Kinstas APM-verktyg hjälper dig att identifiera flaskhalsar i PHP-prestanda på din WordPresswebbplats utan att behöva registrera dig för tredjeparts övervakningstjänster som New Relic.

APM-verktyget är tillgängligt utan extra kostnad på alla planer och kan vara väldigt användbart när det gäller att felsöka din webbplats. APM-verktyget är utformat för att fånga tidstämplad information om din WordPresswebbplats PHP-processer, MySQL-databasförfrågningar, externa HTTP-anrop och mycket mer.

Med APM-data kan du gräva i specifika långsamma sidinläsningar för att identifiera grundorsaken till problemet. Mer information om hur du löser prestandaproblem med APM-verktyget på olika typer av webbplatser finns i följande guider:

Tänk på att Kinstas APM-verktyg är speciellt utformat för att hjälpa dig att övervaka WordPresswebbplatser, så att använda det för att övervaka en webbplats som körs genom ett annat CMS eller ramverk kan ge dig felaktiga resultat. Således rekommenderar vi att du bara använder det för WordPresswebbplatser.

APM-verktygets terminologi

Innan vi dyker in i hur du använder APM-verktyget, låt oss definiera några viktiga termer som kommer att användas senare.

APM

APM, kort för ”Application Performance Monitoring” är ett verktyg som ger dig insikt i prestandastatistik och trender i en applikation. Kinstas APM-verktyg ger dig värdefull data om prestanda för din WordPresswebbplats.

Förfrågan

I kontexten av ett APM-verktyg hänvisar en förfrågning till ett besök på din WordPresswebbplats som kräver PHP-exekvering för att renderas. En förfrågnings-URL kan innehålla olika frågesträngsparametrar och utlöser en motsvarande transaktion.

Till exempel kommer en förfrågning om yourdomain.com/wp-cron.php?arg=1&arg2=2 utlösa en /wp-cron.php-transaktion.

Transaktion

En transaktion innebär backend-aktivitet som uppstår för att serva en förfrågan till din WordPresswebbplats. Till exempel, transaktionen för en förfrågan till /wp-login.php innehåller de enskilda PHP-processer som genererar din WordPresswebbplats inloggningssida.

Spännvidd

En spännvidd är en individuell process i en transaktion. En enda transaktion kan bestå av hundratals spännvidder ordnade hierarkiskt.

Till exempel kan en transaktion som genererar en kontosida för en WooCommerce-kund bestå av en spännvidd som bryts ner i flera databasförfrågningsspännvidder.

Transaktionsprov

Ett transaktionsprov är en vald instans av många förfrågningar till en specifik transaktionsändpunkt (t.ex. /single.php, /wp-cron.php, etc.). I APM-verktyget har du tre prover att välja mellan.

Till exempel kan APM-verktyget registrera dussintals /wp-cron.php-transaktioner. I det här fallet kommer APM-verktyget att välja ut den långsammaste transaktionen och kalla det ett transaktionsprov.

Transaktionsspår

Ett transaktionsspår är en komplett tidslinje för alla processer som inträffade i ett transaktionsprov. I vårt APM-verktyg är ett transaktionsspår en lista över spännvidder med motsvarande information om varaktighet och tidsstämpel.

Transaktionsspårstidslinje för ett transaktionsprov
Transaktionsspårstidslinje för ett transaktionsprov

Stackspår

Ett stackspår är en detaljerad processuppdelning för en enskild spännvidd. Stackspår är användbara för djupgående felsökning. De innehåller mycket detaljerad information om PHP-koden som exekverades, ner på detaljer som specifika PHP-filer och kodrader.

Ett stackspår för en spännvidd
Ett stackspår för en spännvidd

Så här aktiverar du Kinstas APM-verktyg

Som standard är APM-verktyget inaktiverat. Eftersom APM-verktyget kräver ytterligare serverresurser rekommenderar vi att du bara aktiverar det när du aktivt felsöker ett prestandaproblem på din WordPresswebbplats.

För att aktivera APM-verktyget, logga in på MyKinsta, välj den webbplats som du vill övervaka, navigera till din webbplats APM-flik och klicka på knappen Aktivera APM.

Klicka på knappen Aktivera APM för att aktivera det i MyKinsta.
Klicka på knappen Aktivera APM för att aktivera det i MyKinsta.

