan du uppdaterar DNS.

Uppdatera DNS

När du är redo att peka domänen till Kinsta måste du uppdatera DNS för domänen till att peka den till Kinstas IP-adress för din webbplats. Se följande artikel: Hur pekar jag min domän eller DNS till Kinsta?

Installera Kinsta MU-plugin

Vårt Kinsta MU-plugin installeras automatiskt på nya WordPressinstallationer som görs här på Kinsta. Men eftersom du har migrerat din webbplats själv och webbplatsfiler skrevs över (inklusive detta plugin), måste du ladda ner och installera Kinsta MU-pluginet manuellt. Detta inkluderar vår fullsidescaching och andra funktioner såsom möjligheten att distribuera Kinstas CDN.