När du hostar en webbplats med Kinsta kan du välja datacentret där din webbplats är hostad. Dina webbplatsfiler och databas, inklusive säkerhetskopior, lagras i det datacentret. Vi skapar inte kopior av din webbplats och lagrar dessa kopior någon annanstans.

Vissa data relaterade till dina webbplatsers besökare, filer och databasen kommer dock av nödvändighet lämna det datacentret i några scenarier. I den här artikeln kommer vi att förklara dessa scenarier.

Våra analytics-servrar bearbetar loggar över webbplatsåtkomst

Ett system som behandlar en del av dina webbplatsdata är vårt analytics-system. Detta system används för säkerhetsändamål, till exempel för att titta på skadliga inloggningsförsök, samt att hålla reda på saker som besök, bandbredd och webbplatsens prestanda.

För att detta ska fungera överförs data från åtkomstloggarna, inklusive webbplatsbesökarens IP-adresser, säkert till våra analytics-servrar där de ingår i vår analytics-datauppsättning i 30 dagar och sedan raderas.

MyKinsta-verktyg hämtar och bearbetar data

Vissa verktyg i MyKinsta bearbetar information relaterad till din webbplats, inklusive data som dras från dina webbplatsers åtkomst- och felloggar, webbplatsbesökarens IP-adresser och information som extraheras från databasen (till exempel när vårt Sök-och-ersätt-verktyg används).

Beroende på verktyget i fråga kan dessa data lagras tillfälligt på de Google Cloud Platforms virtuella maskiner i USA som driver MyKinsta.

I vissa sällsynta fall kan dessa data behandlas av en tredje part. Så är fallet om du aktiverar Kinstas CDN i MyKinsta. När du gör detta aktiverar du ett premium-CDN som drivs av Cloudflare. Detta CDN loggar sedan begäranden från webbplatsens besökare när dessa besökare drar de statiska tillgångsfilerna från din webbplats över sitt CDN-nätverk.

Kommunikationsverktyg kan få vissa data

Det finns en mängd olika kommunikationssystem som används i förhållande till din webbplats, till exempel våra chatt- och epostsystem och SMTP-tjänsten som skickar e-post från din webbplats (mer här om SMTP-portar).

Om du delar data som innehåller din webbplatsbesökares information i en chatt med vårt supportteam kommer dessa data sedan lagras på vår chattleverantörs servrar. Detsamma gäller för alla andra kommunikationssystem integrerade i vår plattform eller som används av vårt team för att tillhandahålla tjänster.

Kinsta’s CDN och Edge Caching lagrar kopior av filerna som visas för webbplatsbesökarna

För varje webbplats där Kinsta’s CDN är aktiverat, kommer kopior av din webbplats statiska tillgångar (JavaScript-filer, CSS-filer, mediafiler, etc.) att lagras på Cloudflare’s nätverk. Detta gäller varje gång som webbplatsbesökare kommer åt din webbplats, De renderade HTML-filerna för alla cachelagrade sidor som besökarna på din(a) webbplats(er) kommer åt, lagras dessutom i Cloudflare’s nätverk. Detta gäller om Edge Caching är aktiverat på din(a) webbplats(er).

Vi rekommenderar starkt att du använder vårt CDN och aktiverar Edge Caching på varje webbplats där det är kompatibelt. Om du gör detta så säkerställer du att dina webbplatser ger den snabbaste prestandan och största möjliga drifttiden. Men om du inte vill tillåta Cloudflare att lagra kopior av en webbplatss statiska tillgångar eller cachelagrade HTML-filer, så kan du inaktivera CDN eller stänga av Edge Caching för varje webbplats i MyKinsta (WordPress-webbplatser > webbplatsnamn > Edge Caching).

Sammanfattning

När du väljer ett datacenter för att hosta din webbplats på Kinsta lagras din webbplats filer och databas, liksom eventuella säkerhetskopior vi skapar, på den platsen. För att kunna tillhandahålla tjänster måste vi dock överföra vissa begränsade mängder och typer av data till andra platser som beskrivs i den här artikeln.

Om du har ytterligare frågor om detta ämne, se våra Användarvillkor och Sekretesspolicy.