Välj sedan en övervakningstid för Kinsta APM. Du kan välja mellan 2 timmar, 4 timmar, 12 timmar och 24 timmar. Eftersom Kinsta APM kan reducera webbplatsens prestanda rekommenderar vi inte att du har den aktiverad under en längre tid. När du har valt en övervakningstid klickar du på Aktivera övervakningstid för att starta Kinsta APM.

Välj Kinsta APM-övervakningstid och aktivera.
Välj Kinsta APM-övervakningstid och aktivera.

Ge verktyget 5-10 minuter för att börja samla in data, du kan sedan se den informationen under APM-fliken.

Kinsta APM inaktiveras automatiskt efter att övervakningstiden har passerat. Om du vill stänga av övervakningen tidigare, kan du klicka på kebabmenyn (tre punkter) och välja Inaktivera från rullgardinsmenyn.

Inaktivera APM i MyKinsta.
Inaktivera APM i MyKinsta.

Hur man väljer en tidsram för övervakning av data

APM-verktyget visar som standard övervakningsdata från de senaste 60 minuterna. Datatidsramen är dock anpassningsbar och du kan välja mellan alternativen nedan.

 • 30 minuter
 • 60 minuter
 • 2 timmar
 • 4 timmar
 • 12 timmar
 • 24 timmar

För att ändra den här inställningen, kan du klicka på tidsramsknappen uppe till höger i sektionen Övervakningsresultat och välj ett alternativ i det modal/popup-fönster som visas. Klicka på knappen Använd tidsram för att ställa in den nya tidsramen.

Ändra tidsramen för APM's övervakning av data.
Ändra tidsramen för APM’s övervakning av data.

Hur man uppdaterar övervakning av data

Kinstas APM-verktyg visar prestandaövervakningsdata baserat på den inställda tidsramen (t.ex. de senaste 30 minuterna, de senaste 60 minuterna etc.). För att förhindra förvirring uppdaterar APM-verktyget inte data automatiskt. För att uppdatera APM-verktyget och visa senaste data från den valda tidsramen, klicka på uppdateringsikonen (redo) uppe till höger i sektionen Övervakningsresultat.

Klicka på uppdateringsikonen (redo) för att uppdatera APM's övervakning av data.
Klicka på uppdateringsikonen (redo) för att uppdatera APM’s övervakning av data.

Så här läser du APM-verktygets insikter

Eftersom dataloggningen inte startar förrän efter att APM-verktyget har aktiverats måste du ge det lite tid att samla in prestandadata för din webbplats. Vi rekommenderar att du väntar 5-10 minuter innan du inspekterar dina övervakningsdata.

Efter detta kan viktiga insikter hittas i sektionen Övervakningsresultat. Den här sektionen innehåller 4 flikar, som vi kommer att granska mer detaljerat nedan: Transaktioner, WordPress, Databas och Externt.

Fliken för APM's övervakningsresultat: Transaktioner, WordPress, Databas och Externt.
Fliken för APM’s övervakningsresultat: Transaktioner, WordPress, Databas och Externt.

Det finns några vanliga kolumner som du kan se på varje flik:

 1. Total varighet (%): Procentandelen tid, i förhållande till total varaktighet, som förbrukas av alla förfrågningar till en transaktionsslutpunkt inom den valda tidsramen. Varaktighetsprocenten beräknas med värdena av den totala varaktigheten (som är summan av varaktigheten för alla begäranden till en viss slutpunkt), så det representerar inte varaktigheten för ett enskilt transaktionsprov.
 2. Total varaktighet: Den totala tid som förbrukas av en transaktions ändpunkt inom den valda tidsramen. Observera att varaktigheten avser summan av varaktigheten för alla förfrågningar till en viss ändpunkt och representerar inte varaktigheten för ett enskilt transaktionsprov.
 3. Max varaktighet: Det långsammaste transaktionsprovets varaktighet från den valda tidsramen.
 4. Genomsnittlig varaktighet: Genomsnittet av alla transaktionsprovs varaktighet från den valda tidsramen.
 5. Frekvens Per Min: Antalet gånger en transaktion har körts i genomsnitt per minut inom den valda tidsramen.

När du navigerar genom din data ser du även dessa vanliga datauppgifter:

Transaktionsprov

När du klickar på en transaktion visas en modal med upp till tre transaktionsprover från den valda tidsramen.

