Med Kinstas externa säkerhetskopieringstillägg kan du enkelt säkerhetskopiera din WordPress-webbplats till Amazon S3 eller Google Cloud Storage. Funktionen för externa säkerhetskopior kan konfigureras till att vara veckovisa eller månatliga och kräver inte att du installerar några plugins eller ytterligare verktyg.

Kinstas externa säkerhetskopieringstillägg är ett bra alternativ om du letar efter ett enkelt sätt att hantera säkerhetskopiering på annan plats.

Om du vill lägga till det externa säkerhetskopieringstillägget i planen loggar du in på MyKinsta, klickar på WordPress-webbplatser > webbplatsnamn > Säkerhetskopior och väljer alternativet Externt. För närvarande stöds Amazon S3- och Google Cloud Storage-buckets för externa säkerhetskopior.

Aktivera externa säkerhetskopior i MyKinsta.
Aktivera externa säkerhetskopior i MyKinsta.

Det externa säkerhetskopieringstillägget kostar $ 2/månad för varje webbplats plus $ 1 / GB per månad för bandbredd. Exempelberäkningarna nedan visar hur prismodellen fungerar för tre platser med externa säkerhetskopior.

 • Webbplats A använder 5 GB extern bandbredd: $ 2 + $ 5
 • Webbplats B använder 8 GB extern bandbredd: $ 2 + $ 8
 • Webbplats C använder 20 GB extern bandbredd: $ 2 + $ 20
 • Den totala kostnaden per månad för externa säkerhetskopior är $ 39.

Tänk på att det här exemplet inte innehåller lagringskostnader som faktureras separat och direkt av Google Cloud Platform eller AWS.

Konfigurera en Google Cloud Storage Bucket för externa säkerhetskopior

Om du vill använda Google Cloud Storage för externa säkerhetskopior måste du först konfigurera ett GCP-konto (Google Cloud Platform). Om du redan har ett konto kan du gå direkt till stegen nedan.

Om du inte har ett Google Cloud Platform-konto registrerar du dig här.

Skapa en Google Cloud Storage Bucket

Om du vill skapa en GCS-bucket går du till Lagring i navigeringsmenyn på vänster sida..

Gå till Lagring för att börja skapa en Google Cloud lagringshink.
Gå till Lagring för att börja skapa en Google Cloud lagringshink.

Klicka sedan på knappen Skapa hink högst upp på sidan.

Klicka på Skapa hink i Google Cloud Storage.
Klicka på Skapa hink i Google Cloud Storage.

Ange ett namn på lagringsenheten. För vår har vi använt ”kinstalife”.

Namnge google Cloud Storage-bucketen.
Namnge google Cloud Storage-bucketen.

Välj sedan platstyp och plats för externa säkerhetskopior. Google erbjuder tre olika platstyper – regionalt, två regioner och flera regioner.

 • Regionalt – det billigaste alternativet som lagrar data i en enda region.
 • Dual-region – lagrar data i två regioner för högre tillgänglighet.
 • Flera regioner – det dyraste alternativet som lagrar data i flera regioner.

Den platstyp du väljer bör återspegla dina säkerhetskopieringsbehov. Om du driver ett företag som kräver verksamhetskritisk säkerhetskopierings-infrastruktur med högsta tillgänglighet och lägsta latens, kan flera regioner vara ett bra val.

Om du däremot letar efter ett mer grundläggande och billigt alternativ för säkerhetskopior en gång per månad, kan regional eller dual-region fungera bra. När du har valt platstypen går du vidare och väljer plats. Beroende på vilken platstyp du väljer varierar platsalternativen.

Platstypen med dubbla regioner stöder exempelvis endast Amerika och Europa just nu. Generellt tjänar du på att välja den plats som ligger närmast dig.

Välj en region för din GCS-bucket.
Välj en region för din GCS-bucket.

Välj sedan en lagringsklass för externa säkerhetskopior. Det är viktigt att du väljer rätt lagringsklass för ditt användningsområde eftersom varje klass har olika lagringskostnader.

