Ibland händer det att en kund ber oss att migrera dennes webbplats men kommer inte kunna ta den live inom rimlig tid. När webbplatsen är redo att publiceras kan innehållet på webbplatsen behöva uppdateras för att återspegla ändringar som gjorts medan den har varit live och hostad någon annanstans.

Om detta händer dig, har du några alternativ:

Migrera ändringarna manuellt

Det första alternativet är att migrera ändringarna manuellt på egen hand. Detta kan göras på minst tre olika sätt:

  • Använd innehållsexport- och importfunktionerna inbyggda i WordPress från att exportera innehåll från din tidigare värd och importera det här på Kinsta. Installera sedan alla nödvändiga nya plugins och teman och aktivera uppdateringar av teman, plugins och WordPress-kärnan.
  • Det finns många plugins för säkerhetskopiering och migrering som kan användas för att migrera en WordPress webbplats. Även om vi inte tillåter säkerhetskopieringsplugins för återkommande säkerhetskopiering på vår plattform, är du, om det finns ett särskilt säkerhetskopierings- eller migreringsplugin du är bekant och känner dig bekväm med, välkommen att använda det för att migrera en ny kopia av din webbplats.
  • Kopiera ändrade filer till våra servrar med SFTP eller SSH. Använd sedan en ny kopia av Livewebbplatsens databasen och importera den med antingen phpMyAdmin eller SSH. Denna process beskrivs i vår artikel Så Gör Du En WordPress-migrering på Egen hand.

Innan denna process påbörjas är det viktigt att notera eventuella ändringar som gjordes på webbplatsen här på Kinsta efter den första migreringen. Om du ändrade WordPress-konfigurationen, ändrade filer eller lade till eller tog bort plugins eller teman här på Kinsta efter den första migreringen kan dessa ändringar skrivas över när du migrerar webbplatsen en andra gång beroende på vilken process du använder.

Be Kinsta om en andra migrering

Om du inte kan hantera uppdateringen på egen hand kan du be kontakta vårt team på MyKinsta för att få hjälp.

Om den ursprungliga migreringen ägde rum under den senaste veckan kan vi helt enkelt kopiera över de uppdaterade filerna och importera en ny kopia av databasen. Observera att live-webbplatsen kan behöva gå in i underhållsläge under denna process. Avgiften för en engångssynkronisering av en webbplats som migrerats under den senaste veckan är $50, men du kan välja att använda en gratis migreringskredit om du har en tillgänglig på ditt konto.

Om det har gått mer än en vecka sedan den ursprungliga migreringen är det troligt att vi kommer att vilja migrera hela webbplatsen som om det var en helt ny migrering. I det här fallet kommer migreringsavgiften att vara $100 men du kan välja att använda en gratis migreringskredit om du har en tillgänglig på ditt konto.