Med Kinsta’s tillägg för externa säkerhetskopior så kan du säkerhetskopiera din WordPress-webbplats till Google Cloud Storage eller Amazon S3. Funktionen för externa säkerhetskopior kan konfigureras för vecko- eller månadsvisa säkerhetskopior och kräver ingen installation av plugins eller ytterligare verktyg.

Kinsta’s tilläggsmodul för externa säkerhetskopior är ett utmärkt alternativ om du letar efter ett enkelt sätt att hantera sådana.

Tillägget för externa säkerhetskopior kostar 2 dollar/månad för varje säkerhetskopiering av webbplatsen plus 1 dollar/GB per månad för bandbredd. Exempel-beräkningarna nedan visar hur prismodellen fungerar för tre webbplatser som använder externa säkerhetskopior.

  • Webbplats A använder 5 GB extern bandbredd: 2 dollar + 5 dollar
  • Det andra exemplet, webbplats B använder 8 GB extern bandbredd: 2 dollar + 8 dollar
  • Slutligen så använder webbplats C 20 GB extern bandbredd: 2 dollar + 20 dollar
  • Den totala kostnaden per månad för externa säkerhetskopior är 39 dollar

Tänk på att det här exemplet inte inkluderar lagringskostnader, som faktureras separat och direkt av Google Cloud Platform eller AWS.

Tillägg för externa säkerhetskopior med Google Cloud Storage

För att använda Google Cloud Storage (GCS) för dina externa säkerhetskopior så måste du:

 1. Skapa en Google Cloud Storage Bucket.
 2. Sedan skapar du ett tjänstekonto.
 3. Det krävs även att du skapar ett nyckelpar för tjänstekontot.
 4. Konfigurera tillägget för externa säkerhetskopior i MyKinsta.

Om du behöver mer information om de steg som ska följas i Google Cloud Platform så kan du läsa vår guide om att skapa och konfigurera en Google Cloud Storage Bucket.

Konfigurera tillägget för externa säkerhetskopior i MyKinsta

För att konfigurera tillägget för externa säkerhetskopior i MyKinsta så behöver du tre delar av informationen från Google Cloud för att koppla din Storage Bucket till Kinsta’s verktyg för externa säkerhetskopior.

 1. Google Cloud’s Bucket-namn
 2. Projekt-ID för Google Cloud
 3. Den privata nyckeln för ditt tjänstekonto

När du har dessa uppgifter och är redo att addera tillägget för externa säkerhetskopior till din plan så loggar du in på MyKinsta, klickar på WordPress-webbplatser > webbplatsnamn > Säkerhetskopior > Externa och klickar på knappen Välj under alternativet Google Cloud Storage.

Välj alternativet Google Cloud Storage för externa säkerhetskopior.
Välj alternativet Google Cloud Storage för externa säkerhetskopior.

Fyll i formuläret för lagringsuppgifter med information om din Google Cloud Storage-bucket och ditt tjänstekonto:

 1. I fältet Tjänstekontots filinnehåll (JSON) klistrar du in innehållet i din JSON-fil (privat nyckel).
 2. I fältet Google Cloud bucket-namn klistrar du in namnet på din bucket.
 3. Klistra in ditt projekt-ID i fältet Google Cloud projekt-ID.
 4. Om du vill säkerhetskopiera din webbplats till en unik platsspecifik mapp så markerar du rutan Skapa undermapp med webbplatsnamn. Klicka på Nästa för att gå vidare till nästa steg.
Lägg till dina GCP-legitimationsuppgifter i MyKinsta.
Lägg till dina GCP-legitimationsuppgifter i MyKinsta.

Välj sedan om du vill säkerhetskopiera webbplatsens filer, databas eller båda sakerna. Du kan välja mellan månatliga och veckovisa säkerhetskopior.

När du har gjort dina val så trycker du på Nästa för att fortsätta.

Ange säkerhetskopieringstyp och frekvens för dina externa säkerhetskopior.
Ange säkerhetskopieringstyp och frekvens för dina externa säkerhetskopior.

Slutligen så granskar du informationen om prenumerationen för extern säkerhetskopiering och dina inställningar. Om du behöver göra några ändringar i alternativen för säkerhetskopiering så trycker du på knappen Tillbaka. Om allt ser bra ut så trycker du på Aktivera externa säkerhetskopior för att slutföra installationen.

Bekräfta ditt externa säkerhetskopierings-tillägg.
Bekräfta ditt externa säkerhetskopierings-tillägg.

