Några av er kanske föredrar att migrera er webbplats själva, kanske på grund av känsliga data eller kanske vill du bara göra det omedelbart i stället för att samordna med oss. För att migrera din webbplats till Kinsta rekommenderar vi starkt att du använder det kostnadsfria WordPresspluginet Duplicator och därför har vi sammanställt denna djupgående guide för att hjälpa dig.

Observera dock att Duplicator kanske inte är helt kompatibelt med vissa WordPress-webbplatser. Vår support hjälper alltid gärna till med grundläggande migreringsfrågor, men kan inte hjälpa till med misslyckade migreringar efter att de inträffat, eftersom detta faller utanför vår support.

Alla våra planer inkluderar en eller flera gratismigreringar. Om du alls är orolig för integriteten hos dina data rekommenderar vi starkt att du använder vårt professionella migreringsteam. Ytterligare migreringar kan köpas för en engångsavgift på $100 och vi erbjuder även prissättning för flera migreringar.

Översikt över Duplicator-migrering

Duplicator genererar två filer: en ZIP-fil som innehåller ett arkiv av alla filer + databasen, och en installer.php-fil som kan användas för att återställa webbplatsen med hjälp av arkivet.

När du har genererat arkivfilen och hämtat både arkivfilen och installer.php-filen, laddar du helt enkelt upp dessa två filer till din nya Kinsta-webbplats och kör sedan installer.php-filen genom att komma åt den med din tillfälliga Kinsta-adress.

Duplicator kommer då att ta dig igenom återställningsprocessen. Under återställningsprocessen kommer du att bli ombedd om dina nya anslutningsuppgifter för databasen. Du måste kopiera och klistra in databasåtkomstsuppgifterna som finns under fliken Info för webbplatsen i MyKinsta-panelen.

Duplicator kommer sedan att uppdatera din wp-config.php-fil och skriva om webbadresserna i databasen med den tillfälliga Kinsta-adressen (t. ex. example.kinsta.com). Omskrivning av webbadresserna gör att du kan testa din webbplats som den hostas på Kinsta utan att faktiskt peka din livewebbplats till Kinsta. (Vi gör det i slutet när du har bekräftat att webbplatsen migrerades utan problem, då kommer vi också att vända URL-omskrivningsprocessen för att byta ut den tillfälliga webbadressen mot din riktiga webbadress i databasen.)

Förberedelser inför migreringen

Migrera en Multisite

Om du migrerar ett WordPress Multisitenätverk finns det några saker du måste ta hänsyn till. Om du migrerar en underkatalogs-multisite måste du kontakta Kinstas support för att få dem att aktivera den nödvändiga Nginx-konfigurationen för underkatalogs-multisite.

Vi rekommenderar också att granska dokumentationen för Duplicator-pluginet för migrering av WordPress Multisite. Förutom de ytterligare steg som anges i Duplicators dokumentation gäller stegen nedan fortfarande.

Skapa en säkerhetskopia hos din nuvarande hostingleverantör

Om ditt befintliga webbhotell har ett sätt att skapa en webbplatstäckande säkerhetskopiering kan du gå vidare och göra det innan du fortsätter med migreringen. Migreringsprocessen i sig bör inte ha någon effekt på din live-webbplats, men det skadar inte att skapa en säkerhetskopia i förväg och säkerhetskopior är alltid en bra idé.

Om din befintliga hostingleverantör inte har möjlighet att skapa en säkerhetskopia för hela webbplatsen kan du hoppa över det här steget.

Skapa webbplatsen på Kinsta

Skapa en ny webbplats i ditt Kinsta-konto för denna migrering. På MyKinsta-panelen väljer du WebbplatserLägg till webbplats och var noga med att välja ”Installera inte WordPress” (vi migrerar din befintliga WordPress-webbplats så det finns ingen anledning att installera WordPress).

Viktigt: välj inte alternativet ”anpassad domän”.

Skapa plats på Kinsta
Skapa plats på Kinsta

Skapa arkivet

Nästa steg är att skapa ett arkiv över din nuvarande webbplats med hjälp av Duplicator-pluginet. I det här avsnittet installerar vi WordPresspluginet Duplicator på din webbplats, bygger ett arkivpaket som innehåller alla dina filer och databaser och laddar ner arkivet och installer.php-filen.

Inaktivera Cachningsplugins

Cachning kan orsaka problem vid migreringar, så det är bäst att inaktivera alla cachningsplugins (t.ex. Autoptimize, W3 Total Cache, etc.) innan du skapar arkivet som du överför till Kinsta. Vi har en lista över förbjudna plugins som du också borde granska.

Installera och aktivera Duplicator-pluginet

På WordPresspanelen för webbplatsen du vill migrera, besök Plugins → Lägg till nytt och Sök efter ”Duplicator”. Installera och aktivera ”Duplicator – WordPress Migration Plugin”.