 • Om du planerar att komma åt säkerhetskopior ofta väljer du Standard.
 • Om du planerar att komma åt säkerhetskopior mindre än en gång i månaden väljer du Nearline.
 • Om du planerar att komma åt säkerhetskopior mindre än en gång var tredje månad väljer du Coldline.
 • Om du planerar att komma åt säkerhetskopior mindre än en gång om året väljer du Arkiv.

Om du är osäker på vilken lagringsklass du ska välja rekommenderar vi att du väljer klassen Standard.

Välj en lagringsklass för din GCS-bucket.
Välj en lagringsklass för din GCS-bucket.

Välj sedan Fine-grained för åtkomstkontroll-alternativet.

Välj policyn för finkornig åtkomstkontroll för din GCS-hink.
Välj policyn för finkornig åtkomstkontroll för din GCS-hink.

Avsnittet Avancerade inställningar har några olika alternativ. Dessa behöver inte ändras. När du har granskat bucket-inställningarna klickar du på Skapa för att slutföra processen.

Skapa din Google Cloud Storage-bucket.
Skapa din Google Cloud Storage-bucket.

När bucketen har skapats bör du se den i lagrings-bläddraren.

En nyskapad GCS-hink i lagringswebbläsaren.
En nyskapad GCS-hink i lagringswebbläsaren.

Skapa ett servicekonto

Därefter måste du skapa ett servicekonto som har behörighet för att hantera din lagrings-bucket. Navigera till IAM & Admin i navigeringsmenyn och klicka på servicekonton.

Tjänstekonton i IAM & Admin-menyn.
Tjänstekonton i IAM & Admin-menyn.

Klicka på knappen Skapa servicekonto.

Klicka på knappen Skapa tjänstekonto.
Klicka på knappen Skapa tjänstekonto.

Ge ditt servicekonto ett namn, ID och beskrivning. Vi rekommenderar att du använder ”mykinsta-externa-säkerhetskopior” eller liknande för att klargöra att det här servicekontot är relaterat till Kinstas externa säkerhetskopieringstillägg. När du har fyllt i formulärfälten klickar du på knappen Skapa.

GCP-tjänstekontonamn, ID och beskrivning.
GCP-tjänstekontonamn, ID och beskrivning.

Därefter måste du tilldela lagringsadministratörs-behörigheter till servicekontot. Detta ger servicekontot möjlighet att hantera filer i google cloud storage-bucketen.

Om du inte hittar Lagringsadministratör i listan kan du använda sökfunktionen för att hitta rätt roll. När du har tilldelat rollen klickar du på Fortsätt för att gå vidare till nästa steg.

Lägg till behörigheter för lagringsadministratör i ditt servicekonto.
Lägg till behörigheter för lagringsadministratör i ditt servicekonto.

Du kan även lägga till en användare som ska fungera som administratör för servicekontot. Det kan vara bra att ange att administratören för servicekontot inte krävs, om du tänker använda servicekontot för andra saker i framtiden.

Om du är en avancerad användare som tjänar på att ange en administratör, gör gärna detta här. Annars kan du lämna fältet tomt. Klicka på Klar om du vill slutföra skapandet av servicekontot.

Lägg till en valfri administratörsanvändare till ditt tjänstekonto om det krävs och klicka på Klar.
Lägg till en valfri administratörsanvändare till ditt tjänstekonto om det krävs och klicka på Klar.

Skapa ett nyckelpar för servicekonto

Därefter måste du skapa ett nyckelpar för att autentisera anslutningar mellan ditt servicekonto och MyKinsta. För att göra detta, klicka på det servicekonto som du just skapade.

Navigera till ditt servicekonto.
Navigera till ditt servicekonto.

Bläddra ned till sidans nederkant till avsnittet Nycklar och klicka på Lägg till nyckel och skapa ny nyckel.

Skapa ett nyckelpar för ditt servicekonto.
Skapa ett nyckelpar för ditt servicekonto.

Välj alternativet JSON för tangenttypen och tryck på Skapa.

Skapa ett JSON-nyckelpar för ditt servicekonto.
Skapa ett JSON-nyckelpar för ditt servicekonto.

Din webbläsare bör automatiskt ladda ner en JSON-fil som innehåller nyckeldata för ditt servicekonto. Tänk på att den här JSON-filen innehåller en privat nyckel och annan viktig information som är relaterad till ditt servicekonto. Var noga med att ha den på ett säkert ställe och att inte dela den med någon om det inte finns en anledning till att göra detta.