 1. Långsammast prov – det långsammaste transaktionsprovet.
 2. 95:e procentenheten – en transaktion i 95:e procentenheten (95% av transaktionerna är snabbare än detta transaktionsprov).
 3. 50:e procentenheten – en transaktion i den 50:e procentenheten (50% av transaktionerna är snabbare än detta transaktionsprov), även kallad medianen. Du kan se detta som den typiska varaktigheten eftersom det finns exakt lika stor mängd långsammare och snabbare prover än detta.
Transaktionsprovsmodulen i APM-verktyg.
Transaktionsprovsmodulen i APM-verktyg.

Du kan se ett, två eller tre exempel. Samma transaktion kan exempelvis vara det långsammaste exemplet och den 95:e percentil-transaktionen.

Modulen Transaktionsprover visar också användbar information om varje transaktionsprov, inklusive tidsstämpel, transaktionsändpunkt, förfrågnings-URL och varaktighet.

Exempel på enskilda transaktioner

Om du klickar på ett transaktionsprov i modulen kommer du till en dedikerad sida för det valda provet. Denna Transaktionsprov-sida innehåller provets tidsstämpel, transaktionsändpunkten, URL, varaktighet, HTTP-statuskod och en fullständig transaktionsspårstidslinje.

Transaktionsexempel med spårningstidslinje i Kinstas APM.
Transaktionsexempel med spårningstidslinje i Kinstas APM.
 1. Tidsstämpel: datum och tid för transaktionsprovet.
 2. Transaktion: PHP-ändpunkten för transaktionsprovet (t.ex. /wp-cron.php, /single.php, etc.).
 3. URL: den specifika webbadressen till transaktionsprovet.
 4. Varaktighet: transaktionsprovets varaktighet i millisekunder.
 5. Resultat: transaktionens HTTP-statuskod. Om du ser ett ”HTTP 200”-resultat betyder det att transaktionen var långsam, men framgångsrik i slutändan. Men om du ser ett ”HTTP 503”-resultat kan det innebära att transaktionen fick en timeout.

Varje transaktionsprov har sin egen permalänk eller unik URL. Detta gör det enkelt att referera till och dela ett specifikt transaktionsprov med dina kollegor eller Kinstas supportteam. Obs: din kollega eller utvecklare måste ha åtkomst till webbplatsen i MyKinsta för att kunna se transaktionsexemplet.

Transaktionsprovets permalänk.
Transaktionsprovets permalänk.

Transaktionsspårstidslinje

Förutom grundläggande transaktionsinformation ger APM-verktyg dig också en mer detaljerad transaktionsspårtidslinje. Inom transaktionsspårtidslinjen kan du se en stegvis presentation av spännvidder – PHP-processer, MySQL-databasförfrågningar och externa anrop för ett visst transaktionsprov.

Du kan sortera intervallen efter Varaktighet (tid) eller Varaktighet (%) i stigande eller fallande ordning genom att klicka på kolumnnamnet. Detta är användbart för att snabbt identifiera de transaktioner som körs längst.

Varje spännvidd har också en tillhörande varaktighet och relativ tidsstämpel, så att du snabbt kan identifiera den längsta och mest problematiska delen av förfrågningen.

I förhållande till transaktionsprovets totala varaktighet visar vi:

 • Spännvidder med mer än 5% varaktighet i orange
 • Spännvidder med mer än 25% varaktighet i rött

Dessa markeringar hänvisar alltid till den relativa varaktigheten av spännvidden i sitt eget provs kontext. Så om du ser något rött, ta alltid hänsyn till att det alltid jämförs med det givna provet (och din webbplats eller webbapp kanske inte är så långsam).

Observera att för MySQL- och Redis-förfrågningar inkluderar vi inte spännvidder kortare än 0,001 ms. För icke-databasrelaterade spännvidder är tröskeln 1 ms. Vi utesluter avsiktligt korta spännvidder eftersom registrering av ett stort antal snabba element kan påverka prestandan på din webbplats och ger inte så mycket användbara data.

Tidslinje för transaktionsspårning för ett transaktionsprov.
Tidslinje för transaktionsspårning för ett transaktionsprov.

Denna detaljerade spårtidslinje är mycket användbar för felsökning av prestandaproblem eftersom det hjälper dig att hitta exakt var flaskhalsen är.

Till exempel kan du lägga märke till att /wp-admin/admin-ajax.php orsakas av långa API-förfrågningar till sociala nätverks-API:er. Beväpnad med denna kunskap kan du sedan fortsätta testa din webbplats med ditt sociala plugin inaktiverat för att se om det gör någon skillnad.