Du bör nu se tillägget i avsnittet Externt på din sida för säkerhetskopiering.

Tillägget för externa säkerhetskopior från Google Cloud Storage.
Tillägget för externa säkerhetskopior från Google Cloud Storage.

Tilläggsmodul för externa säkerhetskopior med Amazon S3

Om du vill använda Amazon S3 för dina externa säkerhetskopior så måste du:

 1. Skapa en Amazon S3 Bucket.
 2. Skapa en AWS-användare.
 3. Konfigurera tillägget för externa säkerhetskopior i MyKinsta.

Om du behöver mer information om stegen i Amazon Web Services (AWS) så kan du läsa vår guide om att skapa och konfigurera en Amazon S3 Bucket.

Konfigurera tillägget för externa säkerhetskopior i MyKinsta

För att konfigurera tillägget för externa säkerhetskopior i MyKinsta så behöver du tre delar av informationen från Amazon S3 för att länka din Storage Bucket till Kinsta’s verktyg för externa säkerhetskopior:

 1. Namn på AWS S3-skopan
 2. ID för AWS-åtkomstnyckel
 3. AWS hemlig åtkomstnyckel

När du har dessa uppgifter och är redo att addera tillägget för externa säkerhetskopior i din plan så loggar du in på MyKinsta, klickar på WordPress-webbplatser > webbplatsnamn > Säkerhetskopior > Externa och klickar sedan på knappen Välj under alternativet Amazon S3.

Välj alternativet Amazon S3 för externa säkerhetskopior.
Välj alternativet Amazon S3 för externa säkerhetskopior.

Fyll i formuläret för lagringsinformation med din S3- och IAM-användarinformation:

 1. I fältet AWS S3 bucket-namn så klistrar du in namnet på din S3-bucket.
 2. Gå sedan till fältet ID för AWS-åtkomstnyckel och klistra in din IAM-användares ID för åtkomstnyckel.
 3. När du är i fältet AWS hemlig åtkomstnyckel så klistrar du in din IAM-användares hemliga accessnyckel.
 4. Om du vill säkerhetskopiera din webbplats till en unik webbplatsspecifik mapp så markerar du rutan Skapa undermapp med webbplatsnamn. Klicka på Nästa för att gå vidare till nästa steg.
Lägg till dina AWS-legitimationsuppgifter i MyKinsta.
Lägg till dina AWS-legitimationsuppgifter i MyKinsta.

Välj sedan om du vill säkerhetskopiera webbplatsens filer, databas eller båda. Du kan även välja mellan månatliga och veckovisa säkerhetskopior. När du har gjort dina val så trycker du på Nästa för att fortsätta.

Ange säkerhetskopieringstyp och frekvens för dina externa säkerhetskopior.
Ange säkerhetskopieringstyp och frekvens för dina externa säkerhetskopior.

Slutligen så granskar du uppgifterna om abonnemanget för extern säkerhetskopiering och ditt val av inställningar. Om du behöver göra några ändringar i alternativen för säkerhetskopiering så trycker du på knappen Tillbaka. Om allt ser bra ut så trycker du på Aktivera externa säkerhetskopior för att slutföra installationen.

Bekräfta konfigurationen av din externa säkerhetskopiering.
Bekräfta konfigurationen av din externa säkerhetskopiering.

Du bör nu se tillägget i avsnittet Externt på din sida för säkerhetskopiering.

Tilläggsmodul för externa Amazon S3-backuper.
Tilläggsmodul för externa Amazon S3-backuper.

Så här tar du bort tillägget för externa säkerhetskopior

För att ta bort (och stoppa) tillägget för externa säkerhetskopior, gå till WordPress-webbplatser > webbplatsnamn > Säkerhetskopiering och klicka på knappen Inaktivera.

Ta bort tilläggsmodulen för externa säkerhetskopior.
Ta bort tilläggsmodulen för externa säkerhetskopior.

För att bekräfta borttagningen av tillägget för externa säkerhetskopior, klicka på Ta bort säkerhetskopior.

Bekräfta att tillägget för externa säkerhetskopior har tagits bort.
Bekräfta att tillägget för externa säkerhetskopior har tagits bort.

Sammanfattning

Kinsta’s tilläggsmodul för externa säkerhetskopior ger dig ett enkelt sätt att lagra säkerhetskopior av WordPress-webbplatser i din bucket för Google Cloud Storage eller på Amazon S3. Om du har några frågor om vårt tillägg för externa säkerhetskopior så kan du kontakta vårt supportteam för ytterligare hjälp.