Filnamnet på JSON-filen ska se ut ungefär så här:

kinstalife-280115-42d3c1d04a09.json

Innehållet i den här JSON-filen behövs senare under den externa säkerhetskopierings-konfigurationen i MyKinsta. För tillfället räcker det med att förvara den på en säker plats.

Konfigurera tillägget Externa säkerhetskopior i MyKinsta

Du behöver tre saker från Google Cloud för att länka din storage-bucket till Kinstas externa säkerhetskopieringsverktyg.

 1. Namnet på Google Cloud-bucket
 2. Projekt-ID för Google Cloud
 3. Ditt servicekontos privata nyckel

Namn på Google Cloud Bucket

Om du vill hitta namnet på Google Cloud bucket går du till sidan Lagringsbläddrare i google cloud´s instrumentpanel och tittar i kolumnen Namn. I skärmdumpen nedan ser du vårt bucketnamn ”kinstalife”.

Hitta ditt bucketnamn i GCP lagringswebbläsare.
Hitta ditt bucketnamn i GCP lagringswebbläsare.

Projekt-ID för Google Cloud

Om du vill hitta ditt Projekt-ID för Google Cloud går du till IAM & Admin > Inställningar. Projekt-ID finns på denna sida. I skärmdumpen nedan ser du vårt projekt-ID kinstalife-280115.

Hitta ditt GCP-projekt-ID.
Hitta ditt GCP-projekt-ID.

Privat nyckel för servicekonto

Din servicekontos privata nyckel finns i den tidigare nedladdade JSON-filen. Du måste kopiera innehållet i JSON-filen till MyKinsta senare, så öppna filen i en textredigerare. Innehållet i filen ska se ut ungefär så här:


{
 "type": "service_account",
 "project_id": "kinstalife-280115",
 "private_key_id": "01sxigr0jy9p5przs80gijgcd1ouacn6d417l3ia",
 "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0B...n-----END PRIVATE KEY-----n",
 "client_email": "[email protected]com",
 "client_id": "043137139116347916375",
 "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
 "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
 "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
 "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/mykinsta-external-backups%40kinstalife-280115.iam.gserviceaccount.com"
}

I MyKinsta går du till WordPress-webbplatser > webbplatsnamn > Säkerhetskopior > Externt och klickar på knappen Välj under alternativet Google Cloud Storage.

Välj alternativet Google Cloud Storage för externa säkerhetskopior.
Välj alternativet Google Cloud Storage för externa säkerhetskopior.

Fyll i formuläret för lagringsinformation med google cloud storage-bucket och servicekontoinformation.

 1. Klistra in bucket-namnet i fältet Google Cloud bucket name.
 2. Klistra in projekt-ID:t i fältet Google Cloud project ID.
 3. Klistra in filen JSON´s innehåll i fältet Service-kontots privata nyckel.
 4. Om du vill säkerhetskopiera webbplatsen till en unik platsspecifik mapp markerar du undermappen Skapa (webbplatsnamn). Klicka på Nästa för att gå vidare till nästa steg.
Lägg till dina GCP-autentiseringsuppgifter i MyKinsta.
Lägg till dina GCP-autentiseringsuppgifter i MyKinsta.

Välj sedan om du vill säkerhetskopiera webbplatsens filer, databas eller båda. Du kan även välja mellan månatliga och veckovisa säkerhetskopior.

När du har gjort dina val trycker du på Nästa för att fortsätta.

Ange säkerhetskopieringstyp och frekvens för externa säkerhetskopior.
Ange säkerhetskopieringstyp och frekvens för externa säkerhetskopior.

Slutligen ska du granska informationen om externa prenumerationer för säkerhetskopiering och ditt val av inställningar. Om du behöver göra några ändringar i säkerhetskopierings-alternativen trycker du på Tillbaka-knappen. Om allt ser bra ut trycker du på Aktivera externa säkerhetskopior för att slutföra installationsprocessen.

Bekräfta din externa säkerhetskopierings-konfiguration.
Bekräfta din externa säkerhetskopierings-konfiguration.