På samma sätt, om du ser en långsam transaktion till /wp-cron.php som innehåller repetitiva HTTP-förfrågningar initierade av ett cachningsplugin, kan du agera snabbt på den informationen och inaktivera funktionaliteten att förladda cache.

Spännviddsdetaljer

Om du klickar på en spännvidd i transaktionsspårtidslinjen kan du se en detaljerad översikt med en komplett stackspårning och tillhörande information.

Om du till exempel klickar på en MySQL-förfrågningsspännvidd ser du databasförfrågningen som exekverades tillsammans med stackspåret. Genom att inspektera spännviddsdetaljer kan du få en djupare nivå av insikt i PHP-transaktioner på din WordPresswebbplats.

Räckvidds-information i tidslinjen för transaktionsspårning
Räckvidds-information i tidslinjen för transaktionsspårning

För mer specifika exempel på hur du läser och använder data från APM-verktyget, kolla in vår guide om hur du använder Kinstas APM för att diagnostisera prestandaproblem.

Övervakning av resultat

Under var och en av flikarna i Övervakningsresultat kan du visa specifika data för transaktioner, WordPress, databas och externa begäranden.

Transaktioner

Under den här fliken hittar du data om den totala transaktionstiden och de långsammaste transaktionerna.

Total transaktionstid

Diagrammet Övergripande transaktionstidsfält ger dig en visuell representation av transaktionstidsdata från den valda tidsramen. Varje stapel består av en flerfärgad uppdelning av PHP, MySQL, Redis och Externa transaktionstider. Diagrammet Total transaktionstid visar även den valda tidsramens genomsnittliga transaktionstid i det övre högra hörnet.

APM Stapeldiagram för total transaktionstid.
APM Stapeldiagram för total transaktionstid.

De långsammaste transaktionerna

De tio långsammaste PHP-transaktionerna visas i sektionen Långsammaste transaktioner under stapeldiagrammet för övergripande transaktionstid. Utöver de vanliga kolumnerna är den första kolumnen i dessa data Transaktion, som visar transaktionsslutpunkten för långsamma begäranden som har förbrukat mest PHP-tid (t.ex. /wp-cron.php, /wp-json, osv.).

De långsammaste transaktionerna i APM-verktyget.
De långsammaste transaktionerna i APM-verktyget.

Du kan klicka på varje transaktions slutpunkt för att visa transaktions-exemplen och navigera vidare till varje enskilt transaktionsexempel, spåra tidslinje, intervallinformation och stackspårning.

WordPress

Under fliken WordPress i Övervakningsresultat hittar du data som är specifika för WordPress-plugins och krokar.

Långsammast WordPress-plugins

De plugins som registreras som långsammast listas högst upp med slug (mapp / katalognamn) för pluginen i den första kolumnen, sedan kommer resten av de vanliga datakolumnerna. Du kan klicka på varje plugin-slug för att se transaktionsexemplen och navigera vidare till varje enskilt transaktionsexempel, spåra tidslinje, räckviddsinformation och stackspårning.

De långsammaste WordPress-krokarna

Under listan långsammast WordPress-plugins ser du listan över de långsammaste WordPress-krokarna. WordPress-krokar är funktioner i teman eller plugins som låter dig göra förändringar i WordPress på specifika platser i behandlingen av koden.

En krok är antingen en åtgärd eller ett filter, och krokarna i den här listan föregås av sin typ (åtgärd eller filter), följt av funktionsnamnet. Om du klickar på en krok visas transaktionsexemplen, där du kan navigera vidare till varje enskilt transaktionsexempel, spåra tidslinje, räckvidd och utföra stackspårning.

Databas

Den här fliken visar data för de långsammaste databasfrågorna och de långsammaste redis-cachetransaktionerna (om Redis är aktiverat).

De långsammaste databasfrågorna

De 10 långsammaste databasfrågorna visas i sektionen Långsammaste databasfrågor. Om du klickar på en fråga visas transaktionsexemplen, där du kan navigera längre in i varje enskilt transaktionsexempel, spåra tidslinje, räckviddsinformation och utföra stackspårning.

Den långsammaste Redis-cachen

För webbplatser med Redis-tillägget finns information om Redis-cachen i den här sektionen. Om din webbplats inte har Redis-tillägget installerat visas inga data. Om du klickar på ett cacheobjekt visas transaktionsexemplen, där du kan navigera vidare till varje enskilt transaktionsexempel, spåra tidslinje, räckviddsinformation och utföra stackspårning.

