Varje WordPress-installation på Kinsta kan ha en egen mellanlagringsmiljö som är helt skild från din live-plats. Detta är bra om man vill testa nya WordPress-versioner, plugins, kod och allmänt utvecklingsarbete. Skapa en utvecklingswebbplats på några minutrar och dela den med ditt team.

Föredrar du att titta på videoversionen?

Skapa Mellanlagringsmiljö i WordPress

Vi har gjort det enkelt att skapa en iscensättningswebbplats. Klicka på webbplatser i den vänstra navigeringen i din MyKinsta. Du kommer att se en lista över dina webbplatser/installationer. Välj den webbplats som du vill skapa en iscensättningsmiljö för, klicka på miljöväljaren bredvid webbplatsnamnet och välj iscensättning i den nedrullningsbara menyn.

Ändra till din WordPress-iscensättningsmiljö i MyKinsta.
Ändra till din WordPress-iscensättningsmiljö i MyKinsta.

På nästa skärm klickar du på knappen Skapa en iscensättningsmiljö för att starta processen.

Skapa en Kinsta-iscensättningsmiljö.
Skapa en Kinsta-iscensättningsmiljö.

Få tillgång till din iscensättningsmiljö

Vänta 10-15 minuter tills mellanlagringen har skapats och DNS sprids. Du kommer då att ha en separat kontrollpanel med din anslutningsinformation, DNS, säkerhetskopior, verktyg och plugins för din mellanlagringsmiljö.

URL-strukturen för phpMyAdmin’s mellanstationer kommer att visas på följande sätt:

https://staging-sitename.kinsta.cloud

Om du har en äldre iscensättningswebbplats kan din webbadress istället se ut så här:

https://staging-sitename.kinsta.com.

Om du har aktiverat SSL på din live-webbplats kommer SSL även att aktiveras på din iscensättningswebbplats.

Du kan starta phpMyAdmin direkt från MyKinsta. URL-strukturen för phpMyAdmin-iscensättning följer detta format:

https://mysqleditor-staging-sitename.kinsta.cloud.

Kinsta staging-miljö.
Kinsta staging-miljö.

Ta bort och uppdatera mellanlagringsmiljö

Om du behöver ta bort iscensättningswebbplatsen går du och Webbplatser > din webbplats och växlar till iscensättningsmiljön. Scrolla längst ned på sidan och klicka på miljöknappen Ta bort iscensättning.

I modal/popup-fönstret som visas bekräftar du att du förstår vad som ska tas bort, skriver webbplatsnamnet följt av ett bindestreck och ordet ”iscensättning” (WEBBPLATSNAMN-iscensättning) i det angivna fältet och klickar sedan på knappen Ta bort miljö.

Ta bort en iscensättningsmiljö i MyKinsta.
Ta bort en iscensättningsmiljö i MyKinsta.

Om du vill uppdatera mellanlagringsmiljön tar du bara bort den och skapar en ny. Detta kommer då att innehålla den senaste versionen av din produktionsdatabas och filer för testning. Du kan även återställa en säkerhetskopia från produktionsplatsen till mellanlagring.

Omvandla mellanlagring till Live

Om du vill skriva över livewebbplatsens databas, filer eller skriva över hela webbplatsen med iscensättningswebbplatsen kan du använda funktionen Omvandla iscensättning till live.

Återställa en säkerhetskopia på WordPress till mellanlagring

Du kan även på ett enkelt sätt återställa din WordPress-webbplats från en säkerhetskopia och skicka den direkt till din mellanlagringsmiljö. Kolla in hur du återställer en WordPress-säkerhetskopia till mellanlagring. När du återställer en direkt säkerhetskopiering till mellanlagring förblir alla mellanlagringssäkerheter intakta.

Starta om mellanlagringsmiljön

I vissa situationer kan vi stoppa en staging-miljö som en del av en serverfelsökningsprocess. Om du märker att din staging-miljö har stoppats och ser ett 501-fel eller 502-fel när du besöker din sajt kan du starta om staging-miljön i MyKinsta genom att gå till webbplatsens Info -sida och klicka på Start Staging Environment.

Starta om din iscensättningsmiljö i MyKinsta.
Starta om din iscensättningsmiljö i MyKinsta.

Om du inte kan starta om din iscensättningsmiljö eller inte ser knappen i MyKinsta, vänligen kontakta vårt supportteam för ytterligare hjälp.

Viktiga anmärkningar om mellanmiljöer

När du använder mellanlagringsmiljön finns det ett par viktiga saker man bör vara medveten om.

1. Inställningar för sidcache för Staging-sajter

I och med att staging-miljöer endast är för utvecklingsändamål, felsökning och testning, inaktiveras Kinstas helsida caching och OPcache som standard. Om du försöker köra hastighetstester på webbplatsen kommer du att se högre än genomsnittliga laddningstider på grund av att sidorna inte körs från cachen.

