Kinstas APM-verktyg hjälper dig att identifiera flaskhalsar i PHP-prestanda på din WordPresswebbplats utan att behöva registrera dig för tredjeparts övervakningstjänster som New Relic.

APM-verktyget är tillgängligt utan extra kostnad på alla planer och kan vara väldigt användbart när det gäller att felsöka din webbplats. APM-verktyget är utformat för att fånga tidstämplad information om din WordPresswebbplats PHP-processer, MySQL-databasförfrågningar, externa HTTP-anrop och mycket mer.

Med APM-data kan du gräva i specifika långsamma sidladdningar för att identifiera orsaken till problemet.

Tänk på att Kinstas APM-verktyg är speciellt utformat för att hjälpa dig att övervaka WordPresswebbplatser, så att använda det för att övervaka en webbplats som körs genom ett annat CMS eller ramverk kan ge dig felaktiga resultat. Således rekommenderar vi att du bara använder det för WordPresswebbplatser.

APM-verktygets terminologi

Innan vi dyker in i hur du använder APM-verktyget, låt oss definiera några viktiga termer som kommer att användas senare.

APM

APM, kort för ”Application Performance Monitoring” är ett verktyg som ger dig insikt i prestandastatistik och trender i en applikation. Kinstas APM-verktyg ger dig värdefull data om prestanda för din WordPresswebbplats.

Förfrågan

I kontexten av ett APM-verktyg hänvisar en förfrågning till ett besök på din WordPresswebbplats som kräver PHP-exekvering för att renderas. En förfrågnings-URL kan innehålla olika frågesträngsparametrar och utlöser en motsvarande transaktion.

Till exempel kommer en förfrågning om yourdomain.com/wp-cron.php?arg=1&arg2=2 utlösa en /wp-cron.php-transaktion.

Transaktion

En transaktion innebär backend-aktivitet som uppstår för att serva en förfrågan till din WordPresswebbplats. Till exempel, transaktionen för en förfrågan till /wp-login.php innehåller de enskilda PHP-processer som genererar din WordPresswebbplats inloggningssida.

Spännvidd

En spännvidd är en individuell process i en transaktion. En enda transaktion kan bestå av hundratals spännvidder ordnade hierarkiskt.

Till exempel kan en transaktion som genererar en kontosida för en WooCommerce-kund bestå av en spännvidd som bryts ner i flera databasförfrågningsspännvidder.

Transaktionsprov

Ett transaktionsprov är en vald instans av många förfrågningar till en specifik transaktionsändpunkt (t.ex. /single.php, /wp-cron.php, etc.). I APM-verktyget har du tre prover att välja mellan.

Till exempel kan APM-verktyget registrera dussintals /wp-cron.php-transaktioner. I det här fallet kommer APM-verktyget att välja ut den långsammaste transaktionen och kalla det ett transaktionsprov.

Transaktionsspår

Ett transaktionsspår är en komplett tidslinje för alla processer som inträffade i ett transaktionsprov. I vårt APM-verktyg är ett transaktionsspår en lista över spännvidder med motsvarande information om varaktighet och tidsstämpel.

Transaktionsspårstidslinje för ett transaktionsprov
Transaktionsspårstidslinje för ett transaktionsprov

Stackspår

Ett stackspår är en detaljerad processuppdelning för en enskild spännvidd. Stackspår är användbara för djupgående felsökning. De innehåller mycket detaljerad information om PHP-koden som exekverades, ner på detaljer som specifika PHP-filer och kodrader.

Ett stackspår för en spännvidd
Ett stackspår för en spännvidd

Så här aktiverar du Kinstas APM-verktyg

Som standard är APM-verktyget inaktiverat. Eftersom APM-verktyget kräver ytterligare serverresurser rekommenderar vi att du bara aktiverar det när du aktivt felsöker ett prestandaproblem på din WordPresswebbplats.

För att aktivera APM-verktyget, gå till MyKinsta-panelen, navigera till webbplatsens ”Kinsta APM”-sida och klicka på Aktivera.

Aktivera Kinsta APM i MyKinsta.
Aktivera Kinsta APM i MyKinsta.