Installera WordPresspluginet Duplicator
Installera WordPresspluginet Duplicator

Skapa Webbplatsarkivet

När du har aktiverat Duplicator besöker du Duplicator → Paket och klickar på knappen Skapa nytt för att skapa ett nytt arkivpaket.

Följ anvisningarna genom de tre stegen för att bygga ett arkivpaket. I de flesta fall bör du kunna använda standardinställningarna.

Skapa nytt paket med WordPress Duplicator
Skapa nytt paket med WordPress Duplicator

Det rekommenderas starkt att du aktiverar lösenordskydd under installationsalternativet.

WordPress Duplicering-installeringslösenord
WordPress Duplicering-installeringslösenord

Ladda ner arkivet och installationsfilen

När arkivpaketet har byggts, ladda ner både arkivfilen och installationsfilen till din lokala dator. Du måste ladda upp dessa filer till din nya Kinsta-webbplats i nästa steg.

Ladda ner arkiv och installationsfiler
Ladda ner arkiv och installationsfiler

Återställ arkivet

Överför arkivet och installationsfilen till Kinsta

Nästa steg är att ladda upp arkivpaketet och installationsfilen till din nya Kinsta-webbplats via SFTP (se hur du använder SFTP). Ladda upp båda filerna till public/-katalogen. public/-katalogen ska vara tom. Om den inte är tom kanske du redan har en WordPress-installation på den här webbplatsen och då bör du ta bort den innan du laddar upp och återställer arkivet.

Ladda upp arkiv- och installationsfiler till servern (via SFTP)
Ladda upp arkiv- och installationsfiler till servern (via SFTP)

Återställ arkivet

När du har laddat upp arkivfilen och installationsfilen kan du köra Duplicator-installeraren genom att besöka installer.php-filen i din webbläsare med hjälp av den tillfälliga Kinsta-adressen. Du hittar den temporära Kinsta-webbadressen på fliken Domäner för din webbplats i MyKinsta-panelen.

I det här exemplet är den temporära webbadressen example.kinsta.com så webbadressen till installationsfilen som vi behöver besöka är http://example.kinsta.com/installer.php.

WordPress Dublicator-plugin: distribution
WordPress Dublicator-plugin: distribution

På Steg 2 i Duplicator-processen, se till att du anger databasuppgifter för din nya Kinsta-webbplats. Du hittar information om databasåtkomst för din Kinsta-webbplats på fliken Info för webbplatsen i MyKinsta-panelen.

Kinsta databasåtkomstuppgifter
Kinsta databasåtkomstuppgifter

Använd knappen Testa anslutning för att bekräfta att du har angett rätt Databasåtkomstuppgifter i Duplicator-formuläret innan du fortsätter med återställningen genom att klicka på Nästa-knappen.

WordPress Duplicator: installera databas
WordPress Duplicator: installera databas

I steg 3 i Duplicator-processen kommer Duplicator att uppdatera databasen för att använda Kinstas temporära URL. Detta steg säkerställer att du kommer att kunna logga in och testa webbplatsen när migreringen är klar. Om din befintliga webbplats använder SSL (HTTPS), se till att den temporära webbadressen i URL-fältet är uppdaterat för att inkludera https://.

WordPress Duplicator: uppdatera data
WordPress Duplicator: uppdatera data

När Duplicator-processen är klar klickar du på Webbplatsinloggningsknappen för att logga in på din webbplats.

WordPress Duplicator: testa webbplatsen
WordPress Duplicator: testa webbplatsen

Viktigt: se till att inloggningssidan du omdirigeras till inkluderar Kinstas temporära URL och inte din live-webbplats URL. Om den innehåller din webbadress till live-webbplatsen innehåller din migrerade databas sannolikt referenser till live-webbplatsen som måste bytas ut manuellt.

Logga in på Kinstas temporära URL
Logga in på Kinstas temporära URL

Om allt gick OK bör du se ett meddelande som indikerar en lyckad migrering vid inloggning.

Migrerat med WordPress Duplicator
Migrerat med WordPress Duplicator

Städa upp arkivfilerna

När du är klar med att återställa webbplatsen på Kinsta, rekommenderas du att ta bort Duplicator-arkivet och installationsfilerna för säkerhetsändamål. Om du helst inte vill ta bort dem kan du tillfälligt flytta dem utanför public/-katalogen och till private/-katalogen. Följande filer ska raderas eller flyttas ut ur public/-katalogen:

Förhandsgranska din webbplats innan du uppdaterar DNS

Vid denna tidpunkt i migreringsprocessen bör du kunna surfa på och testa din webbplats på Kinsta med hjälp av den tillfälliga Kinsta-webbadressen (t. ex. http://example.kinsta.com/).

Nästa steg är att testa din webbplats med den faktiska domänen (t. ex. http://example.com/). Detta innebär två steg: att lägga till www- och icke-www-versionen av domänen till webbplatsen i MyKinsta och att peka den domänen till Kinstas IP-adress i din local hosts-fil.