Du bör nu se tillägget i avsnittet Externt på sidan säkerhetskopior.

Google Cloud Storage externt säkerhetskopierings-tillägg.
Google Cloud Storage externt säkerhetskopierings-tillägg.

Så här ställer du in en Amazon S3-bucket för externa säkerhetskopior

För att kunna använda Amazon S3 för externa säkerhetskopior måste du först skapa ett AWS-konto (Amazon Web Services).

Om du redan har ett konto kan du gå vidare till stegen nedan. Om du inte har ett AWS-konto, registrera dig här.

Skapa en Amazon S3 Bucket

Om du vill skapa en Amazon S3-bucket klickar du på Tjänster i menyraden. I rullgardinsmenyn väljer du S3 under Lagring.

Välj S3 under Tjänster > Lagring för att börja skapa en Amazon S3-hink.
Välj S3 under Tjänster > Lagring för att börja skapa en Amazon S3-hink.

Klicka på knappen Skapa bucket om du vill konfigurera S3-bucketen för externa säkerhetskopior.

Klicka på knappen Skapa hink i Amazon S3.
Klicka på knappen Skapa hink i Amazon S3.

Ange sedan ett bucketnamn och en region för S3-bucketen. I skärmdumpen nedan är vårt bucketnamn ”kinstalife” och vår region är US East (Ohio) us-east-2.

Ange ett namn och en region för S3-bucketen.
Ange ett namn och en region för S3-bucketen.

Kontrollera att alternativet Blockera all offentlig åtkomst är markerat. Detta förhindrar att dina säkerhetskopior blir offentliga utan autentisering. Klicka sedan på knappen Skapa bucket.

Skapa din Amazon S3-bucket.
Skapa din Amazon S3-bucket.

Du bör nu se den nyskapade bucketen i instrumentpanelen för S3.

Din bucket i S3´s instrumentpanel.
Din bucket i S3´s instrumentpanel.

Skapa en AWS-användare

Därefter måste du skapa en AWS-användare, som kommer att användas för att ge MyKinsta tillgång till din S3-bucket. För att komma igång, klicka på Tjänster i menyraden och klicka på IAM under Säkerhet, Identitet och efterlevnad.

Navigera till IAM-inställningar i AWS.
Navigera till IAM-inställningar i AWS.

Klicka på Användare under Åtkomsthantering i sidofältet och klicka på lägg till användare.

Lägg till en IAM-användare.
Lägg till en IAM-användare.

Ange ett användarnamn för IAM-användaren. Vi rekommenderar att du använder ett namn som ”mykinsta-externa-säkerhetskopior” som tydligt identifierar syftet med användaren. För Åtkomsttypen väljer du Programmatic Åtkomst och trycker på Nästa: Behörigheter för att gå vidare till nästa steg.

Ange ett användarnamn och en åtkomsttyp för din IAM-användare.
Ange ett användarnamn och en åtkomsttyp för din IAM-användare.

På IAM-behörighetssidan väljer du Bifoga befintliga policys direkt. För policynamnet väljer du AmazonS3FullAccess. Om du inte kan hitta policyn kan du använda sökrutan för att söka efter ”S3”. Att tilldela AmazonS3FullAccess-policyn gör det möjligt för den associerade användaren att komma åt alla dina AWS-buckets. När du har tilldelat policyn klickar du på Nästa: Taggar för att gå vidare till nästa steg.

Lägg till AmazonS3FullAccess-policyn till din IAM-användare.
Lägg till AmazonS3FullAccess-policyn till din IAM-användare.

Du kan även lägga till IAM-taggar för användaren. Detta är användbart för avancerade användningsfall som kräver ytterligare metadata på användarnivå. Om du inte behöver lägga till taggar klickar du på Nästa: Granska för att gå vidare till nästa steg.

Lägg till taggar för din IAM-användare (valfritt).
Lägg till taggar för din IAM-användare (valfritt).

Läs informationen för din nya IAM-användare. Om du upptäcker ett problem kan du klicka på Föregående för att återgå till ett tidigare steg. Om allt ser bra ut klickar du på Skapa användare.

Granska inställningarna för din IAM-användare.
Granska inställningarna för din IAM-användare.