Externt

Data för de eventuella externa begäranden som din webbplats gör finns under fliken Externt. Externa begäranden är HTTP-begäranden som görs av webbplatsen till en annan plats eller server. Dessa anrop görs vanligtvis av plugins eller teman för att hämta eller skicka data eller för kommunikation med ett API.

Varje webbadress i den första kolumnen i listan följs av den HTTP-metod som används för begärandet (GET, POST, PUT, osv.). Om du klickar på en webbadress för en begäran visas transaktionsexempel, där du kan navigera vidare till varje enskilt transaktionsexempel, spåra tidslinje, intervallinformation och utföra stackspårning.

APM FAQ

Vi har sammanställt några populära frågor om APM, och ger svar på dem nedan.

Hur kan jag aktivera Kinstas APM?

Kinstas APM är tillgänglig utan extra kostnader med alla planer. För att aktivera det måste du:

 1. Logga in på MyKinsta
 2. Klicka på webbplatsen du vill felsöka
 3. Klicka på fliken Övervakning
 4. Klicka på knappen Aktivera APM för att starta APM

Kommer Kinstas APM att sakta ner min WordPresswebbplats?

Som med andra APM-verktyg kan Kinstas APM-agent lägga till ytterligare belastning till din servers CPU- och RAM-resurser och sakta ner din WordPresswebbplats under en begränsad tid.

Vi rekommenderar starkt att du endast aktiverar APM när du aktivt diagnostiserar ett prestandaproblem på din webbplats.

Stöder Kinsta fortfarande personlig New Relic-övervakning för kunder med personliga New Relic-licenser?

Ja, Kinstas webbplatser stöder fortfarande New Relic-övervakning för kunder med personliga licenser.

Är det möjligt att använda Kinstas APM och New Relic samtidigt?

Vi rekommenderar inte att du använder både Kinstas APM och New Relic för övervakning samtidigt. Det är dock okej att växla mellan APM och New Relic så länge båda verktygen inte är aktiva samtidigt.

Är APM kompatibel med andra CMS-plattformar och ramverk?

Vid denna tidpunkt är APM endast fullt kompatibelt med WordPress.

Kommer APM att fungera med Bedrock (eller andra webbplatser som använder Composer)?

Ja, men om WP-CLI är ett beroende i din webbplats composer.json-fil, måste du lägga till en konfiguration så att Kinsta’s auto-laddare kan fungera tillsammans med WP-CLI’s auto-laddare:

"prepend-autoloader": false

Här är ett exempel på en konfigurations-array från en Bedrock-webbplats efter att ha lagt till prepend-konfigurationen:

"config": {
"optimize-autoloader": true,
"preferred-install": "dist",
"prepend-autoloader": false
},

Vad händer om jag ser ett oväntat beteende på min webbplats när jag aktiverar APM?

Vi har redan gjort omfattande tester med olika WordPress-versioner och en lång lista med plugins, men det kan fortfarande finnas okända problem att lösa, som en pluginversion eller en anpassad utveckling som är oförenlig med vår övervakningslösning.

När du aktiverar funktionen bör du därför alltid dubbelkolla att din webbplats fungerar okej, och om du ser något oavsiktlig beteende, inaktivera funktionen och berätta för oss så att vi kan undersöka och lösa problemet.

Hur länge är data från APM-verktyget tillgängligt?

APM-data sparas i 14 dagar. För att se data äldre än 24 timmar, klicka på tidsramsknappen uppe till höger i avsnittet Övervakningsresultat, gå till fliken Absolut i fönstret Välj tidsram modal/popup, välj en 24-timmars tidsram inom de senaste 14 dagarna och klicka på knappen Använd tidsram.

Sammanfattning

Kinstas APM-verktyg ger kontext till prestandaproblem på din WordPresswebbplats. I stället för generiska HTTP 502-fel eller timeouts ger APM-verktyget dig detaljerade uppdelningar av långsamma förfrågningar.

Med Kinstas APM-verktyg kan du felsöka prestandaproblem utan att installera ett plugin som Query Monitor eller aktivera en tredjepartstjänst som New Relic.

Om du arbetar med en utvecklare för att ta itu med problem på din WordPresswebbplats kan Kinstas APM-verktyg också hjälpa dig att spara tid och pengar genom att ge dig en bra plats att börja på.