Billederne tegner sig for størstedelen af de fleste websteds indlæsningstider. Med et par klik kan billedoptimering forbedre indlæsningstiderne og gøre dig og dine besøgende gladere.

Billedoptimering ændrer ikke de billeder, der er gemt i filerne på dit websted; den opretter nye billeder. De nye billeder kræver ikke ekstra lagerplads, og de tæller ikke med i diskpladsforbruget i dit Kinsta-abonnement.

Når Lossless eller Lossy er aktiveret, opretter CDN automatisk WebP-versioner af billederne på farten ved hjælp af Cloudflares Polish service. WebP-versionerne cachelagres i Cloudflares CDN og leveres, hvis:

 1. accept-headeren i den besøgendes browser indeholder WebP, og
 2. det komprimerede billede er betydeligt mindre end det originale billede.

CDN leverer det originale billede, hvis det er mindre end WebP-versionen.

Aktivering af billedoptimering

For at aktivere billedoptimering på dit websted skal du logge ind på MyKinsta, gå til WordPress Sites > Webstedsnavn > CDN og klikke på Image Optimization, Settings (Indstillinger).aktivere billedoptimering i MyKinsta

Det bringer dig til et nyt vindue, hvor du vælger mellem Lossless- eller Lossy-billedoptimering:

billedoptimeringsmuligheder i MyKinsta

Lossless Image Optimization

Lossless optimering har ingen indvirkning på kvaliteten af dine billeder. GIF- og PNG-billeder komprimeres, og metadata fjernes fra alle billeder.

Vælg denne indstilling, hvis det er vigtigt at bevare billedkvaliteten.tabsfri billedoptimeringsmulighed i MyKinsta

Når du har klikket på knappen Gem indstillinger, skal CDN-siden se således ud:tabsfri billedoptimeringsmulighed aktiveret i MyKinsta

Optimering af lossy billeder

Lossy Image Optimization kan reducere kvaliteten af dine billeder, fordi den bruger JPEG-komprimering til at gøre billederne så små som muligt. Ligesom lossy optimering vil dette også komprimere GIF- og PNG-billeder og fjerne metadata fra alle billeder.

Vælg denne indstilling for at maksimere billedoptimering, selv om det kan påvirke billedkvaliteten.mulighed for lossy billedoptimering i MyKinsta

Når du har klikket på knappen Gem indstillinger, skal CDN-siden se således ud:Mulighed for lossy af billedoptimering aktiveret i MyKinsta

Test billedoptimering

Billedoptimering ændrer ikke URL’en eller filtypenavnet på billedet, og det vil ikke ændre HTML’en på dit websteds sider. For at bekræfte, at billedoptimering fungerer, kan du inspicere HTTP-headers på et billede på dit websted med din browsers indbyggede udviklerværktøjer.

  1. Besøg dit websted, og åbn udviklerværktøjer i din browser (højreklik på siden eller et billede, og klik på Inspicer).
  2. På fanen Netværk skal du genindlæse siden, hvis det er nødvendigt, og vælge et billede.
  3. På fanen Headers for det valgte billede skal du rulle ned, indtil du ser response headers, og se efter disse headers og værdier:
   1. cf-polished: Dette viser dig billedets originale format og filstørrelse. Hvis den genererede WebP-version af billedet er en større filstørrelse end originalbilledet, bruges det originale billede stadig.
   2. content-type: Dette viser dig, hvilket filformat der vises, uanset URL eller filtypenavn.
   3. ki-cache-type: Dette skal have værdien CDN.
   4. ki-cf-cache-status: Dette skal have værdien HIT. Dette i kombination med en ki-cache-type headerværdi af CDN viser, at billedet betjenes af Kinstas CDN.

Deaktivering af billedoptimering

Hvis du vil deaktivere billedoptimering på dit websted, skal du logge ind på MyKinsta, gå til WordPress Sites > webstedsnavn > CDN og klikke på Indstillinger for billedoptimering. I det nye vindue skal du vælge None (Ingen) og klikke på Save Settings (Gem indstillinger).

CDN-siden vil nu afspejle, at der ikke er anvendt nogen indstillinger for billedoptimering, og den vil se således ud:ingen billedoptimeringsmuligheder aktiveret i MyKinsta