Alla verifierade domäner skyddas automatiskt av vår Cloudflare-integrering, som inkluderar ett kostnadsfritt SSL-certifikat med wildcard-stöd. För användare som föredrar att nyttja ett anpassat SSL så stöder MyKinsta även anpassade SSL-certifikat.

Steg 1 – Köp SSL-certifikat

Köp ditt SSL-certifikat från en valfri leverantör, till exempel Comodo, DigiCert, GeoTrust, Thawte eller Trustwave. Kinsta stöder alla typer av SSL-certifikat.

Steg 2 – Servertyp

Du ombeds att ange servertypen när du köper ett nytt SSL-certifikat. Vår webbservertyp är Nginx. Om detta alternativ inte är tillgängligt så fungerar även ”Apache” eller ”Other”.

Steg 3 – Generera CSR och privat nyckel

SSL-leverantören behöver en CSR (Certificate Signing Request) för att skapa/underteckna certifikat-filen. För att generera ett CSR och en RSA-nyckel (ett så kallat nyckelpar), vänligen fyll i det här formuläret: CSR- och nyckelgenerator på nätet.

Vi rekommenderar att du fyller i alla fält, men du bör åtminstone fylla i följande, som i exemplet nedan:

  • Gemensamt namn (domännamn)
  • E-postadress
  • Organisation
  • Stad / ort
  • Stat / län / region
  • Land

Om du genererar ett wildcard-certifikat så måste du ange ditt domännamn i fältet för gemensamt namn, exempelvis *.domain.com.

Formulär för att generera CSR.
Formulär för att generera CSR.

Formuläret genererar filen med den privata nyckeln och CSR. Spara båda dessa, eftersom certifikatet kommer att vara oanvändbart utan dem.

CSR och privat nyckel.
CSR och privat nyckel.

Steg 4 – Ladda upp CSR och generera SSL-certifikatet

Ladda endast upp ditt CSR till din SSL-leverantör för att generera ditt SSL-certifikat (.cert-fil). När du har fått ditt SSL-certifikat från din leverantör så kan du installera det i MyKinsta. Följ den relevanta guiden nedan för att installera ditt SSL-certifikat i MyKinsta.