Om du behöver avbryta en migrering innan den är klar kan du göra detta från sidan WordPress webbplatser i MyKinsta. Logga in på MyKinsta, navigera till WordPress webbplatser > webbplatsnamn och scrolla ner till avsnittet Migreringsbegäranden. Klicka på kebabmenyn (tre punkter) och välj Avbryt migrering i rullgardinsmenyn.

Avbryt en webbplatsmigrering i MyKinsta.
Avbryt en webbplatsmigrering i MyKinsta.

I modal/popup-fönstret som visas klickar du på knappen Avbryt migrering för att bekräfta att alla tidigare steg återställs om du avbryter migreringen. Om du vill återuppta migreringen efter att du har avbrutit den måste du starta en ny migreringsbegäran från grunden.

Bekräfta att du avbryter en webbplatsmigrering i MyKinsta.
Bekräfta att du avbryter en webbplatsmigrering i MyKinsta.

Ett meddelande visas i det övre högra hörnet om att migreringen har avbrutits. Den avbrutna migreringen visas nu inte längre i avsnittet Migreringsbegäranden på sidan WordPress webbplatser.