När CDN är aktiverat kommer inställningarna för kodminifiering att vara tillgängliga. Minifiering tar bort onödiga tecken som kommentarer och blanksteg från koden.

Dessa tecken är bra för människorna som redigerar koden, men onödiga för webbläsarna. Om du tar bort dem optimeras koden, sidstorleken minskar och sidinläsningstiden minskar.

Aktivera kodminifiering

Klicka på knappen Inställningar för att konfigurera önskade inställningar för kodminifiering.

Inställningar för kodminifiering för CDN i MyKinsta.
Inställningar för kodminifiering för CDN i MyKinsta.

I den visade popup-modalen för Kodminifiering väljer du CSS, JS eller båda och klickar på knappen Ändra inställningar för att spara dina inställningar.

Spara inställningar för kodminifiering för CDN.
Spara inställningar för kodminifiering för CDN.

Viktiga kommentarer

 • Var noga med att kontrollera din webbplats efter att ha aktiverat kodminifiering. Vissa webbläsare kan ha problem med minifierade objekt. Om du upplever några problem på din webbplats ska du inaktivera kodminifiering.
 • Det kan ta några minuter innan kodminifieringen kommer igång.
 • Om du har ditt eget Cloudflare-konto måste du rensa cacheminnet på Cloudflare (antingen i Cloudflare-instrumentpanelen eller Cloudflare-pluginet) för att minifieringen ska fungera.
 • Alla filer som slutar på .css eller .js och som serveras över den Kinsta-hostade domänen kommer att minifieras, beroende på vilken filtyp som du aktiverar minifiering för eller om du aktiverar den för båda. Om du exempelvis hostar example.com med oss och väljer att minifiera CSS-filer kommer både example.com/wp-content/themes/yourtheme/style.css och example.com/wp-content/plugins/woocommerce/some-file.css att minifieras, men externt länkade tillgångar som twitter.com/styles/example-shared.css kan inte minifieras av det här verktyget.

Sök efter kodminifiering

 1. Besök din webbplats och öppna utvecklarverktyget i din webbläsare.
 2. Under fliken Nätverk dubbelklickar du på en JS- eller CSS-fil för att öppna den i en ny flik. Var noga med att välja en som inte tidigare har minifierats av ditt tema eller ett plugin.
 3. Kontrollera filen för tomt utrymme eller kommentarer. Om du ser några JS- eller CSS-filer som inte är minifierade rensar du CDN-cachen, laddar om sidan ett par gånger och kontrollerar JS- eller CSS-filerna igen.
 4. Om filerna inte minifieras efter att CDN-cachen har rensats startar du en ny chatt med vårt supportteam och meddelar dem webbadresserna till de filer som inte är minifierade.

Fördelar med kodminifiering med CDN

Denna minifiering görs på Cloudflare’s sida och cachelagras även där, så det finns några fördelar jämfört med kodminifiering med ett plugin:

 • Servern behöver inte använda resurser (CPU/minne/lagring) för att minifiera filerna. Cloudflare hanterar det på sin sida.
 • Din server behöver inte heller betjäna de minifierade filerna vid ett senare tillfälle. Cloudflare betjänar dem direkt från den server som ligger närmast besökaren som gör begärandet.
 • Cloudflare minifierar filerna i bakgrunden, så det första begärandet till en ännu inte minifierad tillgång försenas inte av Cloudflare’s process för att göra den minifierad. Nästa begäran till den resursen ska få den cachelagrade, minifierade versionen.