Steg 1: Lägg till domäner till Kinsta

För att webbservern Nginx ska kunna känna igen dina domäner måste du lägga till dem på fliken Domäner för den webbplatsen. Om du ser ett meddelande om ”Ingen webbplats för den här domänen”, indikerar det sannolikt att webbservern inte känner igen domänen.

På fliken Domäner för webbplatsen lägger du till både www- och icke-www-versionen av domänen i listan (t. ex. www.example.com och example.com) och anger sedan vilken du föredrar som din primära domän.

Kinsta domäner
Kinsta domäner

Steg 2: Uppdatera webbadresserna i databasen

Nu måste du genomföra en Sök & Ersätt på din WordPressdatabas för att säkerställa att WordPress använder den rätta domänen för din webbplats och inte Kinstas temporära domän.

Det finns olika sätt att göra en Sök & Ersätt på WordPressdatabasen, men vi rekommenderar att du använder Sök & ersätt-verktyget som finns tillgängligt i MyKinsta under fliken Verktyg för webbplatsen. För instruktioner, se vår text om hur du utför en Sök & Ersätt för WordPress.

WordPress Sök & ersätt
WordPress Sök & ersätt

Steg 3: om din webbplats använder SSL (HTTPS)

Om din webbplats för närvarande använder SSL (HTTPS), är det viktigt att komma ihåg att det inte kommer vara möjligt att förhandsgranska webbplatsen via HTTPS med live-domänen tills du antingen installerar ett anpassad SSL-certifikat på Kinsta-webbplatsen eller tills du pekat domänen DNS till Kinstas IP-adress, vilket låter dig skapa ett gratis Let’s Encrypt SSL-certifikat. För att skapa ett gratis Let’s Encrypt SSL-certifikat måste domänen peka på Kinstas IP-adress.

Om du har ett anpassat SSL-certifikat med .crt och .key-filer, bör du kunna installera SSL-certifikat på fliken Verktyg för webbplatsen under Aktivera HTTPS vilket borde låta dig förhandsgranska webbplatsen över SSL med den metod som beskrivs i nästa steg.

Om din nuvarande webbplats använder ett Let’s Encrypt-certifikat måste du skapa ett Let’s Encrypt-certifikat på Kinsta-sidan, men att generera ett Let’s Encrypt-certifikat kräver att domänen pekar till Kinstas IP-adress, vilket du inte bör göra förrän efter att du har testat webbplatsen.

Om du inte har ett anpassat SSL-certifikat och du inte kan generera ett Let’s Encrypt SSL-certifikat har du två alternativ. Det första alternativet är att gå vidare och uppdatera DNS till att peka på Kinstas IP-adress. Observera dock att när du uppdaterar DNS kommer besökare att se en SSL-varning tills DNS har spritt sig och ett Let’s Encrypt-certifikat har genererats.

Om din webbplats är bakom en proxytjänst eller WAF som Cloudflare eller Sucuri behöver du också se till att du följer de ytterligare rekommenderade stegen för att utfärda ett Let’s Encrypt-certifikat.

Det andra alternativet är att köra en Sök & Ersätt för att uppdatera webbadresserna i databasen till att använda http:// så att webbplatsen laddas över http:// istället för https://. Sedan kan du uppdatera DNS, generera Let’s Encrypt SSL-certifikatet, och slutligen köra en andra Sök & Ersätt för att ändra tillbaka domänerna till https://.

Steg 4: Uppdatera local hosts-filen

När din WordPressdatabas har uppdaterats till rätt domän kan du peka domänen till Kinstas IP-adress för webbplatsen med din local hosts-fil.

Om du efter att ha uppdaterat din local hosts-fil fortfarande ser att domänen pekar på den ursprungliga värden, försök att rensa ditt lokala DNS-cacheminne och webbläsarens cacheminne:

Uppdatera DNS

När du är redo att peka domänen till Kinsta måste du uppdatera DNS för domänen till att peka den till Kinstas IP-adress för din webbplats. Se följande artikel:

Installera Kinsta MU-plugin

Vårt Kinsta MU-plugin installeras automatiskt på nya WordPressinstallationer som görs här på Kinsta. Men eftersom du själv har migrerat din webbplats måste du ladda ner och installera Kinsta MU-pluginet manuellt. Detta inkluderar vår fullsidescaching och andra funktioner såsom möjligheten att distribuera Kinstas CDN.

Steg 1: Ladda ner och packa upp pluginet

Ladda först ner Kinsta MU-pluginet och packa upp det.

Steg 2: Ladda upp till webbplatsen

Du måste sedan ansluta till din webbplats via SFTP och ladda upp kinsta-mu-plugins-mappen och kinsta-mu-plugins.php-filen till katalogen /wp-content/mu-plugins/.

Kinsta MU plugins
Kinsta MU plugins

Om katalogen /wp-content/mu-plugins/ inte finns, skapa den först och lägg sedan in filen och mappen ovan.

mu-plugins-mappen
mu-plugins-mappen