Om du vill aktivera caching på en staging-sajt klickar du på knappen Aktivera Cache på MyKinsta Tools-sidan för din webbplats. När cachning är aktiverad på en staging-sajt kan knappen Rensa Cache användas för att rensa cacheminnet.

Aktivera caching för en staging miljö.
Aktivera caching för en staging miljö.

2. Autentiseringsuppgifter för mellanlagringsmiljö

Eftersom mellanlagringsmiljön helt enkelt är en kopia av din produktionsplats, kommer dina admin-inloggningsuppgifter på WordPress vara samma för både din live-webbplats och mellanlagringsplats. Om du inte ändrar dem i efterhand.

3. SEO

Mellanlagrings-webbplatser kommer som standard att ha indexering avstängd så att de inte skadar SEO på din live-webbplats. Du kan kontrollera detta genom att gå till Inställningar > Läsning i iscensättningswebbplatsens WordPress-instrumentpanel. Alternativet att avskräcka sökmotorer från att indexera webbplatsen markeras bredvid sökmotorsynlighet. Denna inställning lägger till följande HTTP-rubrik på din WordPress-webbplats. x-robots-tag:noindex, nofollow, nosnippet, noarchive

Indexering inaktiverad på mellanlagringsplatsen
Indexering inaktiverad på mellanlagringsplatsen

Kinsta´s tillfälliga webbadresser (Inklusive iscensättningswebbplatsens webbadress) har även en robotbegränsande X-Robots-Tag: noindex, nofollow, nosnippet, noarchive HTTP-huvud, vilket innebär att URL:erna för staging-sitename.kinsta.com inte indexeras av sökmotorerna.

4. Plugins

Om du använder sociala schemaläggnings-plugins såsom CoSchedule eller sociala nätverk Auto Poster, rekommenderar vi att du inaktiverar dessa plugins på din mellanlagrings-webbplats. Annars kan de börja dela till sociala nätverk med hjälp av din mellanlagrings-URL, som kommer att se ut ungefär så här: https://staging-sitename.temp312.kinsta.cloud. Detta kan sedan förvränga dina analyser.

Jetpack-plugin:et körs automatiskt i mellanlagringsläge på Kinsta’s mellanlagringsmiljöer. Du kommer att se detta meddelande: ”Du kör Jetpack på en mellanlagrings-server.” I mellanlagringsläge fungerar mellanlagringsplatsen som din produktionsanläggning på praktiskt taget alla sätt förutom att inga data skickas till WordPress.com och du kan inte koppla bort mellanlagringsplatsen (för att förhindra ett problem som skulle leda till problem med produktionsplatsen).

5. Notera din inloggningsadress

Om du använder en WordPress plugin som ändrar den inloggningsadress som du har som standard, kommer detta att få kopieras över till mellanlagrings-webbplatsen. Exempel: http://staging-sitename.temp312.kinsta.cloud/yourcustomlogin

6. Mellanlagringsmiljöer bör endast användas för utveckling och testning.

The staging environment should be used for development and testing only. De är inte utformade för att användas som live-webbplatser och det kommer att finnas saker som inte fungerar korrekt. Kinsta ansvarar inte för konsekvenserna om du försöker använda mellanlagringsmiljö som en live-webbplats.

7. Diskutrymme som inte ingår i plansumman

För att ge dig så mycket utrymme som möjligt utesluts mellanstationer från vår rapportering när du beräknar din totala diskutrymmes-användning. Endast live-webbplatser räknas till din diskutrymmes-användning.

8. Cron Jobs

Server cron jobs från livemiljön är inte aktiva i iscensättningsmiljön, så live-webbplatsens cron jobs kommer inte att jobba på iscensättningsmiljön. Om du ändrar crontab i din iscensättningsmiljö och omvandlar iscensättningen till din live-miljö, kommer din livsmiljö’s crontab att skrivas över.

9. Multisida

Om du driver ett multisides-nätverk på WordPress, kan det hända att detta inte fungerar med vår iscensättningsmiljö. Detta beror på hur din multisida är konfigurerad.

  • Om det är en underkatalogs-multisida (example.com, example.com/subsite1, example.com/subsite2) kommer den att fungera bra med vår mellanlagringsmiljö.
  • Om det är en underdomän-multisida (example.com, subsite1.example.com, subsite2.example.com) kommer det att fungera bra förutsatt att underwebbplatserna inte kräver HTTPS.
  • Om det är en domänmappad multisida (laddar olika underwebbplatser på helt olika domäner, dvs example.com, example1.com , example2.com) kommer det inte att fungera utan att du gör en betydande, manuell installation.
    • Alternativ 1: Inaktivera domänmappning och gå tillbaka till standardinställningarna för underkataloger/underdomä Gör en sökning och ersätt manuellt i databasen.
    • Alternativ 2: Ställ in mellanlagrings-underdomäner för varje livedomän, lägg till alla dessa på mellanlagringsplatsen och kör en sökning och ersätt manuellt i databasen.