På Kinsta erbjuder vi en drifttidsgaranti som backas upp av vårt servicenivåavtal (”SLA”). Varje webbplats körs i en enda Linux-container, där databasen körs som en tjänst i WordPress-webbplatscontainern. Vi kör inte flera belastningsutjämnade instanser för varje webbplats. Om du vill lära dig mer, kolla in vår artikel om vår Kinsta-arkitektur.

Vi erbjuder flexibiliteten av användningen av en containerbaserad infrastruktur, proaktiv belastningsutjämning av vårt teknikteam och användningen av en förstklassig molnleverantör i Google Cloud Platform. Tack vare detta så kan vi erbjuda en SLA-stödd 99.9 % upptidsgaranti.

Drifttidsövervakning och aviseringar

Vi övervakar drifttiden för alla WordPress-webbplatser på vår plattform och kontrollerar din webbplats varannan minut. Om vår övervakning upptäcker att en webbplats inte blir inläst jobbar våra tekniker snabbt för att återställa tjänsten till webbplatsen.

Om ett av felen nedan upptäcks på din WordPress-webbplats, när webbplatsövervakningsaviseringar är aktiverade i MyKinsta (Användarinställningar > Aviseringar), skickar vi ett e-postmeddelande till dig för att meddela att din webbplats behöver kritisk uppmärksamhet:

 • Webbplatsfel – Vi använder ett specialbyggt verktyg för att övervaka vår infrastruktur. Om vi upptäcker fel eller problem på din webbplats skickar vi ett e-postmeddelande till dig.
 •  DNS-fel En korrekt DNS-konfiguration har en avgörande betydelse för din WordPress-webbplats. Om vi upptäcker att webbplatsens DNS inte är korrekt riktat mot Kinsta skickar vi ett meddelande direkt.
 • SSL-fel – Om det finns ett konfigurationsproblem med din domän och SSL-certifikatet upphör att gälla meddelar vi dig.
 • Domänutgång – Om vi upptäcker en utgången domän som har tilldelats din Kinsta-webbplats skickar vi en varning till dig.

Anteckningar om WordPress-webbplatsövervakning

Några scenarier som kan störa vår drifttidsövervakning är:

 • Lösenordsskydd (grundläggande autentisering). Om detta är aktiverat returnerar din webbplats ett 401-fel till vår bildskärm.
 • En webbplats i underhållsläge (Det kan vara fallet när uppdateringar körs eller om ett plugin för underhållsläge är aktiverat) kan returnera ett 503-svar, vilket förhindrar övervakning.
 • Vi kan inte övervaka icke WordPress-webbplatser.
 • Bott-blockeringstjänst eller plugin. Om du blockerar alla bottar eller om du har blockerat vår användaragent kinsta-bot kommer vår bildskärm att få en 406-svarskod och kommer inte att kunna övervaka webbplatsen.
 • Om vår drifttidsövervakares IP-adress(er) eller ursprungsland (geoblockering) blockeras förhindras övervakningen. Om du aktiverar dessa funktioner på Kinsta’s servrar kan vi lägga till undantag så att vår bildskärm inte blockeras.
 • Anpassade cachelagringsregler och konfigurationer på CDN, proxy eller säkerhetstjänster kan orsaka problem. Cachelagring av allt, inklusive Kinsta’s HEAD-begäran, kommer att störa vår övervakning.
 • Webbplatser med omvända proxykonfigurationer där den primära domänen inte omdirigeras till mål-webbadressen kan inte övervakas.
 • Om den primära domänen inte fungerar ihop med installationen där den har lagts till, eller om den har en omdirigering till en annan domän (listad i samma webbplats domänlista).