Ansøgning

Inden for rammerne af Kinsta Application Hosting er et program et sæt instruktioner, der udføres af en server for at udføre en eller flere opgaver. Vores nuværende infrastruktur er designet til at betjene og understøtte implementering af applikationer med en server bag applikationen.

Automatisk implementering

Når Automatisk udrulning ved commit er aktiveret, og der foretages en ny commit til standardgrenen i dit Git-repositorium, vil en ny version af applikationen blive udrullet fra MyKinsta.

Baggrundsjob

En proces svarende til et Cron-job, hvor en bestemt kommando udføres på et bestemt tidspunkt eller interval.

Buildpack

Buildpacks er scripts, der køres, når et program udrulles. De bruges til at installere afhængigheder til din applikation og konfigurere dit miljø.

Commit

Et commit registrerer ændringer til en eller flere filer i en Git-gren og tildeler et unikt ID (kaldet en SHA eller hash), der identificerer de specifikke ændringer, og hvornår disse ændringer er foretaget.

Forbindelse

Forbindelser er den måde, hvorpå programmer kommunikerer.

En ekstern forbindelse gør det muligt for din database at kommunikere med et eksternt program. Dette ville blive brugt i en situation, hvor du kun hoster din database hos os, men ikke frontend-delen af din applikation. Fordi en ekstern forbindelse foretager en tur-retur på internettet, er den meget langsommere end en intern forbindelse.

En intern forbindelse forbliver indenfor vores netværk og er derfor meget hurtigere og mere sikker. Vi anbefaler denne metode, hvis du hoster både din frontend og din database hos Kinsta.

Database

En samling af data, der er gemt på en organiseret måde, så de kan hentes eller opdateres effektivt.

Deployment

En deployment er en genopbygning af din applikation i en ny container, hvilket normalt sker efter opdatering af din applikations kode, men kan konfigureres til at ske automatisk (se automatisk deployment ovenfor). Implementeringen påkalder eventuelle buildpacks og anvender eventuelle miljøvariabler, hver gang programmet implementeres.

Miljøvariabler

Variabler såsom API-nøgler, databaseforbindelsesoplysninger eller andre konfigurationsværdier eller hemmeligheder. Ved at bruge miljøvariabler kan du undgå at indsætte disse oplysninger i din kode som klartekst (ukrypteret tekst).

Git-repositorium

Et Git-repositorium er det sted, hvor din programkode og historiske versioner af denne kode er gemt.

Instans

Se Pod nedenfor.

Logs

Runtime-logfiler fra applikationsopbygningsprocessen.

Pod

En Pod er en container, der kører en proces. Hver Pod har en Pod-størrelse, som definerer de ressourcer, der er tilgængelige for Pod’en i form af CPU og RAM.

Processer

Den mindste enhed, du kan implementere i vores Application Hosting. Selv om det normalt er et veldefineret element som f.eks. en frontend til en webapplikation, kan det også fungere som backend til en mobilapplikation. Selv om det normalt er veldefineret, er det op til dig at beslutte, hvad du vil køre i en Pod, eller hvad der udgør en proces. Det er muligt at køre flere processer inden for en pod, men podens ressourcer vil blive delt op mellem disse processer.