Applikation

Inom ramen för Kinsta’s applikations-hosting är en applikation en uppsättning instruktioner som utförs av en server för att utföra en eller flera uppgifter. Vår nuvarande infrastruktur är utformad för att betjäna och stödja distribueringen av applikationer med en server bakom applikationen.

Automatisk distribuering

När Automatisk distribuering vid utförande är aktiverad och ett nytt utförande görs till standardgrenen i ditt Git-arkiv kommer en ny version av applikationen att distribueras från MyKinsta.

Bakgrundsjobb

En process som liknar ett Cron job, där ett specificerat kommando utförs vid en viss tidpunkt eller i ett visst intervall.

Buildpack

Buildpacks är skript som körs när en applikation distribueras. De används för att installera beroenden för din applikation och konfigurera din miljö.

Utförande

Ett utförande(commit) registrerar ändringar av en eller flera filer i en Git-gren och tilldelar ett unikt ID (kallat SHA eller hash) som identifierar de specifika ändringarna och när ändringarna gjordes.

Anslutning

Anslutningar är det sätt som applikationen kommunicerar på.

Med en extern anslutning kan din databas kommunicera med en extern applikation. Detta skulle användas i en situation där du endast hostar din databas hos oss, men inte frontend-applikationen i din applikation. Eftersom en extern anslutning gör en tur-och-retur-resa via internet är den mycket långsammare än en intern anslutning.

En intern anslutning stannar inom vårt nätverk och är därför mycket snabbare och säkrare. Vi rekommenderar den här metoden om du både hostar din frontend och din databas hos Kinsta.

Databas

En samling data som lagras på ett organiserat sätt så att den kan hämtas eller uppdateras effektivt.

Distribuering

En distribuering är en ombyggnad av din applikation i en ny container. Detta görs vanligtvis efter uppdatering av applikationens kod, men kan konfigureras så att det sker automatiskt (se automatisk distribuering ovan). Distribueringen anropar eventuella buildpacks och tillämpar eventuella miljövariabler varje gång som applikationen distribueras.

Miljövariabler

Variabler som API-nycklar, uppgifter om databasanslutning eller andra konfigurationsvärden eller hemligheter. Genom att använda miljövariabler kan du undvika att lägga in denna information i din kod som klartext (okrypterad text).

Git-arkiv

I ett Git-arkiv sparas din applikationskod och historiska versioner av den koden.

Instans

Se Pod nedan.

Loggar

Körtidsloggar från applikationens byggprocess.

Pod

En Pod är en behållare som kör en process. Varje pod har en podstorlek som definierar de resurser som är tillgängliga för podden i form av processor och RAM-minne.

Processer

Den minsta enheten som du kan distribuera i vår applikations-hosting. Även om detta vanligtvis är en väldefinierad enhet som en frontend för en webbapplikation, kan den även fungera som backend för en mobilapplikation. Även om detta vanligtvis är väldefinierat är det upp till dig att bestämma vad du vill köra inom en Pod eller vad som utgör en process. Det är möjligt att köra flera processer inom en pod, men poddens resurser kommer att delas upp mellan dessa processer.