Välj sedan en övervakningstid för Kinsta APM. Du kan välja mellan 2 timmar, 4 timmar, 12 timmar och 24 timmar. Eftersom Kinsta APM kan reducera webbplatsens prestanda rekommenderar vi inte att du har den aktiverad under en längre tid. När du har valt en övervakningstid klickar du på Aktivera övervakningstid för att starta Kinsta APM. När övervakningstiden har gått ut inaktiveras Kinsta APM automatiskt.

Vald Kinsta APM-övervakningstid.
Vald Kinsta APM-övervakningstid.

Så här väljer du en tidsram för övervakning

Som standard tillhandahåller APM-verktyget övervakningsdata från de senaste 60 minuterna. Övervakningstidsramen är dock anpassningsbar, och du kan välja mellan alternativen nedan.

Om du vill ändra den här inställningen klickar du på tidsramsknappen och väljer ett alternativ i modalen som visas. Klicka på knappen Använd tidsram för att ange den nya tidsramen.

Ändra tidsramen för APM-verktygets övervakning
Ändra tidsramen för APM-verktygets övervakning

Så här uppdaterar du Kinstas APM-verktyg

Kinstas APM-verktyg visar prestandaövervakningsdata baserat på den inställda tidsramen (t.ex. de senaste 30 minuterna, de senaste 60 minuterna etc.). För att förhindra förvirring uppdaterar APM-verktyget inte data automatiskt. För att uppdatera APM-verktyget och visa senaste data från den valda tidsramen, klicka på ”Uppdatera”-ikonen bredvid ”Kinsta APM” högst upp på APM-verktygssidan.

Använd ikonen "Uppdatera" för att uppdatera APM-data.
Använd ikonen ”Uppdatera” för att uppdatera APM-data.

Så här läser du APM-verktygets insikter

Eftersom dataloggningen inte startar förrän efter att APM-verktyget har aktiverats måste du ge det lite tid att samla in prestandadata för din webbplats. Vi rekommenderar att du väntar 5-10 minuter innan du inspekterar dina övervakningsdata.

Efter det finns det några viktiga insikter att titta på.

APM-verktyget – Övergripande transaktionstid

Stapeldiagrammet ”Total transaktionstid” ger dig en visuell representation av transaktionstidsdata från den valda tidsramen. Varje stapel består av en flerfärgad uppdelning av PHP, MySQL, Redis och externa transaktionstider. Diagrammet ”Total transaktionstid” visar också den valda tidsramens genomsnittliga transaktionstid i övre högra hörnet.

Stapeldiagrammet "Total transaktionstid".
Stapeldiagrammet ”Total transaktionstid”.

APM-verktyget – Långsammaste transaktioner

De tio långsammaste PHP-transaktionerna kommer att visas i avsnittet ”Långsammaste transaktioner” på sidan, som är uppdelad i sex kolumner – ”Transaktion”, ”Total varaktighet (%)”, ”Total varaktighet”, ”Max varaktighet”, ”Genomsnittlig varaktighet” och ”Hastighet per min”.

 1. Transaktion – visar transaktionens ändpunkt för långsamma förfrågningar som konsumerar mest PHP-tid (t.ex. /wp-cron.php, /wp-json, etc.).
 2. Total varighet (%) – Andelen tid som förbrukas av en transaktions ändpunkt inom den valda tidsramen. Varaktigheten i procentsats beräknas med värdena ”varaktighet (tid)”, så det representerar inte varaktigheten för ett enskilt transaktionsprov.
 3. Total varaktighet – Den totala tid som förbrukas av en transaktions ändpunkt inom den valda tidsramen. Observera att varaktigheten avser summan av varaktigheten för alla förfrågningar till en viss ändpunkt och representerar inte varaktigheten för ett enskilt transaktionsprov.
 4. Max varaktighet – Det långsammaste transaktionsprovets varaktighet från den valda tidsramen.
 5. Genomsnittlig varaktighet – Genomsnittet av alla transaktionsprovs varaktighet från den valda tidsramen.
 6. Frekvens per min – Antalet gånger en transaktion har körts i genomsnitt per minut inom den valda tidsramen.
Långsammaste transaktioner i Kinstas APM-verktyg.
Långsammaste transaktioner i Kinstas APM-verktyg.

APM-verktyget – Transaktionsprov

Om du klickar på en transaktion i listan ”långsammaste transaktioner” visas en modul som innehåller upp till tre transaktionsprover från den valda tidsramen.

