Tillägg

En återkommande/pågående tjänst som inte är en hosting-tjänst; exempelvis tillägget databasdiskutrymme.

Applikation

Inom ramen för Kinsta’s applikations-hosting är en applikation en uppsättning instruktioner som utförs av en server för att utföra en eller flera uppgifter. Vår nuvarande infrastruktur är utformad för att betjäna och stödja distribueringen av applikationer med en server bakom applikationen.

Applikationshosting

En av Kinsta’s hosting-tjänster. Det är en plattform som en tjänst (PaaS) som ger dig de verktyg som du behöver för att distribuera applikationer från ett Git-arkiv.

Artefaktregistret

Platsen där byggda avbildningar lagras. Varje applikation har en enda avbildning som kan förvandlas till en container.

Automatisk distribuering

När Automatisk distribuering vid utförande är aktiverad och ett nytt utförande görs till standardgrenen i ditt Git-arkiv kommer en ny version av applikationen att distribueras från MyKinsta.

Bakgrundsjobb

En process som liknar ett Cron job, där ett specificerat kommando utförs vid en viss tidpunkt eller i ett visst intervall.

Byggtid

Den tid som det tar för en avbildning att byggas från en applikations källkod. Byggandet utförs på maskiner som är speciellt avsedda för att bygga avbildningar. Det finns flera byggmaskinstorlekar och du kan välja mellan dessa maskiner beroende på de resurser som krävs för att bygga applikationen. Byggtiden faktureras med olika priser, separat från din applikations hosting-pods.

Buildpack

Buildpacks är skript som körs när en applikation distribueras. De används för att installera beroenden för din applikation och konfigurera din miljö.

Utförande

Ett utförande(commit) registrerar ändringar av en eller flera filer i en Git-gren och tilldelar ett unikt ID (kallat SHA eller hash) som identifierar de specifika ändringarna och när ändringarna gjordes.

Samtidiga anslutningar/användare

Samtidiga anslutningar är anslutningar som sker samtidigt (dvs. på samma gång). Även om det finns ett samband mellan samtidiga anslutningar och användare, så är det inte alltid ett direkt 1:1-förhållande. En användare kan skapa flera anslutningar, beroende på deras handlingar och beroende på applikationens kod.

En applikations maximala samtidiga anslutningar beror på ett antal faktorer, inklusive dess kod, användares användningsmönster, osv. För att beräkna detta antal så måste du känna till din applikations resursförbrukning. Det finns ett antal belastningstestverktyg som du kan använda för att skicka samtidiga anslutningar till applikationen och se resursanvändningen under den tiden:

Anslutning

Anslutningar är det sätt som applikationen kommunicerar på.

Med en extern anslutning kan din databas kommunicera med en extern applikation. Detta skulle användas i en situation där du endast hostar din databas hos oss, men inte frontend-applikationen i din applikation. Eftersom en extern anslutning gör en tur-och-retur-resa via internet är den mycket långsammare än en intern anslutning.

En intern anslutning stannar inom vårt nätverk och är därför mycket snabbare och säkrare. Vi rekommenderar den här metoden om du både hostar din frontend och din databas hos Kinsta.

Databas

En samling data som lagras på ett organiserat sätt så att den kan hämtas eller uppdateras effektivt.

Distribuering

En distribuering är en ombyggnad av din applikation i en ny container. Detta görs vanligtvis efter uppdatering av applikationens kod, men kan konfigureras så att det sker automatiskt (se automatisk distribuering ovan). Distribueringen anropar eventuella buildpacks och tillämpar eventuella miljövariabler varje gång som applikationen distribueras.

Miljövariabler

Variabler som API-nycklar, uppgifter om databasanslutning eller andra konfigurationsvärden eller hemligheter. Genom att använda miljövariabler kan du undvika att lägga in denna information i din kod som klartext (okrypterad text).

Git-arkiv

I ett Git-arkiv sparas din applikationskod och historiska versioner av den koden.

Instans

Se Pod nedan.

Loggar

Körtidsloggar från applikationens byggprocess.

Pod

En Pod är en behållare som kör en process. Varje pod har en podstorlek som definierar de resurser som är tillgängliga för podden i form av processor och RAM-minne.

Processer

Den minsta enheten som du kan distribuera i vår applikations-hosting. Även om detta vanligtvis är en väldefinierad enhet som en frontend för en webbapplikation, kan den även fungera som backend för en mobilapplikation. Även om detta vanligtvis är väldefinierat är det upp till dig att bestämma vad du vill köra inom en Pod eller vad som utgör en process. Det är möjligt att köra flera processer inom en pod, men poddens resurser kommer att delas upp mellan dessa processer.