Kopiera åtkomstnyckel-ID:et och den hemliga åtkomstnyckeln till en säker plats. Tänk på att det här nyckelparet ger tillgång till dina S3-buckets, så se till att förvara det på ett säkert ställe. Du behöver nyckelparet för att länka din S3-bucket till Kinstas externa säkerhetskopierings-verktyg senare.

Kopiera IAM-användarens åtkomstnyckel-ID och den hemliga åtkomstnyckeln och förvara dem på en säker plats.
Kopiera IAM-användarens åtkomstnyckel-ID och den hemliga åtkomstnyckeln och förvara dem på en säker plats.

I MyKinsta går du till WordPress-webbplatser > webbplatsnamn > Säkerhetskopior > Externt och klickar på knappen Välj under alternativet Amazon S3.

Välj alternativet Amazon S3 för externa säkerhetskopior.
Välj alternativet Amazon S3 för externa säkerhetskopior.

Fyll i lagringsinformations-formuläret med din S3- och IAM-användarinformation.

 1. Klistra in namnet på S3-bucketen i fältet AWS S3 bucket name.
 2. Klistra in IAM-användarens åtkomstnyckel-ID i fältet AWS access key ID.
 3. I AWS secret access key klistrar du in IAM-användarens hemliga åtkomstnyckel.
 4. Om du vill säkerhetskopiera webbplatsen till en unik platsspecifik mapp markerar du undermappen Skapa (webbplatsnamn). Klicka på Nästa för att gå vidare till nästa steg.
Lägg till dina AWS-autentiseringsuppgifter i MyKinsta.
Lägg till dina AWS-autentiseringsuppgifter i MyKinsta.

Välj sedan om du vill säkerhetskopiera webbplatsens filer, databas eller båda dessa. Du kan även välja mellan månatliga och veckovisa säkerhetskopior. När du har gjort dina val trycker du på Nästa för att fortsätta.

Ange säkerhetskopieringstyp och frekvens för externa säkerhetskopior.
Ange säkerhetskopieringstyp och frekvens för externa säkerhetskopior.

Slutligen ska du granska informationen om externa prenumerationer för säkerhetskopiering och ditt val av inställningar. Om du behöver göra några ändringar i säkerhetskopierings-alternativen trycker du på Tillbaka-knappen. Om allt ser bra ut trycker du på Aktivera externa säkerhetskopior för att slutföra installationsprocessen.

Bekräfta din externa säkerhetskopieringskonfiguration.
Bekräfta din externa säkerhetskopieringskonfiguration.

Du bör nu se tillägget i avsnittet Externt på sidan säkerhetskopior.

Amazon S3 externt säkerhetskopierings-tillägg.
Amazon S3 externt säkerhetskopierings-tillägg.

Ta bort tillägget för extern säkerhetskopiering

Om du vill ta bort (och stoppa) tillägget för extern säkerhetskopiering går du till WordPress-webbplatser > webbplatsnamn > Säkerhetskopior och klickar på Ändra.

Ta bort tillägget för extern säkerhetskopiering.
Ta bort tillägget för extern säkerhetskopiering.

Klicka på Välj under Inga externa säkerhetskopior för att ta bort det externa säkerhetskopierings-tillägget från din WordPress-webbplats.

Välj alternativet "Inga externa säkerhetskopior".
Välj alternativet Inga externa säkerhetskopior.

Om du vill bekräfta att tillägget externa säkerhetskopior tas bort klickar du på Ändra inställningar för säkerhetskopiering.

Bekräfta borttagningen av tillägget för extern säkerhetskopiering.
Bekräfta borttagningen av tillägget för extern säkerhetskopiering.

Observera att nästa faktura innehåller externa säkerhetskopior från tidpunkten för din senaste faktura till tidpunkten för annulleringen av tillägget.

Sammanfattning

Kinsta´s externa säkerhetskopierings-tillägg skapar ett enkelt sätt för dig att lagra WordPress-webbplatsernas säkerhetskopior i din Amazon S3 eller Google Cloud Storage-bucket. Om du har frågor om vårt tillägg för externa säkerhetskopieringar kan du kontakta vårt supportteam för ytterligare hjälp.