Vi erbjuder dagliga automatiska WordPress-säkerhetskopior, samt system-genererade säkerhetskopior för alla webbplatser på ditt konto. Dessa säkerhetskopior är tillgängliga som återställnings-punkter i MyKinsta’s instrumentpanel, tillsammans med dina manuella säkerhetskopior. Följ stegen nedan om hur du skapar en säkerhetskopia på WordPress.

WordPress Säkerhetskopior

Varje säkerhetskopia är en exakt ögonblicksbild av den här miljöns filer, databas, omdirigeringar och Nginx-konfiguration när säkerhetskopian skapades. När du återställer en säkerhetskopia återställs alla ändringar i webbplats-filerna. Observera att tidsstämplarna för säkerhetskopior baseras på din lokala systemtid och inte på tidszonen för den region som webbplatsen hostas i.

När du återställer en säkerhetskopia återställs alla ändringar i webbplatsfilerna, databasen, omdirigeringarna och Nginx-konfigurationen till den tidpunkt då säkerhetskopian skapades.

Säkerhetskopiorna på WordPress finns under fliken backup på var och en av dina webbplatser och är indelade i fem olika avsnitt:

Säkerhetskopior i MyKinsta.
Säkerhetskopior i MyKinsta.

Hur man skapar en säkerhetskopia på WordPress

Steg 1

I MyKinsta går du till din webbplats och klickar på fliken Säkerhetskopior. Klicka sedan på fliken Manuell och klicka på Säkerhetskopiera nu för att manuellt skapa en extra säkerhetskopia.

Skapa säkerhetskopia på WordPress i MyKinsta.
Skapa säkerhetskopia på WordPress i MyKinsta.

Steg 2

Ge din säkerhetskopia på WordPress en kort identifierare. Den får bara innehålla bokstäver och siffror (inga blanksteg eller specialtecken). Klicka sedan på Skapa säkerhetskopiering.

Namn WordPress säkerhetskopia.
Namn WordPress säkerhetskopia.

Olika antal säkerhetskopior

Beroende på vilken plan du använder kan antalet tillgängliga säkerhetskopior variera (Det totala beloppet innehåller både automatiska och manuella säkerhetskopior.).

Tillägg för säkerhetskopiering per timme

Vi har timvis-tillägg backup tillgängliga för er som behöver ytterligare återställningspunkter. Du hittar denna under Backup – fliken på dina enskilda webbplatser. Vid sidan av den dagliga, manuella, systemgenererade och nedladdningsbara säkerhetskopior finns det ett alternativ som heter Timvis.

Timvis-backup alternativ i MyKinsta.
Timvis-backup alternativ i MyKinsta.

Du har nu två alternativ:

6 timmars säkerhetskopior

Säkerhetskopior varje timme

För att aktivera en av dessa, klicka bara på Välj-knappen. Du kommer inte att faktureras omedelbart. Du debiteras för tillägget i början av nästa faktureringsperiod. Fakturan innehåller tilläggskostnaden för resten av faktureringsperioden och kostnaden för följande faktureringsperiod.

Aktivera 6-timmars säkerhetskopior i MyKinsta.
Aktivera 6-timmars säkerhetskopior i MyKinsta.

Du kan visa och återställa dina tim-säkerhetskopior när som helst från fliken Säkerhetskopior samt göra ändringar i tillägget (uppgradera/nedgradera frekvensen eller avbryta). Det bör än en gång förtydligas att detta är ytterligare återställnings-punkter. När du har tillägget för säkerhetskopiering per timme aktiverat tas fortfarande automatiska dagliga säkerhetskopior som är tillgängliga för återställning.

Tim-säkerhetskopior aktiverade i MyKinsta.
Tim-säkerhetskopior aktiverade i MyKinsta.

Nedladdningsbara säkerhetskopior

Du kan ladda ner en arkivfil (.zip) som innehåller hela din WordPress-webbplats. Arkivfilen innehåller webbplatsens filer samt SQL-filen som innehåller innehållet i databasen.

En säkerhetskopia innehåller inga MyKinsta-inställningar eller anpassade konfigurationer på serversidan, till exempel:

Nedladdningsbara säkerhetskopior finns i MyKinsta’s instrumentpanel. Du hittar dessa under fliken Säkerhetskopior på dina enskilda webbplatser. Förutom dagliga, tim-, manuella och system-genererade säkerhetskopior finns det ett till alternativ som heter Ladda ner.

Nedladdningsbara säkerhetskopior i MyKinsta.
Nedladdningsbara säkerhetskopior i MyKinsta.

Steg 1

Klicka på Skapa säkerhetskopiering nu. Det kan ta flera minuter att skapa säkerhetskopian beroende på webbplatsens storlek. När den är klar får du ett meddelande via MyKinsta’s instrumentpanel och även ett e-postmeddelande med en nedladdnings-länk.

Nedladdningsbar backup meddelande e-post.
Nedladdningsbar backup meddelande e-post.

Steg 2

Klicka på länken ”Ladda ner säkerhetskopian nu!” i e-postmeddelandet eller knappen Ladda ned i MyKinsta’s instrumentpanel.

Ladda ner WordPress-säkerhetskopia i MyKinsta.
Ladda ner WordPress-säkerhetskopia i MyKinsta.

Säkerhetskopian är en ZIP-fil. Den innehåller alla din webbplats-filer och en mysql-database-backup.sql fil.

WordPress webbplats-filer och databas
WordPress webbplats-filer och databas

Externa säkerhetskopior

Du kan automatiskt säkerhetskopiera din WordPress-webbplats till Amazon S3 eller Google Cloud Storage med vårt tillägg för externa säkerhetskopior. Externa säkerhetskopior kan konfigureras för antingen vecko- eller månadsfrekvens, och du har även ett val mellan att säkerhetskopiera dina filer, WordPress-databasen eller båda.

