Du kan återställa en WordPress-webbplats från en säkerhetskopia till en iscensättnings-webbplats direkt i MyKinsta. Detta kan göra ditt liv enklare på flera sätt, exempelvis genom:

  1. En smidigare och mer flexibel utvecklingsupplevelse.
  2. Du kan se hur din webbplats fungerade tidigare utan att behöva röra live-webbplatsen.
  3. Du kan återställa och hämta information från en tidigare säkerhetskopia utan att ändra din webbplats.

När du återställer en säkerhetskopia till iscensättning så har du några alternativ, beroende på vilken miljö som säkerhetskopian kommer från:

  • En säkerhetskopia av din Live-miljö kan återställas till vilken miljö som helst.
  • En säkerhetskopia av en Premium-iscensättningsmiljö kan återställas till vilken Premium- eller Standard-iscensättningsmiljö som helst.
  • En säkerhetskopiering av en Standard-iscensättningsmiljö kan endast återställas till samma Standard-iscensättningsmiljö.

Återställa en WordPress-säkerhetskopia till Iscensättning

Logga in på MyKinsta och gå till WordPress Webbplatser > webbplatsnamn. Om du inte har en iscensättnings-webbplats som du vill återställa säkerhetskopian till så måste du först skapa den iscensättningsmiljön(Standard eller Premium).

När du har skapat iscensättningsmiljön så går du till fliken Säkerhetskopior. Du ser en lista över dina tillgängliga säkerhetskopior, som finns tillgängliga för återställning till din WordPress-iscensättningsmiljö.

Bredvid den säkerhetskopia som du vill återställa så klickar du på knappen Återställa till och väljer den iscensättningsmiljö som du vill återställa säkerhetskopian till i rullgardinsmenyn.

Återställa en WordPress-säkerhetskopia till din iscensättningsmiljö.
Återställa en WordPress-säkerhetskopia till din iscensättningsmiljö.

Beroende på storleken på din webbplats så kan detta ta flera minuter. Du kan sedan få tillgång till din Standard-iscensättningsmiljö eller Premium-iscensättningsmiljö, som är separat från din live-webbplats.

Obs: När du återställer en live-säkerhetskopia till iscensättning, kommer alla säkerhetskopior av iscensättningen att förbli intakta, och alla anpassade domäner som läggs till i iscensättningsmiljön behålls likaså.