 1. Långsammast prov – det långsammaste transaktionsprovet för en given transaktionsändpunkt.
 2. 95:e procentenheten – en transaktion i 95:e procentenheten (95% av transaktionerna är snabbare än detta transaktionsprov).
 3. 50:e procentenheten – en transaktion i den 50:e procentenheten (50% av transaktionerna är snabbare än detta transaktionsprov), även kallad medianen. Du kan se detta som den typiska varaktigheten eftersom det finns exakt lika stor mängd långsammare och snabbare prover än detta.
Transaktionsprovsmodulen i Kinstas APM-verktyg.
Transaktionsprovsmodulen i Kinstas APM-verktyg.

Om det finns tillräckligt med övervakningsdata kommer APM-verktyget att visa tre transaktionsprover. Om det inte finns tillräckligt med data kan du se ett eller två prover. Till exempel kan provet ”Långsammaste prov” och ”95:e procentenheten” visa samma transaktionsprov.

Modulen ”Transaktionsprover” visar också användbar information om varje transaktionsprov, inklusive tidsstämpel, transaktionsändpunkt, förfrågnings-URL och varaktighet.

Om du klickar på ett transaktionsprov i modulen kommer du till en dedikerad sida för det valda provet. Denna ”Transaktionsprov”-sida innehåller provets tidsstämpel, transaktionsändpunkten, URL, varaktighet, HTTP-statuskod och en fullständig transaktionsspårstidslinje.

Transaktionsinformation i Kinstas APM-verktyg.
Transaktionsinformation i Kinstas APM-verktyg.
 1. Tidsstämpel – datum och tid för transaktionsprovet.
 2. Transaktion – PHP-ändpunkten för transaktionsprovet (t.ex. /wp-cron.php, /single.php, etc.).
 3. URL – den specifika webbadressen till transaktionsprovet.
 4. Varaktighet – transaktionsprovets varaktighet i millisekunder.
 5. Resultat – transaktionens HTTP-statuskod. Om du ser ett ”HTTP 200”-resultat betyder det att transaktionen var långsam, men framgångsrik i slutändan. Men om du ser ett ”HTTP 503”-resultat kan det innebära att transaktionen fick en timeout.

Varje transaktionsprov har sin egen permalänk eller unik URL. Detta gör det enkelt att referera till och dela ett specifikt transaktionsprov med dina kollegor eller Kinstas supportteam.

Transaktionsprovets permalänk.
Transaktionsprovets permalänk.

APM-verktyget – Transaktionsspårstidslinje

Förutom grundläggande transaktionsinformation ger Kinstas APM-verktyg dig också en mer detaljerad transaktionsspårtidslinje. Inom transaktionsspårtidslinjen kan du se en stegvis presentation av spännvidder – PHP-processer, MySQL-databasförfrågningar och externa anrop för ett visst transaktionsprov.

Varje spännvidd har också en tillhörande varaktighet och relativ tidsstämpel, så att du snabbt kan identifiera den längsta och mest problematiska delen av förfrågningen.

I förhållande till transaktionsprovets totala varaktighet visar vi:

Dessa markeringar hänvisar alltid till den relativa varaktigheten av spännvidden i sitt eget provs kontext. Så om du ser något rött, ta alltid hänsyn till att det alltid jämförs med det givna provet (och din webbplats eller webbapp kanske inte är så långsam som du först trodde).

Observera att för MySQL- och Redis-förfrågningar inkluderar vi inte spännvidder kortare än 0,001 ms. För icke-databasrelaterade spännvidder är tröskeln 1 ms. Vi utesluter avsiktligt korta spännvidder eftersom registrering av ett stort antal snabba element kan påverka prestandan på din webbplats och ger inte så mycket användbara data.

Transaktionsspårtidslinjen i Kinstas APM-verktyg.
Transaktionsspårtidslinjen i Kinstas APM-verktyg.

Denna detaljerade spårtidslinje är mycket användbar för felsökning av prestandaproblem eftersom det hjälper dig att hitta exakt var flaskhalsen är.