Vår externa säkerhetskopieringsfunktion låter dig skapa säkerhetskopior utanför webbplatsen i din katastrofåterställnings-strategi utan att du behöver konfigurera komplexa WordPress-plugins bara för att ansluta till en extern lagringsleverantör.

Aktivera externa säkerhetskopior i MyKinsta.
Aktivera externa säkerhetskopior i MyKinsta.

Det externa säkerhetskopieringstillägget är tillgängligt för alla Kinsta-kunder för $ 2 per månad för varje webbplats plus $ 1 / GB för extern bandbredd.

Om du vill aktivera externa säkerhetskopior för din WordPress-webbplats går du  till Webbplatser > [din webbplats] > Säkerhetskopior > Externa. Härifrån kan du välja antingen Amazon S3 eller Google Cloud Storage för din externa lagringsintegrering.

Återställa säkerhetskopior i WordPress

Du kan återställa automatiska, manuella och system-genererade säkerhetskopior. För att återställa din WordPress-webbplats kan du helt enkelt klicka på Återställ knappen bredvid säkerhetskopian du vill återställa. Beroende på hur stor din webbplats är kan det ta ett par minutrar. Medan återställningen pågår kommer du inte att kunna komma åt din webbplats i administratörs-panelen, vi visar dig en vänlig påminnelse om restaureringsprocessen.

När återställningen är klar uppdateras administratörs-panelen automatiskt och du har tillgång till webbplatsen igen.

Vid återställning av en säkerhetskopia genereras en ny säkerhetskopia som återspeglar tillståndet på din webbplats precis innan du återställde den. Detta är praktiskt om du vill ångra återställningen.

Återställa nedladdningsbara säkerhetskopior

Att återställa en nedladdningsbar säkerhetskopia i MyKinsta kräver några ytterligare steg. Låt oss gå igenom hur du återställer en nedladdningsbar säkerhetskopia till en befintlig Kinsta-webbplats. Du kan tillämpa samma steg på en nyskapad webbplats. Packa först upp din nedladdningsbara säkerhetskopia. Du bör se en mapp strukturerad som en skärmdump nedan. Den här mappen innehåller webbplatsens filer samt en kopia av din WordPress-databas.

En nedladdningsbar säkerhetskopia från MyKinsta.
En nedladdningsbar säkerhetskopia från MyKinsta.

Anslut sedan till Kinsta-servern med din favorit-SFTP-klient och navigera till den ~/public mappen. Om det finns befintliga filer i den här mappen går du vidare och tar bort dem. När mappen är tom överför du webbplatsfilerna  (exklusive filen mysql-database-backup.sql)  från den nedladdningsbara säkerhetskopian till ~/public mappen.

När filerna har överförts öppnar du wp-config.php-filen och verifierar att DB_NAME, DB_USER och DB_PASSWORD matchar autentiseringsuppgifterna under Databasåtkomst i mykinsta-instrumentpanelen.

Autentiseringsuppgifter för databasåtkomst i MyKinsta.
Autentiseringsuppgifter för databasåtkomst i MyKinsta.

Därefter måste du ta bort de befintliga databastabellerna och ladda upp databasfilen från den nedladdningsbara säkerhetskopian. Till att börja med loggar du in på webbplatsens phpMyAdmin och bläddrar ner till botten av sidan. Klicka på kryssrutan bredvid Kontrollera alla och använd listrutan för att välja alternativet Släpp. Du uppmanas då att bekräfta databasfrågan. Välj ”Ja” för att slutföra borttagningsprocessen.

Släpp databastabeller i PHPMyAdmin.
Släpp databastabeller i PHPMyAdmin.

Klicka sedan på fliken ”Importera” i phpMyAdmin. Klicka på Välj fil under Filer att importera och välj filen mysql-database-backup.sql från din nedladdningsbara säkerhetskopia. Du kan lämna de andra alternativen i standardinställningen. Om du vill slutföra databasimporten bläddrar du nedåt och klickar på knappen Kör.

Importera en MySQL-databas via phpMyAdmin.
Importera en MySQL-databas via phpMyAdmin.

När databasen har importerats kan du se databastabellerna från den nedladdningsbara säkerhetskopian. Om du stöter på ett timeout-problem under databasimporten är det möjligt att databasfilen är för stor för phpMyAdmins webbuppladdare. Om så är fallet kan du försöka ladda upp databasfilen till webbplatsens ~/private mapp och importera den via kommandoraden. Om du är osäker på hur du gör detta, kan du ladda upp din SQL-fil till din ~/private mapp och kontakta vårt supportteam för ytterligare hjälp.

En lyckad databasimport i phpMyAdmin.
En lyckad databasimport i phpMyAdmin.

Återställa säkerhetskopior i WordPress till mellanlagring

För att återställa en säkerhetskopia på WordPress till mellanlagring kan du helt enkelt klicka på Återställ till mellanlagring-knappen. Beroende på hur stor din webbplats är kan det ta ett par minutrar. Du kan sedan komma åt din mellanlagrings-plats, som nu har sin egen miljö, helt skild från din live-plats.

Viktiga anmärkningar om säkerhetskopior

Här är några ytterligare saker att vara medveten om när det gäller säkerhetskopior på Kinsta.

Säkerhetskopieringar ingår inte i totalt diskutrymme

För att ge dig så mycket utrymme som möjligt utesluts säkerhetskopieringar från vår rapportering när du beräknar din totala diskutrymmes-användning. Din användning består endast av din live-webbplats filer och databas.