Du får ett obegränsat antal kostnadsfria samtidiga byggnationer i Kinsta’s applikationshosting. Som ett resultat kan du starta så många byggnationer som du vill, i så många olika applikationer som du vill. Allt kan ske samtidigt. Du är dessutom inte begränsad till ett visst antal byggnationer per applikation eller konto, och det finns ingen extra avgift för samtidiga byggnationer.

Det innebär att du kan starta en byggnation i en applikation, samtidigt som du växlar till och startar en byggnation i en annan applikation. Du kan till och med lägga till en helt ny applikation, allt utan att vänta på att andra byggnationer ska bli klara.

Relaterad dokumentation