Till exempel kan du lägga märke till att /wp-admin/admin-ajax.php orsakas av långa API-förfrågningar till sociala nätverks-API:er. Beväpnad med denna kunskap kan du sedan fortsätta testa din webbplats med ditt sociala plugin inaktiverat för att se om det gör någon skillnad.

På samma sätt, om du ser en långsam transaktion till /wp-cron.php som innehåller repetitiva HTTP-förfrågningar initierade av ett cachningsplugin, kan du agera snabbt på den informationen och inaktivera funktionaliteten att förladda cache.

Spännviddsdetaljer

Om du klickar på en spännvidd i transaktionsspårtidslinjen kan du se en detaljerad översikt med en komplett stackspårning och tillhörande information.

Om du till exempel klickar på en MySQL-förfrågningsspännvidd ser du databasförfrågningen som exekverades tillsammans med stackspåret. Genom att inspektera spännviddsdetaljer kan du få en djupare nivå av insikt i PHP-transaktioner på din WordPresswebbplats.

Spännviddsdetaljer i transaktionstidslinjen.
Spännviddsdetaljer i transaktionstidslinjen.

Kinstas APM FAQ

Vi har sammanställt några populära frågor om Kinstas APM, och ger svar på dem nedan.

Hur kan jag aktivera Kinstas APM?

Kinstas APM är tillgänglig utan extra kostnader med alla planer. För att aktivera det måste du:

 1. Logga in på MyKinsta-panelen
 2. Klicka på webbplatsen du vill felsöka
 3. Klicka på fliken ”Övervakning”
 4. Klicka på ”Aktivera” i det övre högra hörnet för att starta APM-verktyget

Kommer Kinstas APM att sakta ner min WordPresswebbplats?

Som med andra APM-verktyg kan Kinstas APM-agent lägga till ytterligare belastning till din servers CPU- och RAM-resurser och sakta ner din WordPresswebbplats under en begränsad tid.

Vi rekommenderar starkt att du endast aktiverar Kinstas APM när du aktivt diagnostiserar ett prestandaproblem på din webbplats.

Stöder Kinsta fortfarande personlig New Relic-övervakning för kunder med personliga New Relic-licenser?

Ja, Kinstas webbplatser stöder fortfarande New Relic-övervakning för kunder med personliga licenser.

Är det möjligt att använda Kinstas APM och New Relic samtidigt?

Vi rekommenderar inte att du använder både Kinstas APM och New Relic för övervakning samtidigt. Det är dock okej att växla mellan Kinstas APM och New Relic så länge båda verktygen inte är aktiva samtidigt.

Är Kinstas APM kompatibel med andra CMS-plattformar och ramverk?

Vid denna tidpunkt är Kinstas APM endast fullt kompatibelt med WordPress.

Vad händer om jag ser ett oväntat beteende på min webbplats när jag aktiverar Kinstas APM?

Vi har redan gjort omfattande tester med olika WordPress-versioner och en lång lista med plugins, men det kan fortfarande finnas okända problem att lösa, som en pluginversion eller en anpassad utveckling som är oförenlig med vår övervakningslösning.

När du aktiverar funktionen bör du därför alltid dubbelkolla att din webbplats fungerar okej, och om du ser något oavsiktlig beteende, inaktivera funktionen och berätta för oss så att vi kan undersöka och lösa problemet.

Feedback

På Kinsta brinner vi för att bygga verktyg och funktioner som hjälper dig att lansera, utveckla och hantera WordPresswebbplatser med större lätthet.

Allteftersom vi går igenom den öppna betafasen för Kinstas APM-verktyg ser vi fram emot din värdefulla feedback och idéer. För att komma i kontakt med vårt team, använd detta feedbackformulär. Vi uppskattar din hjälp!

Sammanfattning

Kinstas APM-verktyg ger kontext till prestandaproblem på din WordPresswebbplats. I stället för generiska HTTP 502-fel eller timeouts ger APM-verktyget dig detaljerade uppdelningar av långsamma förfrågningar.

Med Kinstas APM-verktyg kan du felsöka prestandaproblem utan att installera ett plugin som Query Monitor eller aktivera en tredjepartstjänst som New Relic.

Om du arbetar med en utvecklare för att ta itu med problem på din WordPresswebbplats kan Kinstas APM-verktyg också hjälpa dig att spara tid och pengar genom att ge dig en bra plats att börja på.