Om du använder ditt eget Cloudflare-konto för din Kinsta-webbplats så finns det några saker som du bör vara medveten om när det gäller Cloudflare-inställningar och kompatibilitet med Kinsta’s Cloudflare-integrering. Den här artikeln kommer att förklara vissa inställningsbeteenden, inklusive cachelagring, Cloudflare-appar och andra Cloudflare-tjänster och funktioner.

Vissa inställningstyper ger ditt Cloudflare-konto första prioritet (och möjligheten att åsidosätta Kinsta’s Cloudflare-integreringsinställningar), men detta gäller inte för alla funktioner. Vi ska göra vårt bästa för att gå igenom var och en i denna artikel.

Jämförelse av Cloudflare’s inställningar vs Kinsta’s Cloudflare-integrering

 

Inställning eller funktion Ditt Cloudflare-konto Kinsta’s Cloudflare-integrering
APO Detta bör fungera som förväntat.** Du kan använda APO om du inte använder Edge Caching hos Kinsta. Dessa två cachelagrings-metoder är inkompatibla, så du bör använda den ena eller den andra, inte båda.
Apps Fungerar. Appar används inte med vår Cloudflare-integering, men du kan använda och hantera dem i ditt Cloudflare-konto.
Argo Smart Routing Stöds inte. Inte aktiverat.
Argo Tunnel Stöds inte. Stöds inte.
Auto Minify Fungerar. Kan aktiveras i Cloudflare och Kinstas CDN, men det finns ingen fördel med att aktivera det i båda.
Bott-hantering Detta bör fungera som förväntat. Inte aktiverat, men kan aktiveras och hanteras i ditt Cloudflare-konto. Obs! En konfiguration som är för strikt kan blockera legitim trafik.
Brotli Inställningarna ignoreras. Är aktiverat och kan inte skrivas över av inställningar i ditt Cloudflare-konto.
Caching Fungerar. Anpassade cachelagringsregler implementeras med vår Cloudflare-integrering. Se avsnittet om Cacheinformation nedan för prioritetsinformation.
Cloudflare Access Detta bör fungera som förväntat.** Inte aktiverat.
Early Hints Fungerar. Kan aktiveras i Cloudflare och i MyKinsta (WordPress-webbplatser > webbplatsnamn > Verktyg), men det finns ingen fördel med att aktivera det i båda.
Firewall / WAF Fungerar. Fungerar. Det kan finnas regler på plats i både ditt konto och vår Cloudflare-integrering. Se avsnittet om Brandväggs-/WAF-information nedan för prioritetsinformation.
Page Rules Fungerar. Fungerar, men vi ställer inte in sidregler för enskilda webbplatser. De sidregler som anges i ditt Cloudflare-konto har första prioritet.
Polish + Webp Fungerar. Aktiverat när Kinstas CDN är aktiverat och bildoptimering är aktiverat i CDN-inställningar. Kan aktiveras i Cloudflare och Kinstas CDN, men det finns ingen fördel med att aktivera det i båda.
Rocket Loader Fungerar. Inte aktiverat, men fungerar om du slår på det i ditt Cloudflare-konto (ditt kontos inställningar har prioritet)..
SSL Fungerar. Ett kostnadsfritt wildcard SSL installeras som standard med vår Cloudflare-integering. Du kan även ladda upp en anpassad SSL till Cloudflare (via MyKinsta) om du vill.
Waiting Room Detta bör fungera som förväntat.** Inte aktiverat, men kan aktiveras i ditt Cloudflare-konto.
Websocket Stöds inte. Stöds inte.
Workers Fungerar.* Trafiken går igenom ditt Cloudflare-kontos bearbetare som första prioritet.

* Det fungerar, men på grund av bearbetarnas natur kan Kinsta inte kontrollera hur din bearbetarkod manipulerar det ursprungliga begärandet eller svaret. Detta kan leda till ett fel som returneras direkt från din bearbetarkod (inte från Kinsta-containern).

** Cloudflare har sagt att det borde fungera, men det har inte testats av Kinsta

Cache-information

Du kan ha dina egna cacheregler i ditt Cloudflare-konto, och dessa bör generellt fungera bra med Kinsta’s cacheregler. Det finns dock risk för konflikter, beroende på vilka regler som du anger i ditt konto.

Cacherensning bör fungera både i ditt Cloudflare-konto och via MyKinsta (Verktyg > Rensa cache).  OBS: Med ytterligare ett lager cacheminne kan du behöva rensa cacheminnet på flera ställen när du gör ändringar på webbplatsen.

Om det uppstår ett oväntat cachebeteende startar du en ny chatt med vårt supportteam och anger dina exakta Cloudflare-cacheinställningar så att vi kan granska och ge råd.

Brandvägg / WAF-detaljer

Brandväggs- / WAF-inställningarna i ditt Cloudflare-konto tillämpas först, följt av inställningar i vår Cloudflare-integrering. Om vi blockerar en IP-adress kan ditt kontos inställningar med andra ord inte åsidosätta den, och begärandet kommer att blockeras av vår Cloudflare-integrering.

Du kan blockera en IP-adress i ditt Cloudflare-konto, så kommer den att blockeras och inte ta sig till vår Cloudflare-integrering. Du kan med andra ord ställa in dina brandvägg / WAF-inställningar utöver vad vi har konfigurerat med vår Cloudflare-integrering, men inte ta bort inställningarna eller tillåta IP-adresser som Kinsta har blockerat.

Relaterad dokumentation

Refererat innehåll